MEI

Linijinio ir sukamojo judesio, statinių bei dinaminių nuovargio bandymų sistema Instron 10000 (MI MLab)
Aprašymas:

Instron ElectroPuls E10000T bandymų mašina numatyta naudoti moksliniams tyrimams, sistema leis tirti naujai kuriamų kompozitinių struktūrų ir kitų medžiagų elgseną veikiant daugiacikliam dviašiam apkrovimui įvairiose temperatūrose. Dviašis, nepriklausomas, daugiaciklis apkrovimas ir plati bandymo temperatūrų gama labai išplečia eksperimentinių tyrimų galimybes, kurie ypatingai svarbūs analizuojant realių konstrukcijų segmentus. 

Raktažodžiai:
Nuovargio bandymai, tempimo-gniuždymo bandymai, sukimo bandymai, Instron ElectroPuls E10000

Techninė specifikacija:

Linijinio ir sukamojo judesio, statinių bei dinaminių nuovargio (iki 100Hz dažnis) bandymų sistema skirta tirti medžiagų mechanines savybes įvairių temperatūrų (-70 ÷ +350°C) aplinkose su linijinio (10kN, ±30mm) ir sukamojo (100Nm,

±135° arba ± 16 apsisukimų) judesio apkrovomis galinčiomis veikti kartu ir atskirai.

Bandymo erdvė horizontali 450mm x 450mm, vertikali 870 mm.

Užklausos forma