MMI
Ieškoti

Mikrosistemų kūrimas ir tyrimas
Aprašymas: MEMS gali būti kuriamas, naudojant įvairias medžiagas ir gamybos technologijas, kurių pasirinkimas priklausys nuo prietaiso funkcijos ir aplinkos, kurioje jis turi veikti. MEMS paprastai susideda iš centrinio bloko, kuriame apdorojami duomenys, mikroprocesoriaus ir keleto sąveikaujančių su išore komponentų, pvz., mikrojutiklių. MEMS dydis svyruoja nuo 1 mm iki 1 um, o jis kuriamas, taikant mikro/nanolitografijos, plonų plėvelių nusodinimo ir ėsdinimo procesus.

Raktažodžiai: Mikrosistemos, MEMS, MOEMS

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Centrifuga fotorezisto ir kitų plonų sluoksnių formavimui
Optinis mikroskopas su fluorescencijos priedu
Precizinės svarstyklės KERN PLE 310-3N
Indukcine plazma aktyvuoto reaktyviojo joninio ėsdinimo įrenginys Vision LL-I
Mikrobange plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės sistema
Vakuuminio garinimo įrenginys A7000E
Lazerinis elipsometras, veikiantis nuo bandinio atspindėtos monochromatinės poliarizuotos šviesos poliarizacijos parametrų kompiuterine analize L115
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma