MIDF

Naujo produkto/paslaugos/prekinio ženklo įvedimas į rinką.
Aprašymas:
Rezultate atliekamas bandomasis produkto/ženklo dizaino rinkai pristatymas ar paslaugų teikimas, bei atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas dizainas ir įvedimo į rinką planas.

Raktažodžiai:
prekinis ženklas, naujas produktas, įvedimas į rinką

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma