MIDF

Produkto būvio ciklo įvertinimas (LCA)
Aprašymas:

Žaliavų sutaupymo, energijos sutaupymo, cheminių medžiagų sutaupymo rodiklių skaičiavimas;
Poveikį aplinkai  globalinio atšilimo poveikio, rūgštėjimo potencialo, eutrofikacijos potencialo, ozono sluoksnio retėjimo, fotocheminio smogo potencialo ir toksiškumo poveikio kategorijose vertinimas.

Raktažodžiai:
LCA

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma