MEI
Ieškoti

Nereikalingų kelio ženklų išgręžimo prietaisų rinkos tyrimas ikiprekybiniam pirkimui (I etapas)
Aprašymas:

Sistemos koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas. I etape, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, turi būti suformuluota naujo produkto sukūrimo idėja arba atliktas technologinio sprendimo detalizavimas jo įgyvendinamumo požiūriu, o  vykdant eksperimentinės plėtros veiklą, produkto sukūrimo idėjos įgyvendinamumas detaliai išanalizuojamas ir patikrinamas eksperimentiškai. Laboratorinėmis sąlygomis pradedamas atskirų produkto elementų maketų laboratorinis patikrinamas.

Raktažodžiai: "kelio ženklų išgręžimas"

Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma