MAI

Juslinio vertinimo patalpa
Aprašymas:

įrengta pagal ISO 8589 reikalavimus, 12 vertinimo kabinų, reguliuojama  temperatūra, apšvietimas

Galimybė naudotis programine įranga Fizz network duomenų surinkimui ir analizei. Surenkant duomenis kompiuterių pagalba rezultatai gali būti analizuojami iš karto po tyrimo. 

Raktažodžiai:
juslinė analizė, vartotojų nuomonės tyrimai, speciali vertinimo patalpa

Mokslo kryptis:
Veterinarija, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Techninė specifikacija:

įrengta pagal ISO 8589 reikalavimus, 12 vertinimo kabinų, reguliuojama  temperatūra, apšvietimas

Galimybė naudotis programine įranga Fizz network duomenų surinkimui ir analizei. Surenkant duomenis kompiuterių pagalba rezultatai gali būti analizuojami iš karto po tyrimo. 

Taikymo sritys:
juslinė analizė ir vartotojų nuomonės tyrimai, Galima programinės įrangos pagalba atlikti šiuos testus: trijų, du iš trijų, rikiavimo, aprašomoji analizė, CATA (check all that apply), savybių kitimas laike (pvz. temporary dominance of sensations)
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma