MMI
Ieškoti

Inovatyvių medžiagų ir struktūrų tyrimas fizikiniais ir cheminiais medžiagų analizės metodais. Deimanto tipo anglies plėvelių auginimas. Plonų dielektrinių, metalinių sluoksnių ir deimanto tipo anglies dangų bei joninių ir plazminių metodų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Metalo ir puslaidininkio (Schottky ir ominių) kontaktų formavimas ir tyrimas. Puslaidininkių paviršiaus savybių modifikavimas bei pasyvavimas cheminiais ir fiziniais metodais. Antireflekcinių plėvelių bei paviršių formavimas ir tyrimas. Metalinių, puslaidininkinių bei dielektrinių sluoksnių formavimas vakuuminiais joniniais ir plazminiais metodais bei jų savybių tyrimai
Aprašymas:

Deimanto tipo anglies dangų auginimo jonpluoštės sintezės būdu sistema

Raktažodžiai: deimanto tipo anglis, DTAD, jonpluoštė sintezė, sluoksnių formavimas, vakuuminiai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Jonų energija 400-1000 eV

Taikymo sritys: Deimanto tipo anglies dangų auginimas jonpluoštės sintezės būdu
Užklausos forma