PTVF

Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo ir vibracijų tyrimai
Aprašymas:
Urbanizuotose teritorijose susiduriama su labai didele problema - transporto keliamu triukšmu ir vibracija. Triukšmo prevencija ir kontrolė labai svarbus kiekvieno miesto savivaldybės tikslas. Šios krypties moksliniai tyrimai labai svarbūs ne tik triukšmo kontrolei, bet ir detaliųjų planų rengimui bei miesto plėtros projektams. Šie tyrimai svarbūs sprendžiant miesto eismo valdymo problemas. Vibracijų tyrimai aktualūs statinių būklei įvertinti ir renovacijos projektams vystyti.

Raktažodžiai:
Transportas, triukšmas, vibracijos

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mob.aplinkos triukšmo ir pastatų vibracijos stebės.st. SV212
Užklausos forma