MGMF

Modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo analizė
Aprašymas:
Įvairių modelių rezultatų neapibrėžtumo analizė yra siejama ne tik su imitacinių modelių tikslumo įvertinimu, bet ir įvairių objektų ir sistemų rizikos analize. Šiuo atveju gali būti atsižvelgiama ne tik į duomenų ir modelio parametrų neapibrėžtumą, bet ir atliekama rezultatų jautrumo analizė bei identifikuojamos neapibrėžtumo kontrolės priemonės.

Raktažodžiai:
Duomenų, parametrų ir rezultatų neapibrėžtumas, tikimybinė jautrumo analizė

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma