MAI
Ieškoti

Įvairių veiksnių įtakos mikroorganizmų augimui maisto matricoje nustatymas.
Aprašymas: Įvairių veiksnių įtakos mikroorganizmų augimui maisto matricoje nustatymas. Rezultate bus atikti moksliniai tyrimai, kuriais siekiama įvertinti fizikinių, cheminių ir biologinių veiksnių įtaką mikrorganizmų augimui maisto matricoje
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma