MIDF

Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo demonstravimas.
Aprašymas:
Rezultate atliekamas bandomasis produkto rinkai pristatymas/paslaugų teikimas, atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas produktų/paslaugų dizainas, verslo/veiklos modelis/planas.

Raktažodžiai:
naujas produktas, prototipas, demonstravimas, nauja paslauga, vartotojo patirties vertinimas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma