MIDF

Moksliniais tyrimais grįstų žiediškumo tikslų ir reikšmingų rodiklių identifikavimas ir integravimas organizacijos ar veiklos strategijoje

Aprašymas:

Moksliniais tyrimais grįstų žiediškumo tikslų ir reikšmingų rodiklių identifikavimas ir integravimas organizacijos ar veiklos strategijoje

Ekologinio projektavimo strategijų taikymas įvertinant pateiktų alternatyvių medžiagų panaudojimo galimybes naujų produktų kūrime.

Aprašymas:

Ekologinio projektavimo strategijų taikymas įvertinant pateiktų alternatyvių medžiagų panaudojimo galimybes naujų produktų kūrime.