IF
Ieškoti

Vaizdų atpažinimo algoritmų pritaikymas praktiniams uždaviniams spręsti
Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma