MAI

Biologiškai veiklių komponentų panaudojimo žemės ūkyje ir maisto pramonėje galimybių tyrimai.

Aprašymas:

Biologiškai veiklių komponentų panaudojimo žemės ūkyje ir maisto pramonėje galimybių tyrimai. Bus atlikti tyrimai pateikta ne mažiau 12 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriame bus įvertinta planuojamų naudoti biologiškai aktyvių komponentų panaudojimo apibrėžtų produktų grupei poveikis technologinėms savybėms, stabilumui laikymo metu, planuojamai produkto tinkamumo vartoti trukmei bei juslinei kokybei .

Juslinio vertinimo sistemos įmonėje parengimas, vertinimo instrumento formavimas ir profesionalumo palaikymas. Taikant tarptautinę patirtį ir inovatyvius tyrimo metodus, įmonėse parengiama tarptautinius reikalavimus atitinkanti juslinio vertinimo sistema, apimanti teorinės bazės (norminių dokumentų) bei vertinimo instrumento (kandidatų į vertintojus atranka, mokymas, profesionalumo palaikymas) parengimą. Parengiamas priemonių planas vertinimo sistemos kokybiškam funkcionavimui užtikrinti, apimantis instrumento taikymo bei kalibravimo rekomendacijas.

Aprašymas:

Juslinio vertinimo sistemos įmonėje parengimas, vertinimo instrumento formavimas ir profesionalumo palaikymas. Taikant tarptautinę patirtį ir inovatyvius tyrimo metodus, įmonėse parengiama tarptautinius reikalavimus atitinkanti juslinio vertinimo sistema, apimanti teorinės bazės (norminių dokumentų) bei vertinimo instrumento (kandidatų į vertintojus atranka, mokymas, profesionalumo palaikymas) parengimą. Parengiamas priemonių planas vertinimo sistemos kokybiškam funkcionavimui užtikrinti, apimantis instrumento taikymo bei kalibravimo rekomendacijas.