EVF
Ieškoti

Šešėlinės ekonomikos masto vertinimas

Raktažodžiai: Šešėlinė ekonomika, šešėlinės ekonomikos lygis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės vertės valdymo tyrimai.

Raktažodžiai: įmonės vertė , valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vertės matavimo sistemų modeliavimas.

Raktažodžiai: vertė, veiklos matavimo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo analitinių sistemų diagnozavimas.

Raktažodžiai: analizės sistemos, verslo sistemos,

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinio finansavimo (Crowdfunding) taikymo Lietuvoje galimybių studija

Raktažodžiai: socialinis finansavimas, socialinio finansavimo platformos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rizikos finansų bei socialinio finansavimo (Crowdfunding) vertinimas

Raktažodžiai: rizikos finansai, socialinis finansavimas, vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
kaštų valdymas, vertės grandinė, veikomis grįsta kaštų apskaita

Raktažodžiai: Modeling of cost management systems

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos vertinimas,verslo aplinka, subalansuoti rodikliai, strateginė kontrolė

Raktažodžiai: Study of implementation of business analysis tools.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės veiklų kaštų apskaitos sistemų modeliavimas

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, valdymo apskaita, veiklos vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvūs laiko ir kaštų apskaitos integravimo tyrimai įmonių konkurencingumo didinimo kontekste.

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, laikas, valdymo apskaita, veiklos vertinimas, inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos informacinės sistemos efektyvumo tyrimas

Raktažodžiai: Informacinė sistema, veiklos efektyvumas, sprendimų priėmimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Audito proceso tobulinimo kryptys verslo ir viešajame sektoriuje

Raktažodžiai: Audito procesas, rizika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės apskaitos metodologiniai tyrimai

Raktažodžiai: Socialinė atskaitomybė, metodikos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atskaitomybės patvirtinimo (socialinio audito) tyrimai

Raktažodžiai: Socialinis auditas, užtikrinimas, kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atskaitomybės vertinimas švietimo sektoriuje

Raktažodžiai: Socialinė atskaitomybė, švietimo sektorius

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Turto ir inovacijų vertinimas verslo ir viešajame sektoriuje

Raktažodžiai: Inovacijos, turtas, vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos vertinimo sistemos modeliavimas konkrečiai verslo aplinkai

Raktažodžiai: Veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema, verslo aplinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių duomenų analizė ir modeliavimas

Raktažodžiai: Duomenų analizė, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pusiausvyra tarp procedūrinio teisingumo ir efektyvumo audito įmonėse 

Raktažodžiai: Efektyvumas, procedūrinis teisingumas, auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės informacijos apimties ir kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, informacijos kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės veiklos kaštų apskaitos sistemų modeliavimas

Raktažodžiai: Kaštų apskaitos sistemos, sistemos modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvios laiko kaštų apskaitos sistemos diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Laiko kaštų apskaita ir valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atsakomybės ir atskaitomybės diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Įmonių socialinė atsakomybė ir atskaitomybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apskaitos bei finansų valdymo sistemų tyrimai

Raktažodžiai: Apskaita, finansai, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Valdymo apskaitos sistemų tyrimai

Raktažodžiai: Valdymo apskaita, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidaus audito tyrimai

Raktažodžiai: Vidaus auditas, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidaus kontrolės sistemų tyrimai

Raktažodžiai: Vidaus kontrolė, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos lokalių ir globalių duomenų bazių integracijos efektyvumo tyrimas

Raktažodžiai: Duomenų bazė (DB), lokali DB, globali DB, integracija, efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonėje sukauptų duomenų analizė ir vizualizacija

Raktažodžiai: Duomenų bazė (DB), duomenų analizė, integracija, vizualizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas optimizuojant IKT paslaugų paketą

Raktažodžiai: Informacinės komunikacinės technologijos (IKT), veiklos efektyvumas, optimizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos vertinimo sistemos darnos su verlo aplinka diagnozavimas

Raktažodžiai: Veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema, verslo aplinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apskaitos valdymo sistemų adaptyvumo įmonėje tyrimai.

Raktažodžiai: Apskaitos valdymo sistemos, apskaitos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Finansų sektoriaus vystymosi tendencijų analizė;

Raktažodžiai: finansų sektorius

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šeimos ir/arba smulkaus verslo įmonės steigimas ir plėtra

Raktažodžiai: SVV plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Euro įvedimas Lietuvoje

Raktažodžiai: euras, įvedimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių steigimo ypatumai

Raktažodžiai: įmonės, steigimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo organizavimo formos ir mokesčiai

Raktažodžiai: Mokesčiai, apmokestinimas, įmonių teisinės formos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ekonominio saugumo sistemų diegimas

Raktažodžiai: Ekonominis saugumas; saugumo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo aplinkos analizė ir prognozavimas

Aprašymas: Šiuolaikinis verslas veikia dinamiškoje ir aršios konkurencijos aplinkoje. Paprastai įmonės tai suvokia, tačiau nesiima reikiamų veiksmų sėkmingam konkuravimui rinkoje. Dažnai tai būna kompetencijos, žinių bei laiko problema. Verslo aplinkos pokyčius dauguma įmonių pasitinka nepasiruošiuosios, nes didžiausias dėmesnys yra skiriamas įmonės vidiniams procesams ir tik minimalus išorinei aplinkai. Sėkminga įmonės veikla gali būti užtikritna tik tada, kai įmonė sugeba analizuoti savo verslo aplinką, ją prognozuoti bei laiku reaguoti į jos pokyčius.

Raktažodžiai: verslo aplinka, prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo reguliavimo ypatumai Lietuvoje

Aprašymas: Verslui sudėtinga susigaudyti įstatymų, instrukcijų, potvarkių  gausoje. Verslo pasaulis vis geriau supranta būtinybę suvokti valdžios institucijų funkcionavimą ne paviršutiniškai, o iš esmės – tai yra suprasti, kaip politika formuojama, kaip ji įgyvendinama ir kaip vertinami politikos įgyvendinimo rezultatai.  

Raktažodžiai: verslas, steigimas, reguliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo priežiūros reformos

Aprašymas: Kaip verslininkui nepaklysti įstatymų gausoje, kokios verslo priežiūros reformos vykdomos, kaip vykdyti savo verslą, kokie pokyčiai laukia.

Raktažodžiai: Institucijos, verslo priežiūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plano rengimo galimybės

Aprašymas: Įmonėms padedama parengti verslo planą.

Raktažodžiai: verslo planas, rengimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo valdymo sistemų tyrimai

Aprašymas: Šiandien organizacijos sėkmė priklauso nuo jos sugebėjimo išlikti rinkoje, o tai savo ruožtu sąlygoja visa eilė veiksnių. Visuotinai pripažįstama, jog organizacija turi būti lanksti, prisitaikanti prie besikeičiančių rinkos sąlygų bei vartotojų poreikių. Didelį vaidmenį šiuolaikinių organizacijų veikloje vaidina verslo valdymo sistemos (VVS), aprūpinančios vadovus verslo valdymui reikalinga informacija. Verslo valdymo sistemų tyrimai leidžia atsakyti į tokius svarbus klausimus, kaip ar turima VVS tenkina informacinius poreikius? ar reikia pasirinkti ir diegti kitą? jei taip - kaip pasirinkti? ir pan.

Raktažodžiai: Verslo valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Investicinių projektų, galimybių studijų, strateginių planų rengimas

Aprašymas:

Investicinių projektų, galimybių studijų, strateginių planų rengimas

Raktažodžiai: Investicinis projektas, galimybių studija, strateginis plėtros planas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės klientų lojalumo ugdymo galimybių studija

Raktažodžiai: Vartotojų pasitenkinimas, vartotojų lojalumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Turizmo paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimai

Raktažodžiai: Turizmo paslaugos, vartotojų pasitenkinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optimalios prekės (paslaugos) kainos nustatymas

Raktažodžiai: Optimali prekės kaina

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vertotojų įtraukimo į vertės kūrimą galimybių studija

Raktažodžiai: Vertė, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialiai atsakingo vartotojo elgsenos profilis

Raktažodžiai: Socialinė atsakomybė, vartotojų elgsena

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paslaugų vartotojų patirties vertinimas

Raktažodžiai: Paslaugų vartotojai, patirtis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paslaugų verslo santykių vertės kūrimas ir valdymas

Raktažodžiai: Paslaugų verslas, santykių vertė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų efektyvumo tyrimai

Raktažodžiai: Marketingo komunikacija, efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plėtros greitai augančiose nestabiliose rinkose valdymo metodologijos sukūrimas

Raktažodžiai: Verslo plėtra; augančios rinkos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų reinžineringas, pritaikant verslo modelį greitai augančioms nestabilioms rinkoms

Raktažodžiai: Verslo procesų reinžineringas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plėtros į greitai augančias nestabilias rinkas galimybių studija ir strategijos parengimas

Raktažodžiai: Verslo plėtra; greitai augančios rinkos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spartaus verslo augimo valdymo pakopinio modelio sukūrimas

Raktažodžiai: Pakopinis modelis; spartus verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų ir valdymo sprendimų dizainas verslo augimo atskiroms verslo augimo pakopoms

Raktažodžiai: Verslo procesai; verslo augimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spartaus verslo augimo alternatyvų identifikavimas ir strategijos parengimas

Raktažodžiai: Saprtus verslas; strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos sukūrimas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; metodologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Turizmo klasterio bendradarbiavimo vertinimas. Inovatyvių turizmo tipų identifikavimas

Aprašymas: Turizmo klasterio išvystymo lygio vertinimas. Turizmo klasterio narių bendradarbiavimo santykių kokybės vertinimas.Potencialių innovatyvių (nišinių) turizmo tipų nustatymas.

Raktažodžiai: Turizmo klasteris, turizmo tipai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Antrepreniško marketingo sprendimų galimybių studijos

Aprašymas: Inovatyvių įmonių marketingo planavimas. Vartotojų reakcijos į naujoves vertinimas. Komunikacijos (pagrįstos mažu biudžetu ir kūrybiškumu) sprendimai.

Raktažodžiai: Antreprenerystė, marketingas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Miesto įvaizdžio studija

Aprašymas: Vietos marketingo teorinėmis nuostatomis pagrįsta miesto, šalies ar kitos vietovės įvaizdžio studija, kuriai atlikti naudojama penkias įvaizdžio dedamąsias - verslą ir investicijas, turizmą, kultūrą ir paveldą, žmonių darbus ir vertybes, valdžios, organizacijų ir jų atstovų aktyvumą - apimanti metodika.

Raktažodžiai: Miesto įvaizdis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės klientų pasitenkinimo, lojalumo tyrimai

Aprašymas: Šiuolaikinėje konkurencinėje rinkoje ilgalaikių santykių su varotojais kūrimo ir palaikymo svarba yra neginčijama. Tačiau norint priimti vartotojų lojalumo ugdymo sprendimus, visų pirma svarbu išsiaiškinti, kas lemia vartotojų lojalumą, koks pasitenkinimo bei jį įtakojančių veiksnių vaidmuo plėtojant ilgalaikius santykius su vartotojais.

Raktažodžiai: Vartotojų pasitenkinimas, vartotojų lojalumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos adaptavimas konkrečiam sektoriui/įmonės profiliui ir vystymo strategijos parengimas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; technologinis vystymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus verslo vystymo galimybių studija

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginio audito metodologija startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms

Raktažodžiai: Strateginis auditas; startuoliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginio audito metodologijos startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms adaptavimas konkrečiam technologiniam/ industriniam segmentui

Raktažodžiai: Strateginis auditas; startuoliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginis auditas startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms ir verslo plėtros galimybių scenarijus

Raktažodžiai: Strateginis auditas; startuoliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginių transformacijų modeliavimas: etapinis modelis nuo idėjos iki produkto

Raktažodžiai: Strateginės transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginių verslo transformacijų modeliavimas

Raktažodžiai: Strateginių verslo transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Etapinės verslo transformacijos galimybių studija, taikant etapinį modelį

Raktažodžiai: Etapinės verslo transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų procesų teorinis modeliavimas ir diegimo algoritmų versle sukūrimas

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos; diegimo algoritmai versle

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų plėtros modelio taikymas konkrečiam verslo segmentui/ produktų grupei

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų plėtros galimybių studija konkrečiam verslo profiliui

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Integrali verslo modelio inovacijų generavimo metodologija

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijų generavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio vystymas konkrečiam verslo brandos/ industrijos segmentui

Raktažodžiai: Verslo modelis; industrija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio inovacijų plėtros galimybių studija

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Korporatyvinių investicinių santykių valdymo ir vystymo metodologija: rizikos kapitalo ir kitų investuotojų integravimas į verslo augimo modelį

Raktažodžiai: Korporatyviniai investiciniai santykiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Korporatyvinių investicinių santykių ir ryšių valdymo metodikos sukūrimas atskiriems verslo vystymo etapams

Raktažodžiai: Korporatyviniai investiciniai santykiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rizikos investicijų galimybių studija ir parengties investicijoms auditas (due diligence)

Raktažodžiai: Rizikos investicijos; auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujosios kartos (Next Generation Access) interneto infrastruktūros plėtojimo Rytų ir Vakarų Europoje tendencijų tyrimo metodikos sukūrimas

Raktažodžiai: Naujoji karta; interneto infrastruktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plėtros į naujas rinkas panaudojant internetinį marketingą strategijos vystymas

Raktažodžiai: Verslo plėtra; internetinis marketingas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Projektų valdymo aplinkos organizacijoje tyrimas ir lyginamoji analizė su pramonės šakos geriausia praktika

Raktažodžiai: Projektų valdymas; organizacinė aplinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Projektų valdymo organizacijos ir proceso projektavimas įmonėje

Raktažodžiai: Projektų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Projektų valdymo informacinės sistemos diegimo ar tobulinimo įmonėje techninė galimybių studija

Raktažodžiai: Projektų valdymo informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio analizė ir jo hipotezių testavimo tyrimai

Raktažodžiai: Verslo modelis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginė verslo analizė ir inovatyvaus sprendimo modeliavimas taikant minčių žemėlapio projektavimo metodą

Raktažodžiai: Strateginė analizė; minčių žemėlapis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninė galimybių studija

Raktažodžiai: Informacinės technologijos; verslo problemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos inovacinių gebėjimų ir kultūros diagnostikos metodologija ir inovacinės kompetencijos modeliavimo metodika

Raktažodžiai: Inovacinės kompetencijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos inovacinių gebėjimų diagnostika ir vystymo sistemos sukūrimas

Raktažodžiai: Inovacinių gebėjimų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvios organizacijos vystymo galimybių studija ir scenarijaus parengimas

Raktažodžiai: Inovatyvios organizacijos, scenarijus

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Globalių MTEP valdymo metodologija žinioms imlioms įmonėms

Raktažodžiai: Globalių MTEP valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Globalių MTEP ir inovacijų valdymo tinkle diagnsotika žinioms imlioms įmonėms

Raktažodžiai: Globalūs MTEP; inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Globalių MTEP vystymo galimybių studija versle ir gairių parengimas

Raktažodžiai: Globalių MTEP galimybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ūkio šakų konkurencingumo, strateginių iššūkių ir galimybių, klasterių bei tinklų tyrimai.

Raktažodžiai: Konkurencingumas, strategijos, klasteriai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ūkio šakų ir konkrečių įmonių konkurencingumo, strateginių iššūkių ir galimybių, klasterių bei tinklų, veiklos strategijų, novatoriškų verslo modelių, organizacinių struktūrų kūrimo, valdymo tobulinimo studijos ir projektai.

Raktažodžiai: Konkurrencingumas, strateginiai iššūkiai ir galimybės, klasteriai, tinklai, novatoriški verslo modeliai, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos galimybių vystymo, novatoriškų verslo modelių projektavimas, valdymo struktūrų ir sistemų dizainas ir kt.

Raktažodžiai: Veiklos vystymas, inovacijos, valdymas, sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų įmonių ilagalaikių konkurencinių pranašumų galimybių studija

Aprašymas: Ilgalaikių konkurencinių pranašumų įgalinančių sveikatingumo paslaugų įmonės išlikti konkurencingumis galimybių tyrimai

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, ilgalaikis konkurencinis pranašumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų internacionalizacijos strategijų kūrimo ir konkurencingumo užsienio rinkose tyrimai.

Aprašymas: Aplinkos pokyčiai, konkurencija kuria naujus iššūkius Lietuvos verslo įmonėms, siekiančioms plėsti veiklą už šalies ribų. Atliekami įmonių plėtros galimybių užsienio rinkose tyrimai bei parengiama internacionalizacijos strategija.

Raktažodžiai: Internacionalizacijos strategijos, konkurencingumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų vartotojų vertės kūrimo modeliavimas.

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų vertės pasiūlymo projektavimas, bei modeliavimas, panaudojant ekonominę, funkcinę, socialinę bei psichologinę vertės vartotojui simbiozę

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų veiksmų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Grupinio apsipirkimo internetu vartotojų elgsenos tyrimas.

Aprašymas: Grupinių portalų vartotojų elgesnos, motyvų pirkti, pirkti pakartotinai tyrimai

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu vartotojų elgsenos tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų vartotojų paslaugų kokybės vertinimo tyrimai.

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų vartotojų kokybės metodologijos sukūrimas/adaptavimas konkrečiai verslo įmonei, tyrimų realizavimas bei kokybių parametrų identifikavimas bei pririotetų versle sukūrimas

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, vartotojai, kokybės vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos greitai augančiose užsienio rinkose vystymo, konkurencingumo didinimo galimybių studija.

Aprašymas: Veiklos greitai augančiose užsienio rinkose vystymo, konkurencingumo didinimo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Augančios rinkos, veiklos vystymas, konkurencingumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tarptautinės vertės kūrimo grandinės valdymo tyrimai

Aprašymas: Tarptautinės vertės kūrimo grandinės valdymo tyrimai

Raktažodžiai: Vertės kūrimo grandinės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gimusių globaliomis antrepreneriškų įmonių strateginių sprendimų modeliavimas

Aprašymas: Strateginių sprendimų priėmimo procesas, tinkamiausių sprendinių mažoms ir vidutinėms antrepreneriškoms įmonėms, siekiančioms sparčios plėtros užsienio rinkose, tyrimai 

Raktažodžiai: Gimusios globaliomis įmonės, antrepreneriškos įmonės, strateginiai sprendimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų veiksmų modeliavimas.

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų veiksmų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės žmogiškojo potencialo diagnozavimo ir žmonių išteklių audito metodikos rengimas.

Raktažodžiai: Žmogiškasis potencialas, žmonių ištekliai, žmonių išteklių auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės žinių valdymo audito metodikos rengimas.

Raktažodžiai: Žinių valdymas, žinių valdymo procesų auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių organizacijų marketingo strategijos konkurenciniam išskirtinumui įtvirtinti formavimo prielaidos.

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, konkurencinis išskirtinumas, marketingo strategijos formavimo prielaidos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optimalios marketingo strategijos struktūros paieškos.

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, optimali strategijos struktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo vaikų auditorijai strategijos kūrimas.

Raktažodžiai: Marketingas vaikams, marketingo vaikams strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninės galimybių studijos - organizacijos marketingo strategijos auditas.

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, marketingo strategijos auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kūrybiškumo vystymo organizacijoje sąlygų kūrimas

Raktažodžiai:  Kūrybiškumas, kūrybiškumas organizacijoje, kūrybiškumo sąlygos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kūrybinio organizacijos potencialo auditas.

Raktažodžiai:  Kūrybiškumas organizacijoje, kūrybiškumo potencialas, kūrybiškumo auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos tinklumo strateginė plėtra.

Raktažodžiai:  Organizacijos tinklumas, tinklumo strategija, strateginė tinklumo plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos tinklumo prielaidų kūrimas.

Raktažodžiai:  Organizacijos tinklumas, tinklumo prielaidos, prielaidų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos tinklumo auditas.

Raktažodžiai:  Auditas, organizacijos tinlumas, tinklumo auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekių kilmės šalies įtakos vartotojo sprendimams tyrimas pasirinktoje rinkoje.

Raktažodžiai: Prekių kilmės šalis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės kilmės šalies įvaizdžio integravimas į marketingo strategiją.

Raktažodžiai: Prekių kilmės identitetas, marketingo strategijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų etnocetristinių nuostatų įtakos vartotojų elgsenai tyrimas pasirinktoje rinkoje.

Raktažodžiai: Vartotojų elgsena, etnocentristinės nuostatos, rinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo sprendimų, atsižvelgiant į vartotojų etnocentrizmo laipsnį, diferenciavimo optimizavimas.

Raktažodžiai: Marketingas, etnocentrizmas, vartotojai, deferenciavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbdavio reputacijos tyrimas.

Raktažodžiai: Darbdavio reputacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbdavio reputacijos formavimo krypčių pagrindimas.

Raktažodžiai: Darbdavio reputacija, formavimo kryptys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo rizikos veiksnių identifikavimas.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, rizikos veiksniai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo pažeidžiamumo identifikavimas.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, pažeidžiamumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo valdymo auditas.

Raktažodžiai: Auditas, prekės ženklas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo valdymo procesų optimizavimas.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, valdymo procesa

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimo, vykdomo komunikavimo sistemos audito pagrindu bei jo rezultatų taikymo tyrimai.

Raktažodžiai: Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimas, komunikavimo sistemos auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimo, vykdomo komunikavimo sistemos audito pagrindu bei jo rezultatų taikymo modeliavimas.

Raktažodžiai: Organizacijos komunikacijos vystymas, vidinė komunikacija, išorinė komunikacija, komunikacijos auditas, komunikacijos sitemos tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimo, vykdomo komunikavimo sistemos audito pagrindu bei jo rezultatų taikymo studija.

Raktažodžiai: Organizacijos komunikacijos vystymas, vidinė komunikacija, išorinė komunikacija, komunikacijos auditas, komunikacijos sitemos tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos intelektinių išteklių būklės auditas.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos intelektinių išteklių valdymo auditas.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, valdymas, auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos intelektinių išteklių monitoringo sistemos sukūrimas, įdiegimas ir diagnostika.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, monitoringo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos intelektinių išteklių įveiklinimo, plėtros ir komercializavimo scenarijų modeliavimas ir strategijų parengimas.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, scenarijų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Viešų intelektinio kapitalo ataskaitų parengimas.

Raktažodžiai: Viešas intelektinis kapitalas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Informacijos apie organizacijos intelektinius išteklius paruošimas metinėms veiklos ataskaitoms.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, metinės veiklos ataskaitos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tarptautinė intelektinio kapitalo valdymo akreditacija.

Raktažodžiai: Intelektinis kapitalas, akreditacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo pažeidžiamumo valdymas

Raktažodžiai: Prekės ženklas, pažeidžiamumas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo sistemos organizacijoje vystymas

Raktažodžiai: Marketingas, strategija, organizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių valdymo ir administravimo (vadybos) specializuotas kompleksinis auditas ir jo rezultatų taikymas, formuojant efektyvias įmonių valdymo ir administravimo sistemas.

Raktažodžiai: Specializuotas kompleksinis auditas, valdymo ir administravimo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamybinės veiklos organizavimo ir valdymo tobulinimas 6S (Tojotos sinchroninės gamybos sistemos pagrindu) sistemos pagrindu. Gamybinės veiklos ir procesų auditas.

Raktažodžiai: Sinchroninės gamybos sistemos; gamybinės veiklos auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių ir technologinių inovacijų skatinimo bei diegimo sistema.

Raktažodžiai: Inovacijų skatinimas ir diegimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Modernių antrepreneriškų efektyvaus verslo organizavimo ir valdymo metodų taikymas.

Raktažodžiai: Anterpreneriškos valdymo technikos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
  Industrinės antreprenerystė ir jos skatinimas Lietuvos verslo įmonėse.

Raktažodžiai: Industrinės antreprenerystė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
  Efektyvaus klientų aptarnavimo sistemos (standarto) formavimas, aprobavimas ir įdiegimas. Aptarnavimo sistemos auditas.

Raktažodžiai: Aptarnavimo sistemos auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
   Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas, taikant savianalizės, savikontrolės, atsakomybės, atsiskaitomybės, dienos fotografijos ir „Slapto kliento“ metodais pagrįstą kompleksinę sistemą. Darbuotojų veiklos auditas.

Raktažodžiai: Darbuotojų veiklos auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
   Vidinio darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos formavimas ir diegimas. „Kendo“ metodas.

Raktažodžiai: Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Informacinės – analitinės veiklos organizavimo ir taikymo verslo įmonėse, verslo įžvalgos sistemos pagrindu, formavimas ir diegimas. Informacinės – analitinės veiklos auditas.

Raktažodžiai: Informacinės – analitinės veiklos auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Statybos įmonių veiklos organizavimo ir valdymo efektyvumo didinimas logistikos pagrindu. Statybų procesų organizavimo ir valdymo auditas.

Raktažodžiai: Statybų procesų organizavimo ir valdymo auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
   Regionų vystymas verslo sistemų pagrindu .

Raktažodžiai: Regionų vystymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidiniai ir išoriniai konfliktai įmonių bei organizacijų veikloje. Jų prevencija, valdymas ir neutralizavimas.

Raktažodžiai: Konfliktų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Problemų sprendimas įmonėse. Šiuolaikiniai sprendimų paieškos ir priėmimo metodai bei jų taikymas.

Raktažodžiai: Problemų sprendimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
  Kūrybiškumas, jo skatinimas ir ugdymas šiuolaikinėse verslo sąlygose.

Raktažodžiai: Kūrybiškumo ugdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jaunų ir naujai priimtų specialistų adaptacijos skatinimas bei greitinimas įmonėse ir organizacijose. „Akvariumo“ metodas.

Raktažodžiai: Adaptacijos greitinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Individualus bei kolektyvinis emocinis kapitalas, jo įtakos prasmingas panaudojimas, siekiant didinti įmonių valdymo bei veiklos efektyvumą.

Raktažodžiai: Emocinis kapitalas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvaizdžio ir reputacijos formavimas bei valdymas organizacijų veikloje. Įvaizdžio ir reputacijos auditas.

Raktažodžiai: Įvaizdžio ir reputacijos auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompetencijų valdymo sistemų adaptyvumo įmonėje tyrimai.

Raktažodžiai: Kompetencijų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sektorinio darbo užmokesčio lygio tyrimai darbo jėgos paklausos ir pasiūlos kontekste.

Raktažodžiai: Sektorinio darbo užmokesčio lygis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės strateginio vystymosi krypčių tyrimai.

Raktažodžiai: Strateginio vystymosi kryptys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompetencijų tyrimas taikant vertinimo/tobulinimo centrų metodiką.

Raktažodžiai: Kompetencijų tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Simultacinio inžineringo pritaikomumo tyrimas naujų produktų diegimo ir įvedimo į rinką kontekste.

Raktažodžiai: Simultacinio inžineringo pritaikomumo tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių išteklių valdymo praktikų įtakos organizacijos inovatyvumui tyrimai.

Raktažodžiai: Žmonių išteklių valdymas; organizacijos inovatyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės darbo užmokesčio struktūros modeliavimas ir diferencijavimo tyrimai.

Raktažodžiai: Darbo užmokesčio struktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimo įmonėje galimybių studija.

Raktažodžiai: Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Motyvavimo ir darbuotojų pasitenkinimo tyrimai įmonėje, identifikuojant įmonės inovatyvumo didinimo galimybes.

Raktažodžiai: Motyvavimas ir darbuotojų pasitenkinimas; inovatyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Subalansuotų rodiklių komplementarumo analizė.

Raktažodžiai: Komplementarumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės pasirengimo klasterizacijai tyrimai.

Raktažodžiai: Pasirengimas klasterizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbuotojų lojalumo ir novatoriškumo tyrimai.

Raktažodžiai: Darbuotojų lojalumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės valdymo architektūros tyrimai ir inovatyvumo akseleracijos modelių konstravimas.

Raktažodžiai: Valdymo architektūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo valdymo inžineringo tyrimai.

Raktažodžiai: Verslo valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pokyčių ir/arba inovacijų valdymo sistemų diegimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Pokyčių, inovacijų valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Valdymo sistemų transformacijos galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Valdymo sistemų transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo diversifikavimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo diversifikavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės vertės kūrimo grandinės reinžineringo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Vertės kūrimo grandinė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo inovacinės veiklos efektyvumo didinimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Inovacinės veiklos efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos kultūros poveikio įmonės inovatyvumui studija.

Raktažodžiai: Organizacijos kultūra; įmonės inovatyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo vystymosi akseleracijos galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo vystymasis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bendradarbiavimo modeliavimas.

Raktažodžiai: Bendradarbiavimo modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bendradarbiavimo raiškos komandoje taikymo galimybės.

Raktažodžiai: Bendradarbiavimo raiška

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Procesų kaip generatyvių sistemų projektavimas, valdymas ir tobulinimas.

Raktažodžiai: Procesų projektavimas, valdymas, tobulinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės kultūros tyrimai.

Raktažodžiai: Kokybės kultūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų optimizavimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo procesų optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovacijų strategijos organizacijose: tipai, raiška, lyginamieji šalių/regionų/sektorių/t.t. tyrimai

Raktažodžiai: Inovacijos, strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žinių generavimo technikos ir inovacijos

Raktažodžiai: Žinių valdymas, inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rinkų ir organizacijų virtualumo tyrimai

Raktažodžiai: Virtuali organizavija, rinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
(Lyginamieji) kiekybiniai tyrimai

Raktažodžiai: Kiekybiniai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Miesto erdvinės struktūros ir socialinių reiškinių sąsajos

Raktažodžiai: Miesto erdvinė struktūra, socialiniai procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Lean metodologijos adaptavimas konkrečių sektorių specifikai.

Aprašymas: Lean principų ir praktikų pritaikymas žinioms imlioms organizacijoms (pavyzdžiui, IT įmonėms, universitetams, kolegijoms, ligoninėms), projektinėms įmonėms (pavyzdžiui, statybos, inžinerinių projektų įmonėms), paslaugas teikiančios įmonėms (pavyzdžiui, maitinimo paslaugas teikiančioms, prekybos įmonėms, viešosioms įstaigoms).

Raktažodžiai: Lean metodika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų integravimas ir modeliavimas

Aprašymas: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų reikalavimų sąsajų su organizacijos veika modeliavimas, kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų stebėsenos rodiklių nustatymas

Raktažodžiai: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ų saugos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamybos procesų optimizavimas

Aprašymas: Atliekamas gamybos procesų auditas, identifikuojamos silpnosios gamybos vietos. Nustatomi gamybos procesų optimizavimo būdai pagrįsti LEAN sistemos įrankiais ir metodais. 

Raktažodžiai: Galybos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
(Efektyvaus) bendradarbiavimo veiksnių diagnozavimas įmonėje tyrimai.

