MIDF
Ieškoti

Aprangos gaminių atitikties žmogaus figūrai tyrimas 3D virtualaus primatavimo metodu.

Aprašymas: Rezultate bus atlikti moksliniai tyrimai, leidžiantys optimizuoti gaminių konstrukcijas priklausomai nuo medžiagų mechaninių savybių bei susidarančių deformacijų.

Raktažodžiai: Aprangos gaminiai, 3D virtualus primatavimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Aprangos 3D virtualus primatavimas.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija, leidžianti įmonei pritaikyti aprangos 3D vaizdus komunikacijai tarp atskirų skyrių (vadybos, gamybos, prekybos ir kt.) bei elektroninėje prekyboje, siekiant padidinti pardavimus bei sumažinti išlaidas, skirtas pradinių pavyzdžių gamybai.

Raktažodžiai: 3D virtualus primatavimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Tinklapių ar mobile aplikacijų dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas tinklapio ar mobile dizainas, siekiant gerinti vartotojų patirtį (angl. User Experience).

Raktažodžiai: tinklampių dizainas, aplikacijų dizainas, vartotojų patirties gerinimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida