MGMF
Ieškoti

Gedimų, klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė
Aprašymas: Įvairios įrangos ir sistemų gedimų, žmogaus (operatorių) klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė yra siejama su bendru patikimumo teorijos taikymu. Šiuo atveju gali būti atsižvelgiama į įrangos ir žmogaus senėjimo procesus, įvairius aplinkos faktorius bei vykdoma tikimybinė tiek ilgaamžiškumo, tiek išgyvenamumo analizė.

Raktažodžiai: Įrangos gedimai, žmogaus klaidos, išgyvenamumo ir ilgaamžiškumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma