MGMF

Informacijos integravimo išmaniųjų priemonių plėtojimas
Aprašymas:
Informacijos integravimo išmaniųjų priemonių plėtojimas apima įvairių metodų ir programinių priemonių plėtojimą bei taikymą siekiant atlikti turimos informacijos sintezę. Tai taip pat galimai siejama su ekspertinės informacijos agregavimu bei jos apjungimu su objektyvias duomenimis. Be to, atskirai gali būti vykdomas automatizuotas įvairių informacijos šaltinių ir informacijos vartojimo modeliavimas.

Raktažodžiai:
Automatizuotas modeliavimas, ekspertinis vertinimas, informacijos sintezė

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma