MIDF

Pakuotės dizaino kūrimas, naudojant inovatyvias medžiagas ir technologijas.
Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti tinkamą pakuotės dizainą, sukurtas pakuotės dizainas, siekiant didinti produkto žinomumą, pardavimus ir tvarumą.

Raktažodžiai:
pakuotės dizainas, produkto pozicionavimas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma