MIDF
Ieškoti

Skystųjų naftos produktų ir biodyzelino tankio, spalvingumo matavimai
Aprašymas:

Skystųjų naftos produktų ir biodyzelino tankio, spalvingumo matavimas, ėminių iš talpyklų paėmimas standartiniais įtaisais

Raktažodžiai: f

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Taikymo sritys: Stendas perduodamas Chem. tech. fak.
Užklausos forma