MIDF

Degalų sąnaudų ir vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų kiekio bei sudėties nustatymas
Aprašymas:
Matuojamos kelių transporto priemonių ir stacionarių vidaus degimo variklių dyzelino, benzino ir LPG sąnaudos. Yra galimybė, tuo pačiu metu fiksuoti automobilio judėjimo dinaminius parametrus. Penkių dujų, įskaitant NOx, emisijų analizatoriumi nustatomi benzininių ir dyzelinių vidaus degimo variklių kenksmingų išmetamųjų dujų kiekiai. Nustatomas dyzelinių variklių dūmingumas. Gautų duomenų susisteminimas ir apdorojimas. Rekomendacijų emisijų bei degalų sąnaudų mažinimui parengimas.

Raktažodžiai:
Degalų sąnaudos, išmetamosios dujos

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma