MAI
Ieškoti

Kompleksinių kokybės profilių panaudojimo produktų kūrimui ir optimizavimui galimybių tyrimai. Taikant skirtingus juslinės analizės bei vartotojų nuomonės tyrimo metodus, sudaromi modelinių sistemų ir produktų kokybės ir priimtinumo profiliai, nustatomi priežastiniai ryšiai tarp atskirų modelinių sistemų bei produktų kokybės parametrų ir jų priimtinumo. Tai leidžia optimizuoti jau gaminamus produktus ir/ar panaudoti gautus rezultatus naujų produktų kūrimui ir jų įvedimui į rinką.
Aprašymas: Kompleksinių kokybės profilių panaudojimo produktų kūrimui ir optimizavimui galimybių tyrimai. Taikant skirtingus juslinės analizės bei vartotojų nuomonės tyrimo metodus, sudaromi modelinių sistemų ir produktų kokybės ir priimtinumo profiliai, nustatomi priežastiniai ryšiai tarp atskirų modelinių sistemų bei produktų kokybės parametrų ir jų priimtinumo. Tai leidžia optimizuoti jau gaminamus produktus ir/ar panaudoti gautus rezultatus naujų produktų kūrimui ir jų įvedimui į rinką.
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma