MIDF
Ieškoti

Pramonės įmonių energetiniai auditai.
Aprašymas: Pramonės įmonėse atliekamas energetinis auditas, siekiant išaiškinti energijos įvairiame pavidsle (šiluma, elektra, suspaustas oras, vanduo ir kt.) neracionalaus vartojimo vietas (dėl pasenusios technologijos, dėl neefektyvaus proceso, dėl blogos energetikos vadybos ir t.t.) ir pasiūlyti priemones įmonės energetinio ūkio modernizavimui. Pagal LR ENERGETIKOS MINISTERIJOS patvirtintą metodiką parengiamas apie 20-40 psl. dokumentas pridedant reikalaujamus priedus. Audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose tikslas – įvertinti energijos ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir numatyti technines organizacines priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti.

Raktažodžiai: Energijos taupymas, energetinis auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma