MAI
Ieškoti

Žaliavos ir maisto produktų tekstūros juslinis ir instrumentinis tyrimas.
Aprašymas: Žaliavos ir maisto produktų tekstūros juslinis ir instrumentinis tyrimas. Rezultate sudarytos prielaidos pateikti naujų efektyvesnių saugos požiūriu produktų koncepciją, išanalizavus naujai įgytas žinias apie žaliavos kokybinės ir kiekybinės sudėties, arba technologinių veiksnių ir jų pokyčių įtaka apibrėžtų produktų grupes, stabilumui laikymo metu, planuojamai produkto tinkamumo vartoti trukmei bei juslinei kokybei .
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma