PTVF

Geležinkelių transporto riedmenų ir infrastuktūros tyrimai
Aprašymas:
Triukšmo, virpesių įvertinimas transporto sraute ir gyvenamosiose vietovėse. Problema globali, reikalaujanti pastovaus šių rodiklių monitoringo. Triukšmo ir virpesių įvertinimas transporto priemonės viduje ir pagal tai identifikavimas, atskirų remontuotinų mazgų ar detalių gedimus

Raktažodžiai:
Geležinkelio transportas, srautai, vibracijos, triukšmas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Užklausos forma