MGMF

Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas
Aprašymas:
Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas apima meteorologinių ekstremumų ir klimato kaitos tyrimus bei įvairių retų ir neįprastų įvykių (incidentų, avarijų) tikimybinį vertinimą. Ekstremalių įvykių dažnio ir pasikartojimo periodo nustatymui taikoma statistinė duomenų analizė, įvairūs tikimybiniai modeliai, ekstremalių reikšmių tikimybiniai skirstiniai bei įvairią informaciją integruoti įgalinantys metodai.

Raktažodžiai:
Meteorologiniai ekstremumai, klimato kaita, reti ir neįprasti įvykiai, tikimybinis modelis

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma