IF
Ieškoti

Debesų kompiuterijos paslaugų infrastruktūrų ir platformų savybių taikomieji tyrimai.

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų (debesų kompiuterijos programų, virtualizuotų serverių; dedikuotų serverių) infrastruktūrų ir platformų savybių taikomieji tyrimai.

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija, saugumas, paslaugų matavimai, paslaugų kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Verslo procesų IT paslaugų tyrimai

Aprašymas: Verslo procesų IT paslaugų tyrimai patikimumo, greitaveikos bei saugumo įvertinimui naudojant imitacinį modeliavimą.

Raktažodžiai: Imitacinis modeliavimas, saugumas, paslaugų matavimai, paslaugų kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Kibernetinės gynybos ir kriminalinių nusikaltimų kibernetinėje erdvėje tyrimo priemonių kūrimas ir jų panaudojimo efektyvumo tyrimai.

Raktažodžiai: Kompiuterinės informacijos ištyrimas, Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
IT infrastruktūrų auditas, rekomendacijų tobulinimui formulavimas ir techninių galimybių studijų rengimas.

Raktažodžiai: IT infrastruktūra, Incidentų tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų teikimo mobiliosiose terpėse metodų kūrimas ir taikymo efektyvumo tyrimai.

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Vietos informacijos panaudojimo specializuotoms paslaugoms teikti metodų kūrimas ir tyrimai.

Raktažodžiai: Vietos lokalizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Proginių (Ad-Hoc) mobiliųjų tinklų komunikavimo metodų kūrimas ir taikymo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Proginiai tinklai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mobiliųjų internetinių sistemų projektavimas, kūrimas ir diegimas.

Raktažodžiai: Mobiliosios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Tikslinėms vartotojų grupėms pritaikytų proginių (Ad-Hoc) mobiliųjų tinklų bei paslaugų kūrimas.

Raktažodžiai: Proginiai tinklai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimai

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimų prototipų kūrimas

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija, apribojimai, veiklos prognozavimas ir patvirtinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių tyrimai

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo metodų ir jų taikymo informacinių sistemų projektuose tyrimai.

Raktažodžiai: Veiklos procesai, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinių paslaugų tyrimai

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų, semantinių paslaugų (Semantic Web Services) kūrimo, informacinių išteklių integravimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
CASE įrankių tobulinimas

Aprašymas: CASE įrankių tobulinimas, Informacinių sistemų projektavimo technologijų kūrimas.

Raktažodžiai: CASE, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas.

Raktažodžiai: Veiklos procesai, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinio tinklo sistemų kūrimo technologijų ir įrankių tobulinimas ir kūrimas

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo technologijų ir įrankių tobulinimas ir kūrimas.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įvairios informacinių sistemų kūrimo, analizės ir vertinimo paslaugos

Aprašymas: Įvairių informacinių sistemų, duomenų bazių, paslaugų, programų paketų kūrimo, analizės, vertinimo paslaugos

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, duomenų bazės, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.

Aprašymas: Informacinių sistemų (duomenų bazių, paslaugų, programų paketų) kūrimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo ir specifikavimo metodų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo ir specifikavimo metodų taikymo informacinėse sistemose galimybių studijos.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinių paslaugų galimybių studijos

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai

Aprašymas: Informacinių sistemų technologinių sprendimų ar kūrimo priemonių galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Kibernetinės gynybos priemonės

Aprašymas: Kibernetinės gynybos metodų ir techninių priemonių taikymas

Raktažodžiai: Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Automatizuotas sudėtingų programų sistemų testavimas.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės ir technines įrangos bei integruotų sistemų kokybės užtikrinimo metodų kūrimas, tobulinimas, ir tyrimas.

Raktažodžiai: Kokybės užtikrinimas, programinė įranga, techninė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sudėtingų programinės įrangos sistemų (mobilių, paskirstytų, daiktų interneto, saityno paslaugų) projektavimo ir kūrimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Programų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Automatizuoto testavimo priemonių kūrimas ir pritaikymas programinės įrangos kūrimo procesui.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sudėtingų programinės įrangos sistemų kūrimas.

Raktažodžiai: Programų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Testavimo ir automatizuoto testavimo įtraukimas į programų sistemų kūrimo procesą, testavimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programų sistemų architektūrų tyrimas.

Raktažodžiai: Programų architectūros

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programų sistemų galimybių studijos.

Raktažodžiai: Galimybių studijos, programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Technologiniai multimedija signalų apdorojimo uždaviniai bei įvairiafunkcinių algortimų implementacija

Raktažodžiai: Signalų apdorojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų galimybių studijos

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimų kūrimo galimybių studijos

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Konsultavimas optimizavimo tematika

Aprašymas: Konsultavimas optimizavimo algoritmų tematika

Raktažodžiai: Optimizavimas, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų skenavimo kursai

Aprašymas: 3D objektų skenavimo ir 3D modelio sudarymo kursai

Raktažodžiai: 3D skenavimas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų skenavimas

Aprašymas: 3D objektų skenavimas ir 3D modelio sudarymas

Raktažodžiai: 3D skenavimas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų spausdinimo kursai

Aprašymas: 3D objektų spausdinimo kursai

Raktažodžiai: 3D spausdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Žaidimų kurimo pagrindų kursai

Aprašymas: Žaidimų kurimo pagrindų kursai (žaidimo kūrimo procesas ir Unity3d žaidimų variklis)

Raktažodžiai: Žaidimų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų spausdinimas

Aprašymas: 3D objektų spausdinimas ir modelio paruošimas spausdinimui

Raktažodžiai: 3D spausdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Trimatės grafikos vaizdo projektų ruošimas.

Aprašymas: Trimatės grafikos (3D) vaizdo projektų ir brėžinių ruošimas

Raktažodžiai: Trimatė grafika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Dvimatės grafikos vaizdo projektų ruošimas.

Aprašymas: Dvimatės grafikos (2D) vaizdo projektų ir brėžinių ruošimas

Raktažodžiai: Dvimatė grafika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Trimatės grafikos video bei animacijos ruošimas.

Aprašymas: Trimatės grafikos (3D) video bei animacijos projektų ruošimas

Raktažodžiai: Trimatė animacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Dvimatės grafikos video bei animacijos ruošimas.

Aprašymas: Dvimatės grafikos (2D) video bei animacijos projektų ruošimas

Raktažodžiai: Dvimatė anaimacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Vaizdų atpažinimo algoritmų taikymai.

Aprašymas: Vaizdų atpažinimo algoritmų pritaikymas praktiniams uždaviniams spręsti

Raktažodžiai: Vaizdų apdorojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Duomenų vizalizavimo metodai.

Aprašymas: Duomenų vizalizavimo metodai, duotų duomenų masyvų vizualizacija užsakovo nurodytu formatu bei specifikacija

Raktažodžiai: Duomenų vizualizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Resursų valdymas ir optimizavimas

Aprašymas: Duotų skaičiavimo užduočių, resursų mažinimo bei algoritmų optimizavimo metodų kūrimas, taikymas ir metodika

Raktažodžiai: Optimizavimas, resursų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
E-mokymosi turinio kurimas

Aprašymas: E-mokymosi turinio (paskaitų, kursų) kurimas

Raktažodžiai: E-mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Interaktyvaus e-mokymosi turinio kurimas

Aprašymas: Interaktyvaus e-mokymosi turinio (paskaitų, kursų, praktinių užduočių) kurimas

Raktažodžiai: E-mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Nelietuviškos šnekos atpažinimo sistemų taikymai

Aprašymas: Užsienietiškų šnekos atpažinimo sistemų implementacija praktiniams uždaviniams spręsti

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Lietuviškų šnekos atpažinimo sistemų taikymai

Aprašymas: Lietuviškų šnekos atpažinimo sistemų implementacija praktiniams uždaviams spręsti

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Interaktyvių ir daugialypių terpių valdymo sąsajos

Aprašymas: Interaktyvių ir daugialypės terpės valdymo sąsajų kūrimas ir modeliavimas

Raktažodžiai: Daugialypė sąsaja

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Daugialypės terpės sąsajų ir asistavimo priemonės neįgaliesiems

Aprašymas: Daugialypės terpės sąsajų ir asistavimo priemonių neįgaliesiems kūrimas ir modeliavimas

Raktažodžiai: Daugialypė sąsaja

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Šneka valdomų sistemų programavimas

Aprašymas: Telefoninių, šneka valdomų, savitarnos sistemų programavimas

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės ir technines įrangos bei integruotų sistemų kokybės užtikrinimo metodų kūrimas, tobulinimas, ir tyrimas.

Raktažodžiai: Integruotų sistemų kokybės užtikrinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmaniųjų aplinkų, daiktų interneto sistemų kūrimas

Aprašymas: Išmaniųjų aplinkų ir daiktų interneto sistemų projektavimas ir realizavimas

Raktažodžiai: Išmani aplinka, protingi daiktai, daiktų internetas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įranga, skirta mobiliems įrenginiams

Aprašymas: Programinės įrangos, skirtos mobiliems įrenginiams projektavimas, realizavimas ir testavimas.

Raktažodžiai: Mobili programinė įranga, projektavimas, realizacija, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įrangos kokybės užtikrinimo procesai

Aprašymas: Programinės įrangos kokybės užtikrinimo procesų galimybių studijos, projektavimas, diegimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Programinės įrangos kokybė, testavimas, kokybės procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmaniosios vartotojo sąsajos

Aprašymas: Išmaniųjų vartotojo sąsajų galimybių studija, projektavimas ir realizacija.

Raktažodžiai: Išmanios vartotojo sąsajos, kinect, leap motion neuro-computing, brain-computing

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Stereoskopinių panoramų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas

Aprašymas: Stereoskopinių panoramų ir virtualių stereoskopinių ekskursijų (turų) kūrimas stereoskopinį "3D" vaizdą palaikantiems įrenginiams (personaliniams kompiuteriams, išmaniems televizoriams).

Raktažodžiai: Stereoskopinės panoramos, interaktyvūs stereoskopiniai virtualūs turai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Virtualių apžvalgos taškų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas

Aprašymas: Virtualių apžvalgos taškų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas interneto svetainėms, terminalams, mobiliems įrenginiams ir išmaniems televizoriams.

Raktažodžiai: Panoramos, virtualios interaktyvios ekskursijos, virtualūs turai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įrangos sistemų projektavimas ir kūrimas

Aprašymas: Sudėtingų programinės įrangos sistemų projektavimo ir kūrimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Sudėtinga programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualinės produkcijos transliavimo sistemų sprendimai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos transliavimo sistemų optimizavimo ir valdymo sprendimai.

Raktažodžiai: Optimizavimas, valdymas, multimedija, gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualinės produkcijos gamybos sprendimai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos gamybos proceso optimizavimo ir valdymo sprendimai.

Raktažodžiai: Multimedija, gamybos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualiniai produktai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos gamyba.

Raktažodžiai: Multimedija, gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sprendimai audiovizualinėms technologijoms

Aprašymas: Aparatūrinių ir programinių sprendimų audiovizualinėms technologijoms projektavimas, įgyvendinimas, palaikymas.

Raktažodžiai: Aparatūros projektavimas, programų kūrimas, multimedija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programavimo C kalba darbai

Aprašymas: Programavimo C kalba darbai

Raktažodžiai: Programavimas, C

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
AutoCAD kursai

Aprašymas: AutoCAD kursai (naudotis AutoCAD programine įranga; pritaikyti AutoCAD aplinką savo poreikiams; kurti brėžinius programos AutoCAD priemonėmis nuo pradžios iki pabaigos; tikrinti ir koreguoti brėžinį AutoCAD priemonėmis)

Raktažodžiai: Mokymas, AutoCAD

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Brėžinių braižymas AutoCAD

Aprašymas: 2D ir 3D brėžinių braižymas AutoCAD programa

Raktažodžiai: 2D, 3D brėžiniai, AutoCAD

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įvairių algoritmų programavimas

Aprašymas: Įvairių algoritmų programavimas (Javos, C, C kalbomis).

Raktažodžiai: Programavimas, Java, C, C

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Elektroninės leidybos sistemos

Aprašymas: Elektroninės leidybos sistemų kūrimas ir diegimas

Raktažodžiai: E-leidyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programavimas Pascal

Aprašymas: Programavimo Pascal kalba darbai

Raktažodžiai: Programavimas, Pascal

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Euristinių optimizavimo algoritmų sudarymas

Aprašymas: Euristinių optimizavimo algoritmų sudarymas (orientuojantis į genetinių algoritmų kūrimą)

Raktažodžiai: Euristinis optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mobiliųjų aplikacijų kurimo pagrindų kursai

Aprašymas: Mobiliųjų aplikacijų kurimo pagrindų kursai (Android/Windows Phone)

Raktažodžiai: Mobiliųjų aplikacijkų kūrimas, Android, Windows Phone, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Konsultavimas optimizavimo uždavinių sprendimo tematika

Aprašymas: Konsultavimas (techninių) optimizavimo uždavinių sprendimo tematika

Raktažodžiai: Optimizavimas, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Inžinerinių sistemų ir konstrukcijų fizikinės elgsenos modeliavimas, taikant baigtinių elementų metodą ir jo programinę įrangą.

Aprašymas: Inžinerinių sistemų ir konstrukcijų (lanksčių plonų kompozitinių lakštų ir jų paketų; rėminių konstrukcijų) fizikinės elgsenos modeliavimas, taikant baigtinių elementų metodą ir jo programinę įrangą.

Raktažodžiai: baigtiniai elementai , konstrukcijų analizė, deformuojamo kūno mechanika, skysčių mechanika, šilumos perdavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų projektavimo metodų tobulinimas ir tyrimas

Aprašymas: Informacinių sistemų projektavimo metodų, susijusių su modeliais grindžiamu kūrimu MDD, MDA, interneto paslaugų architektūra SOA ir kt. kūrimas, tobulinimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, MDD, MDA. SOA

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Nuotoliniam mokymui skirtos medžiagos kurimas

Aprašymas: Nuotoliniam (virtualiam, elektroniniam) mokymui skirtos medžiagos (paskaitų, kursų, praktinių užduočių) kurimas

Raktažodžiai: Nuotolinis mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis ir veiklos procesų analize susiję tyrimai

Aprašymas: Įvairūs kiti su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis ir veiklos procesų analize susiję tyrimai ar eksperimentinės plėtros darbai.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, duomenų bazės, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos