MGMF
Ieškoti

Skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje naudojamų parametrų analizė bei problemų sprendimas

Raktažodžiai: skaitmeninė rentgeno diagnostika, parametrų tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų optinių savybių nustatymas

Raktažodžiai: UV-Vis spektrometrija, atspindžio matavimai, skaidrumo matavimai, optiniai matavimai, tamsaus lauko stebėjimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų struktūros savybių nustatymas Ramano spektroskopijos metodais

Raktažodžiai: Ramano sklaida, spektrometras, ploni sluoksniai, medžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Paviršiaus morfologijos tyrimas (tirpale ir sausam mėginiui)

Aprašymas: Morfologijos tyrimai atliekami skystyje ir sausomis sąlygomis. Didžiausias skenuojamas bandinio plotas 120 x 120 mikronų. Yra galimybė vertinti bandinio paviršiaus šiurkštumą, elektrines bandinio savybes.

Raktažodžiai: AJM, morfologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pacientų apšvitos mažinimo skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje metodikos rengimas

Aprašymas:

Skaitmeninė rentgeno diagnostika; Pacientų apšvitos mažinimo skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje metodikos rengimas.

Raktažodžiai: skaitmeninė rentgeno diagnostika, metodika, apšvita

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mėginio optinių savybių nustatymas UV-Vis spektrometru tirpale ir ant skaidraus/neskaidraus substrato

Aprašymas: Yra galimybė registruoti spektrą tirpale, nuo skaidrių ir neskaidrių mėginių.

Raktažodžiai: UV-Vis spektroskopija, optinės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Reakcijos eigos stebėjimas realiame laike taikant UV-Vis spektroskopijos metodą

Aprašymas: Taikant turimą UV-Vis spektrometrą yra galimybė stebėti chemines reakcijas tirpale ir registruoti spektrinius pokyčius laike.

Raktažodžiai: UV-Vis spektroskopija realiame laike

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Plazmocheminių technologijų taikymai: elementariųjų ir sudėtingų puslaidininkių, dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas aktyviųjų dujų plazmoje

Raktažodžiai: elementarieji ir sudėtingieji puslaidininkiai; puslaidininkių, dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas; aktyviųjų dujų plazma

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Plazmocheminių technologijų taikymai: atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, paviršinio sluoksnio elementinės sudėties kitimas, inhibitorių susidarymas ir naudojimas, paslėptųjų sluoksnių sudarymas

Raktažodžiai: atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, paviršinio sluoksnio elementinės sudėties kitimas, inhibitorių susidarymas ir naudojimas, paslėptųjų sluoksnių sudarymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų fizinių dydžių akustinių matavimo metodų kūrimas, konsultavimas

Raktažodžiai: ultragasas, kontaktiniai metodai, nekontaktiniai metodai, imersiniai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Akustinių srautų matavimo metodų kūrimas, konsultavimas

Raktažodžiai: ultragarsas, invaziniai metodai, neinvaziniai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų savybių matavimas naudojant tiesines ir netiesines ultragarsines bangas kietuose kūnuose, matavimų modeliavimas, konsultavimas

Raktažodžiai: medžiagų nuovargis, faziniai virsmai, bangų maišymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Vandenilio energetikoje taikomų, pageidaujamų fizikinių savybių mežiagų gavimas sintezuojant medžiagų dangas

Aprašymas:

Vandenilio energetikoje taikomų, pageidaujamų fizikinių savybių mežiagų gavimas sintezuojant medžiagų dangas.

Raktažodžiai: ploni sluoksniai, fizikinis vakuuminias nusodinimas, vandenilio energetika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Netiesinių dinaminių sistemų taikomieji tyrimai

Raktažodžiai: Laiko eilutė, atraktoriai, chaosas, prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Inovatyvių metodų kūrimas netiesinių dinaminių sistemų tyrimui

Raktažodžiai: Vizualinė kriptografija, informacijos slėpimas ir perdavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Vizualinės kriptografijos algoritmų kūrimas panaudojant fraktalines muaro gardeles bei chaotinius svyravimus

Raktažodžiai: Kelių juostų ženklinimas, fraktalai, sauga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Magnetinio lauko įtakos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei savijautai tyrimas

Raktažodžiai: Magnetinis laukas, svyravimai, širdies kraujagyslių sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Techninių, informacinių ir medicininių sistemų matematinis modeliavimas

Raktažodžiai: Modeliavimas, analizė, programinės priemonės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kriptografijos algoritmų kūrimas, realizavimas ir diegimas

Raktažodžiai: Kriptografinė duomenų sauga, e-dokumentų sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Rizikos ir neapibrėžtumo analizė

Aprašymas: Rizikos ir neapibrėžtumo analizė apima įvairių objektų ir sistemų tikimybinį saugos vertinimą, kuomet gali būti atsižvelgiama į duomenų neapibrėžtumą ar atskirai tiriamas įvairių modelių rezultatų neapibrėžtumas ir jautrumas pradinių parametrų kaitai. Šios analizės taikymai gali būti siejami su rizikos monitoringu, kontrole, minimizavimu ar rizikos vertinimu pagrįstų sprendimų priėmimu.

Raktažodžiai: Rizikos minimizavimas, saugos sistemų tyrimas, neapibrėžtumo vertinimas ir jautrumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Fenomenologinio modelio, aprašančio reaktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje vykstančius procesus, plonų dangų susidarymą, katalizės reakcijas ir kt., kūrimas

Aprašymas:

Fenomenologinio modelio, aprašančio reaktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje vykstančius procesus, plonų dangų susidarymą, katalizės reakcijas ir kt., kūrimas.

Raktažodžiai: Katalizė, pavirčiaus šiurkštumas, difuzija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Matematinis technologinių (fizikinių-cheminių) procesų modeliavimas

Aprašymas:

Matematinis technologinių (fizikinių-cheminių) procesų modeliavimas.

Raktažodžiai: technologiniai procesai, matematinis modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Gedimų, klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė

Aprašymas: Įvairios įrangos ir sistemų gedimų, žmogaus (operatorių) klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė yra siejama su bendru patikimumo teorijos taikymu. Šiuo atveju gali būti atsižvelgiama į įrangos ir žmogaus senėjimo procesus, įvairius aplinkos faktorius bei vykdoma tikimybinė tiek ilgaamžiškumo, tiek išgyvenamumo analizė.

Raktažodžiai: Įrangos gedimai, žmogaus klaidos, išgyvenamumo ir ilgaamžiškumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Daugiamačių statistinių duomenų vizualizavimo modelių kūrimas

Aprašymas: Didelio matmenų skaičiaus duomenų vizualizavimas suteikia galimybę stebėti duomenų grupavimosi tendencijas, įvertinti atskirų daugiamačių taškų tarpusavio artimumą, efektyviau atskleisti informaciją slypinčią duomenyse, priimti racionalius sprendimus. Panaudojus įvairius duomenų vizualizavimo metodus ir programinės priemonės vizualizuojami duomenys. Siekiant gauti kuo daugiau naujų žinių apie analizuojamus duomenis, jungiami keli skirtingais principais grindžiami vizualizavimo metodai.

Raktažodžiai: Duomenų vizualizavimas, statistiniai grafikai, daugiamatės skalės, interaktyvi vizuali duomenų tyryba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mėginių tyrimai taikant paviršiumi stimuliuotą Ramano spektroskopiją (tirpale ir sausam mėginiui)

Aprašymas: Cheminis medžiagų charakterizavimas, molekulinių pėdsakų identifikavimas, medžiagų tarpusavio sąveikos mechanizmų tyrimas taikant Ramano ir paviršiumi stimuliuoto Ramano (SERS) spektroskopiją. Tyrimai atliekami skystyje arba sausomis sąlygomis. Yra galimybė dirbti su skaidriais ir neskaidriais mėginiais, atlikti cheminį vaizdinimą (angl. mapping).

Raktažodžiai: Paviršiumi stimuliuota Ramano spektroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Paviršiaus šiurkštumo nustatymas

Aprašymas: Bandinio paviršiaus šiurkštumo vertinimas atliekamas naudojant atominės jėgos mikroskopą. Gauti rezultatai apdorojami naudojant kelis skirtingus programinės įrangos paketus. Metodas taikytinas ir biologinių objektų tyrimams (pvz. ląstelėms)

Raktažodžiai: AJM, šiurkštumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Finansų rinkų matematinis modeliavimas

Aprašymas: Pastaruoju metu finansų rinkos tapo globalios, t.y. galima investuoti į vertybinius popierius praktiškai bet kuriuo paros metu kurioje nors pasaulio vertybinių popierių biržoje. Finansų rinkos yra labai svarbios ekonomikos raidai. Įvairių rinkos procesų ir finansinių instrumentų tyrimas atliekamas matematinių modelių pagalba, naudojant realius duomenis. Matematinių modelių pagalba galima sudaryti optimalius vertybinių popierių portfelius, kurti apdraudžiamąsias nuo rizikos investavimo strategijas, įkainoti vertybinius popierius ir pan.

Raktažodžiai: finansinės priemonės, portfelis, kainų dinamika, pasirinkimo sandoris

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Rentgeno diagnostinių spinduliuotės parametrų optimizavimas, mažinant pacientų apšvitą

Aprašymas: Rentgeno diagnostinių parametrų matavimas specializuota įranga; pacientų dozių registravimas įvairiais dozimetrais, parametrų optimizavimas, metodikų rengimas

Raktažodžiai: rentgeno diagnostika, metodika, apšvita, spinduliuotė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Stochastinių sistemų modeliavimas Markovo procesais

Aprašymas: Markovo procesai yra plačiai naudojami kuriant realių sistemų, kaip antai, ekonominių, finansinių, aptarnavimo, informacinių ir daugelio kitų matematinius modelius. Markovo grandinėmis galima aprašyti sistemų funkcionavimą, apskaičiuoti įvairias jos tikimybines funkcionavimo charakteristikas ir gautus rezultatus panaudoti realių sistemų valdymui, optimizavimui ar prognozei. Ne Markovo tipo stochastines sistemas galima aprašyti Markovo grandinėmis panaudojant fazinio tipo skirstinius, t.y. eksponentinių skirstinių sąsukas ir mišinius.

Raktažodžiai: Markovo grandinė, fazinio tipo skirstinys, matematinis modelis, aproksimavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kriptografinių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Siūlome atlikti esamų kriptografinių sistemų saugumo analizę. Galime įvertinti el. parašo, šifravimo, informacijos autentifikacjos ir asmens identifikacijos sistemų saugumą. Išaiškiname saugumo spragas. Teikiame konsultacijas kaip šalinti nustatytas saugumo spragas ir kaip kurti naujas informacijos kriptografinės saugos sistemas.

Raktažodžiai: El. parašas, šifravimas, autentifikacija, identifikacija.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo analizė

Aprašymas: Įvairių modelių rezultatų neapibrėžtumo analizė yra siejama ne tik su imitacinių modelių tikslumo įvertinimu, bet ir įvairių objektų ir sistemų rizikos analize. Šiuo atveju gali būti atsižvelgiama ne tik į duomenų ir modelio parametrų neapibrėžtumą, bet ir atliekama rezultatų jautrumo analizė bei identifikuojamos neapibrėžtumo kontrolės priemonės.

Raktažodžiai: Duomenų, parametrų ir rezultatų neapibrėžtumas, tikimybinė jautrumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statistinės duomenų analizės modelių kūrimas ir taikymas

Aprašymas: Kuriami statistinės analizės modeliai, kurie leidžia gauti naudingą informaciją apie procesus, įvykius ir reiškinius, prognozuoti jų efektyvumo bei kitus rodiklius. Parenkami tinkami statistikos metodai, sudaromi statistinės analizės modeliai ir realizuojami programiškai, atliekami skaičiavimai, interpretuojami skaičiavimų rezultatai, vertinamas jų tikslumas bei patikimumas, rengiamos duomenų statistinės analizės ataiskaitos. Kuriami duomenų statistinės analizės realiame laike modeliai ir programos. Teikiamos konsultacijos.

Raktažodžiai: Duomenų analizės modeliai, programinė įranga, regresinės analizė, apibendrintas tiesinis modelis , dispersinė analizė, faktorinė analizė, laiko eilučių analizė, kokybės kontrolė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Duomenų gavybos (tyrybos) metodų taikymai įvairiose srityse

Aprašymas: Kai duomenų kiekis yra didelis, statistikos metodų nepakanka. Siekiant gauti daugiau žinių iš analizuojamų duomenų, yra taikomi duomenų tyrybos metodai: klasifikavimo, klasterizavimo, susietumų (asociacijų) tyrimo, laiko sekų nuoseklumų paieška ir kiti. Klasifikavimo uždavinių tikslas – turint aibę duomenų, kurių klasės įprastai yra žinomos, sukurti taisykles, pagal kurias duomenys, kurie nebuvo naudojami kuriant tas taisykles, automatiškai bus priskirti vienai ar kitai žinomai klasei. Klasterizavimas – tai analizuojamų objektų suskirstymas į skirtingas grupes (klasterius) taip, kad grupės viduje esantys objektai būtų panašūs tarpusavyje , o objektai iš skirtingų grupių būtų nepanašūs. Susietumų (asociacijų) tyrimuose nustatomi ryšiai tarp duomenų. Siūlomos paslaugos: problemos identifikavimas, duomenų tyrybos modelio parinkimas ir realizavimas, gautų rezultatų interpretavimas.

Raktažodžiai: Duomenų gavybos metodai, programinė įranga, sprendimų priėmimas, dažnių šablonų tyryba, klasifikavimas, klasterinė analizė, išskirčių nustatymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pensijų fondų veiklos analizė

Aprašymas: Teikiamos asmeninės konsultacijos dėl pensijų fondų pasirinkimo ir tikėtinų išmokų išėjus į pensiją. Taip pat rekomendacijos kaip aktyviai keisti investavimo strategiją ilgalaikio kaupimo ir priartėjus išėjimo į pensiją momentui.

Raktažodžiai: Pensijų fondai, statistinė analizė, scenarijų ir strategijų analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Informacijos integravimo išmaniųjų priemonių plėtojimas

Aprašymas: Informacijos integravimo išmaniųjų priemonių plėtojimas apima įvairių metodų ir programinių priemonių plėtojimą bei taikymą siekiant atlikti turimos informacijos sintezę. Tai taip pat galimai siejama su ekspertinės informacijos agregavimu bei jos apjungimu su objektyvias duomenimis. Be to, atskirai gali būti vykdomas automatizuotas įvairių informacijos šaltinių ir informacijos vartojimo modeliavimas.

Raktažodžiai: Automatizuotas modeliavimas, ekspertinis vertinimas, informacijos sintezė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Jutiklių bei šviesolaidžių panaudojimas technikoje, jų techninių charakteristikų nustatymas; jutiklių, šviesolaidžių, interferometrų taikymas matavimo technikoje ir kt.

Aprašymas:

Jutiklių bei šviesolaidžių panaudojimas technikoje, jų techninių charakteristikų nustatymas; jutiklių, šviesolaidžių, interferometrų taikymas matavimo technikoje ir kt.

Raktažodžiai: jutikliai, šviesolaidžiai, interferenciniai matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Holografiniai optiniai matavimai

Aprašymas:

Holografiniai optiniai matavimai; koherentiniai matavimai.

Raktažodžiai: holografija, holografiniai optiniai matavimai, koherentiniai matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Plazmocheminių technologijų taikymai: amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies dangų, nanodarinių ir paslėptųjų sluoksnių formavimas bei tyrimas

Aprašymas:

Plazmocheminių  technologijų taikymai: amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies dangų, nanodarinių ir paslėptųjų sluoksnių formavimas bei tyrimas

Raktažodžiai: amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies dangos, nanodariniai, paslėptieji sluoksniai, formavimas, tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Patikimumo teorijos taikymai

Aprašymas: Patikimumo teorijos taikymai apima įvairių objektų bei sistemų patikimumo vertinimą, analizę ir kontrolę. Tai taip pat siejama su gedimo intensyvumo bei kitų gedimo charakteristikų įvertinimu ir prognozavimu. Be to, atskirai gali būti vykdomas tiek technologijų gedimo, tiek žmogaus (operatorių) klaidos tikimybės vertinimas.

Raktažodžiai: Gedimo intensyvumo prognozė, klaidos tikimybės vertinimas, patikimumo analizė ir kontrolė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas

Aprašymas: Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas apima meteorologinių ekstremumų ir klimato kaitos tyrimus bei įvairių retų ir neįprastų įvykių (incidentų, avarijų) tikimybinį vertinimą. Ekstremalių įvykių dažnio ir pasikartojimo periodo nustatymui taikoma statistinė duomenų analizė, įvairūs tikimybiniai modeliai, ekstremalių reikšmių tikimybiniai skirstiniai bei įvairią informaciją integruoti įgalinantys metodai.

Raktažodžiai: Meteorologiniai ekstremumai, klimato kaita, reti ir neįprasti įvykiai, tikimybinis modelis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybių tyrimas, skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, plonų sluoksnių sudarymo technologijos ir savybių tyrimas (apsauginės – kietos dangos, skaidrūs elektrodai, joninio laidumo sluoksniai, feromagnetinės dangos, sluoksnių nusodinimas garinimu vakuume, magnetroninis nusodinimas, elektrolankinis nusodinimas, garinimas elektroniniu spinduliu, reaktyvinis nusodinimas), plonų sluoksnių savybių modifikavimas lazerinės apšvitos ir terminio kaitinimo metodais

Aprašymas:

Nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybių tyrimas, skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, plonų sluoksnių sudarymo technologijos ir savybių tyrimas (apsauginės – kietos dangos, skaidrūs elektrodai, joninio laidumo sluoksniai, feromagnetinės dangos, sluoksnių nusodinimas garinimu vakuume, magnetroninis nusodinimas, elektrolankinis nusodinimas, garinimas elektroniniu spinduliu, reaktyvinis nusodinimas), plonų sluoksnių savybių modifikavimas lazerinės apšvitos ir terminio kaitinimo metodais.

Raktažodžiai: ploni sluoksniai, fizikinis vakuuminias nusodinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų, medžiagų darinių, komponentų mechaninių, struktūrinių ir kitų savybių tyrimai

Aprašymas:

Medžiagų, medžiagų darinių, komponentų mechaninių, struktūrinių ir kitų savybių tyrimai.

Raktažodžiai: UV-Vis spektrometrija, mechaninių savybių matavimai, struktūrinių savybių matavimai, optinių savybių matavimai, Ramano sklaida, medžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos