MIDF

Judumo transporto sistemoje modelių kūrimas
Aprašymas:
Atliekama neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose įvertinimui skirtų transporto srautų modelių analizė, išskiriant dominuojančius veiksnius ir procesus. Sudaromi atskirų transporto sistemos posistemių modeliai, skirti energijos sąnaudų, patiriamų ekologinių ir ekonominių nuostolių dėl neigiamo transporto poveikio, įvertinimui.

Raktažodžiai:
Eismo spūstys, jų formavimasis ir sklaida, prognozavimas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma