MIDF
Ieškoti

Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 170x170 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (7 vnt.) pažymėti mėlyna spalva.

Aprašymas:

Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 170x170 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (7vnt.) pažymėti mėlyna spalva.

Raktažodžiai: nuovargis, testas, sukimas

Mokslo kryptis:
Plieno juostos bandinių mechaninių savybių nustatymas

Aprašymas:

Plieno  juostos bandinių mechaninių  savybių nustatymas LST EN ISO 6892-1

Raktažodžiai: mechaninių savybių nustatymas

Mokslo kryptis:
Akustinių pavojaus signalų parametrų matavimai pagal standarto LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013

Aprašymas:

Atlikti inkubatoriaus IVF „MINI MIRI “ akustinių pavojaus signalų parametrų matavimus pagal standarto LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013 punkto 6.3.3 reikalavimus.

Raktažodžiai: matavimai

Mokslo kryptis:
Pjezo kristalinio daviklio MB-03 patikra

Aprašymas:

Daviklio MB-03 Nr. 101905 patikra pagal technologinio aprašymo ИB -500 E serija 2, Nr. 6л1.620.003-10 reikalavimus.

Raktažodžiai: patikra

Mokslo kryptis:
Horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos OFC 202 CNC vibracijų matavimai

Aprašymas:

Matavimo įrangos parengimas horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos OFC 202 CNC vibracijų matavimams.

Horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos   OFS 202  CNC mazgų ir konstrukcijos elementų vibracijų matavimų atlikimas.

 

 

Raktažodžiai: Matavimai, vibracijos

Mokslo kryptis:
Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai

Aprašymas:

Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai.

Raktažodžiai: matavimai, triukšmas

Mokslo kryptis:
Klaipėdos transformatorinės pastotės triukšmų matavimai

Aprašymas:

Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai.

Raktažodžiai: Matavimai, triukšmas

Mokslo kryptis:
Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 300x300 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (8vnt.) pažymėti raudona spalva.

Aprašymas:

Mėlyna spalva pažymėti bandiniai pagaminti iš plieno naudojant liejimo 300 x 300procesą.

Raktažodžiai: testas, matavimai, nuovargis

Mokslo kryptis:
Seminaras „Mechaninių sistemų virpesiai, vibracijų monitoringas ir vibroakustinė diagnostika praktikoje“

Aprašymas:

Seminaro „Mechaninių sistemų virpesiai, vibracijų monitoringas ir vibroakustinė diagnostika praktikoje“ pravedimas pagal parengtą planą.

Raktažodžiai: matavimai seminaras

Mokslo kryptis:
LKAB „Klaipėdos Smeltė“, administracinio pastato 24B4b (un. Nr. 196-8007-6012) konstrukcijų vibracijų matavimų atlikimas.

Aprašymas:

 

Administracinio  pastato 24B4b (un. Nr. 196-8007-6012) konstrukcijų vibracijų matavimai

 

Raktažodžiai: matavimai, vibracijos

Mokslo kryptis:
InoWood medžio-plastiko kompozito (WPC) terasinų lentų lankstomųjų savybių nustatymas

Aprašymas:

InoWood medžio-plastiko kompozito (WPC) terasinų lentų bandymai.

Raktažodžiai: Lenkimas, bandymai

Mokslo kryptis:
Medienos fizinų ir mechaninių savybių nustatymai statiškai lenkiant pagal standarto ISO 13061-3:2014 reikalavimus

Aprašymas:

Medienos bandinių fizinių ir mechaninių savybių nuststymai

Raktažodžiai: matavimai lenkimas statinis

Mokslo kryptis:
Rekuperatoriaus Oxygen X-Air C200 Nr. 00000001 garso slėgio lygio matavimas, spinduliuojamojo garso galios lygio nustatymas ir bandymų protokolo parengimas.

Aprašymas:

Rekuperatoriaus Oxygen X-Air C200 Nr. 00000001  garso slėgio lygio matavimas, faktinio spinduliuojamojo garso galios lygio nustatymas ir bandymų protokolo parengimas.

Raktažodžiai: matavimai, triukšmas

Mokslo kryptis:
Elektroninės įrangos bandymas nuo išorinio (vandens) poveikio.

Aprašymas:

 

Elektroninės įrangos apsaugos bandymas nuo išorinio (vandens) poveikio.

 

Raktažodžiai: vanduo bandymas apsuga

Mokslo kryptis:
Garso slėgio lygių matavimas UAB „Kauno keliai“ cemento išpylimo vietoje, prie teritorijos ribų bei prie gyvenamųjų pastatų.

Aprašymas:

Matavimo įrangos parengimas garso slėgio lygių matavimas.

Garso slėgio lygių matavimas UAB „Kauno keliai“ cemento išpylimo vietoje, prie  teritorijos ribų bei prie gyvenamųjų pastatų.

Matavimo duomenų apdorojimas ir analizė, protokolo parengimas ir pateikimas užsakovui.

Raktažodžiai: matavimai, triukšmas, garsas

Mokslo kryptis: