PTVF

Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) 2D ir 3D modeliavimas, projektavimas, analizė
Aprašymas:
Skaitmeninių skaičiavimo metodų vystymasis ir profesionalios programinės įrangos plėtra atveria plačias galimybes mechaninių, elektromechaninių, akustinių reiškinių matematiniam įvertinimui. Baigtinių elementų metodas yra neatsiejama mechaninės inžinerijos problemų sprendimo dalis. Modernių baigtinių elementų programinės įrangos paketų sudėtyje yra terminių, elektromagnetinių fizinių efektų, skysčių savybių modeliavimo įrankiai. Tai sudaro sąlygas efektyviai analizuoti konkrečių struktūrinių medžiagų įtaką tyrinėjamų ir projektuojamų mikroelektromechaninių sistemų funkcionalumui, projektuoti šias sistemas.

Raktažodžiai:
MEMS, modeliavimas, projektavimas, analizė

Užklausos forma