MGMF

Statistinės duomenų analizės modelių kūrimas ir taikymas
Aprašymas:

Kuriami statistinės analizės modeliai, kurie leidžia gauti naudingą informaciją apie procesus, įvykius ir reiškinius, prognozuoti jų efektyvumo bei kitus rodiklius. Parenkami tinkami statistikos metodai, sudaromi statistinės analizės modeliai ir realizuojami programiškai, atliekami skaičiavimai, interpretuojami skaičiavimų rezultatai, vertinamas jų tikslumas bei patikimumas, rengiamos duomenų statistinės analizės ataiskaitos. Kuriami duomenų statistinės analizės realiame laike modeliai ir programos. Teikiamos konsultacijos.

Raktažodžiai:
Duomenų analizės modeliai, programinė įranga, regresinės analizė, apibendrintas tiesinis modelis , dispersinė analizė, faktorinė analizė, laiko eilučių analizė, kokybės kontrolė

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma