MGMF

Rizikos ir neapibrėžtumo analizė
Aprašymas:
Rizikos ir neapibrėžtumo analizė apima įvairių objektų ir sistemų tikimybinį saugos vertinimą, kuomet gali būti atsižvelgiama į duomenų neapibrėžtumą ar atskirai tiriamas įvairių modelių rezultatų neapibrėžtumas ir jautrumas pradinių parametrų kaitai. Šios analizės taikymai gali būti siejami su rizikos monitoringu, kontrole, minimizavimu ar rizikos vertinimu pagrįstų sprendimų priėmimu.

Raktažodžiai:
Rizikos minimizavimas, saugos sistemų tyrimas, neapibrėžtumo vertinimas ir jautrumo analizė

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma