MGMF

Stochastinių sistemų modeliavimas Markovo procesais
Aprašymas:
Markovo procesai yra plačiai naudojami kuriant realių sistemų, kaip antai, ekonominių, finansinių, aptarnavimo, informacinių ir daugelio kitų matematinius modelius. Markovo grandinėmis galima aprašyti sistemų funkcionavimą, apskaičiuoti įvairias jos tikimybines funkcionavimo charakteristikas ir gautus rezultatus panaudoti realių sistemų valdymui, optimizavimui ar prognozei. Ne Markovo tipo stochastines sistemas galima aprašyti Markovo grandinėmis panaudojant fazinio tipo skirstinius, t.y. eksponentinių skirstinių sąsukas ir mišinius.

Raktažodžiai:
Markovo grandinė, fazinio tipo skirstinys, matematinis modelis, aproksimavimas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma