MGMF

Daugiamačių statistinių duomenų vizualizavimo modelių kūrimas
Aprašymas:

Didelio matmenų skaičiaus duomenų vizualizavimas suteikia galimybę stebėti duomenų grupavimosi tendencijas, įvertinti atskirų daugiamačių taškų tarpusavio artimumą, efektyviau atskleisti informaciją slypinčią duomenyse, priimti racionalius sprendimus. Panaudojus įvairius duomenų vizualizavimo metodus ir programinės priemonės vizualizuojami duomenys. Siekiant gauti kuo daugiau naujų žinių apie analizuojamus duomenis, jungiami keli skirtingais principais grindžiami vizualizavimo metodai.

Raktažodžiai:
Duomenų vizualizavimas, statistiniai grafikai, daugiamatės skalės, interaktyvi vizuali duomenų tyryba

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma