MMI

Praktinių gebėjimų ugdymas dirbant su precizine technologine ir analitine įranga

Aprašymas:

Kurti ir analizuoti medžiagas bei jų savybes, vystyti gebėjimą dirbti precizine technologine ir analitine  įranga, užtikrinančia aukštųjų technologijų specialistų rengimą ir šiuolaikinių mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą. Pravesti studentams laboratorinius darbus ir  mokymus verslo atstovams.

(FEM) Fizikinių reiškinių modeliavimas baigtinių elementų metodu

Aprašymas:

Baigtinių elementų modeliavimas (FEM) leidžia analizuoti įvairius fizikinius reiškinius, pvz., optikos, nanofotonikos, šilumos perdavimo, mechanikos ir kitose srityse. Šis metodas leidžia sudėtingą sistemą suskaidyti į mažus elementus kurių kiekviename sprendžiamos fizikines lygtys. Apjungus visų elementų sprendinius galima analizuoti sudėtingesnį, bendrą sistemos elgesį. Mechaninių reakcijų modeliavimas medžiagose ir konstrukcijose padeda numatyti įtempių pasiskirstymą, deformaciją ir gedimo mechanizmus įvairiomis apkrovos sąlygomis. Optikoje ir nanofotonikoje FEM modeliavimas padeda suprasti šviesos sklidimą įvairiose terpėse, sąveiką su medžiagomis ir elektromagnetinių reiškinių subtilybes nanoskalėje. Šilumos perdavimo srityje FEM leidžia prognozuoti temperatūros pasiskirstymą, šilumos srautus ir įtempius.

Išmaniųjų optinių elementų kūrimas

Aprašymas:

Paslauga skirta sukurti išmaniuosius ar protingus (pvz. reaguojančius į temperatūros, slėgio pokyčius) optinius elementus. Paslaugos išdavoje sukuriamas išmanaus ar protingo elemento prototipas.