Aprašymas: Organizacijose, grįstose projektų valdymu, atliekamas bendradarbiavimą lemiančių veiksnių tyrimas tiek iš individo (darbuotojo) , tiek iš komandos bei organizacijos pusių. Pateikimos rekomendacijos leis sumažinti projektų rizikas bei sparčiau ir efektyviau pasiekti projektų rezultatų.

Raktažodžiai: Bendradarbiavimo veiksniai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų vertės grandinės kokybės kaštų diagnostika. Kokybės sistemų efektyvumo tyrimai.

Raktažodžiai: Kokybės kaštai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės kaštų sistemų diegimo studija.

Raktažodžiai: Kokybės kaštų sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darnaus vystymosi vertinimo sistemos tyrimai ir analizė.

Raktažodžiai: Darnaus vystymosi vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darnaus vystymosi vertinimo metodikos organizacijoje taikymo galimybės.

Raktažodžiai: Darnaus vystymosi vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos pokyčio poreikio diagnostika

Raktažodžiai: pokyčių valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų virtualumo tyrimai (virtuali komunikacija, virtualios komandos, virtualios darbo vietos, virtualios organizacijos)

Raktažodžiai: Organizacijos virtualumas, virtualios darbo vietos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
E.paslaugų bei internetinių svetainių kokybės vertinimas.

Raktažodžiai: E.paslaugos, interneto svetainės kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Internetinių svetainių bei komunikacinių strategijų virtualioje erdvėje kultūrinės adaptacijos/internacionalizacijos vertinimas.

Raktažodžiai: Interneto svetainės, komunikacijos strategija, virtuali erdvė, kultūrinė adaptacija, internacionalizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
E.prekybos plėtros potencialo vertinimas.

Raktažodžiai: E.komercija, potencialas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų prioritetų ir elgsenos naudojant išmaniuosius įrenginius vertinimas.

Raktažodžiai: Vartotojų elgsena, išmanieji įrenginiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Internetinių sprendimų emocinio poveikio vertinimas.

Raktažodžiai: Internetiniai sprendimai, emocinis poveikis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
IRT panaudojimo verslo skaitmenizavimui (angl. digitalization) galimybių studijos.

Raktažodžiai: IRT, verslo skaitmenizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
IRT panaudojimo verslo socializacijai (angl. social business) galimybių studijos.

Raktažodžiai: IRT, verslo sociolizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Minios paslaugų (angl. crowdsourcing) panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos.

Raktažodžiai: Minios paslaugos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos

Aprašymas: Pristatoma verslo statistinė apžvalga, numatomos tendencijos, kryptys.

Raktažodžiai: smulkus ir vidutinis verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinio verslo koncepcija

Aprašymas: Pateikiama socialinio verslo koncepcija, analizuojami socialinio verslo ypatumai įvairiose šalyse.

Raktažodžiai: socialinis verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Energijos taupymo namų ūkiuose tendencijos

Aprašymas: "Analizuojamos individų elgsenos koncepcijos, atlikti tyrimai, parodoma kaip energijos efektyvus vartojimas keičiant gyventojų elgseną įtakoja darnaus regiono (miesto) sprendimus "

Raktažodžiai: energijos taupimas, namų ūkiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių veiklos finansinė analizė;

Aprašymas: Kiekviena įmonė turi sekto savo veiklos efektyvumą apibūdinančius rodiklius. Finansinių ataskaitų horizontali (dinaminė), vertikali (struktūrinė), santykinių rodiklių analizė gali padėti atskleisti įmonės veiklos finansines problemas. Atlikta išsami analizė leidžia gautus rezultatus panaudoti efektyvių valdymo sprendimų priėmimui. Gauti analizės rezultatai leidžia palyginti organizaciją atitinkamo pramonės sektoriaus ar tam tikrų įmonių (bendradarbiaujančių, konkuruojančių ar listinguojamų ir pan.) kontekste.

Raktažodžiai: finansinė analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Investicijų efektyvumo vertinimas;

Aprašymas: Planuojant įmonės veiklą ir numatant investicijas, kritiškai svarbu įvertinti kokią naudą investicijos duos įmonei. Atsižvelgiant į planuojamus pokyčius, modeliuojamos finansinės ataskaitos, įvertinami įmonės pinigų srautai ir atliekamas įmonės investicijų efektyvumo vertinimas. Investicijų efektyvumo vertinimas atskiram projektui parodo projekto kuriamą naudą. Atskirų projektų efektyvumo vertinimas leidžia reitinguoti, ranguoti projektus ir tokiu būdu formuoti prioritetinių projektų sąrašus.

Raktažodžiai: investicijų vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Investicinių projektų skirtų ES paramos įsisavinimui ekspertizė;

Aprašymas: Labai dažnai organizacijos planuojančios gauti paramą iš ES fondų rengia investicinius projektus savo pajėgomis ar perka investicinių projektų/galimybių studijų rengimo paslaugas. Toks parengtas dokumentas gali reikalauti papildomo vertinimo iš šalies. Projektą tiesiogiai nerengusio eksperto nuomonė, gali padėti atrasti tam tikras silpnąsias projekto vietas arba įsitikinti parengto projekto investicinės dalies kokybe.

Raktažodžiai: ES paramos investiciniai projektai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galimybių studijų / investicinių projektų finansinis vertinimas;

Aprašymas: Kaštų – naudos (angl. cost – benefit) analizės finansinis vertinimas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus investicijų projektų pagrindimui. Finansinis vertinimas šiame kontekste yra reikalingas siekiant įvertinti projekto finansinį gyvybingumą. Įvertinant kuriamos infrastruktūros planuojamas investicijas, įplaukas ir išlaidas yra modeliuojamas projekto ir jo pareiškėjo veiklos finansinis rezultatas, projekto finansavimo struktūra, veikslo finansinis tęstinumas po projekto įgyvendinimo laikotarpio. Galimybių studijų / investicinių projektų finansinis vertinimas taip pat leidžia nustatyti ir projekto finansavimo poreikį iš išorinių finansavimo šaltinių. Toks finansinis vertinimas yra privalomas teikiant viešojo sektoriaus investicinių projektų ES paramai gauti paraiškas.

Raktažodžiai: galimybių studijos, investiciniai projektai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas;

Aprašymas: Kaštų – naudos (angl. cost – benefit) analizės ekonominis ir socialinis vertinimas gali būti atliekamas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus investicijų projektų pagrindimui. Ekonominis ir socialinis vertinimas šiame kontekste yra reikalingas siekiant įvertinti projekto sukuriamą ilgalaikę naudą visuomenei. Įvertinant kuriamos infrastruktūros planuojamas investicijas, įplaukas ir išlaidas yra modeliuojamas projekto ir jo pareiškėjo veiklos finansinis rezultatas, bei ekonominė ir socialinė nauda (miesto, regiono, šalies ir kt. mastu) parodanti projekto poveikį. Galimybių studijų / investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas taip pat leidžia nustatyti ir projekto sukuriamos naudos dydį makro ar mezo ekonominiu aspektu. Toks ekonominis ir socialinis vertinimas yra privalomas teikiant viešojo sektoriaus investicinių projektų ES paramai gauti paraiškas.

Raktažodžiai: investiciniai projektai, ekonominis ir socialinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo planų finansinės dalies ekspertizė;

Aprašymas: Labai dažnai parengtas įmonės verslo planas ir jo finansinė dalis reikalauja papildomo vertinimo iš šalies. Toks vertinimas – ekspertizė yra reikalinga, kada verslo plano finansinės dalies rengimą atlieka ne finansų ar konsultuojantys specialistai. Verslo savininkams prašant paramos, skolinantis ar priimant valdymo sprendimus reikalinga ir išorinio, planą nerengusio, eksperto nuomonė, kuri padeda atrasti tam tikras silpnąsias verslo plano vietas arba įsitikinti parengtos verslo plano finansinės dalies kokybe.

Raktažodžiai: verslo planas, finansinė ekspertizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių finansų valdymo sprendimų modeliavimas, efektyvumo vertinimas ;

Aprašymas: Įmonės finansų valdymo sprendimai turi prisidėti prie įmonės vertės kūrimo. Kiekvienas strateginis valdymo sprendimas darantis poveikį įmonės finansiniams rezultatams gali būti matuojamas. Nustatytas įmonės vertės pokytis atsirandantis dėl priimamo valdymo sprendimo leidžia geriau pagrįsti priimamą sprendimą arba jo atsisakyti, jei vertės prieaugis yra per mažas įmonės savininkams. Modeliuojant atskirus sprendimo priėmimo scenarijus, galima atsirinkti tuos sprendimus, kurie turėtų daryti didžiausią poveikį įmonės vertei.

Raktažodžiai: įmonės finansų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ūkio šakos įmonių santykių analizė (horizontalus, vertikalus jungimasis, karteliniai susitarimai, antikonkurencines strategijos).

Aprašymas: Lygios konkuravimo sąlygos, kurios saugo, vertina ir stiprina konkurenciją, skatina šalies ekonomikos augimą, diegti inovacijas, ieškoti pažangių veiklos metodų ir būdų bei tiesiogiai prisideda prie ekonomikos konkurencingumo didėjimo. Pagrindinis konkurencijos politikos tikslas - apsaugoti konkurencijos laisvę ir sudaryti sąlygas konkuruoti, siekiant užtikrinti tarp ūkio subjektų veiksmingą, sąžiningą konkurenciją, kuri vartotojams teiktų didžiausią galimą naudą, gerintų verslo sąlygas, skatintų ekonomikos augimą. Visa tai koreliuoja su viešuoju interesu. Lygių konkurencinių sąlygų nebuvimas rinkoje sudaro sąlygas piktnaudžiauti savo padėtimi ir pažeisti konkurenciją, kas daro didelę žalą kitiems rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, vartotojams, šalies ekonomikos plėtrai ir konkurencingumui.

Raktažodžiai: Kartelis, antikonkurencinė strategija, įmonių horizontalus ir vertikalus jungimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai.

Aprašymas: Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai įvertina šakos/įmonių grupės galimybes konkuruoti vietinėje ir globalioje rinkose, išryškina silpnąsias ir stipriąsias konkuravimo puses, numato konkurencingumo didinimo strategines kryptis.

Raktažodžiai: Pramonės konkurencingumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiksnių, sąlygojančių mažmeninės pirkimo vietos pasirinkimą, tyrimai

Aprašymas: Nuolat augantis pirkimo vietų skaičius ir įvairovė skatina prekybos įmones geriau pažinti savo pirkėjus, jų poreikius. Tokio pobūdžio tyrimai leidžia mažmenininkams išsiaiškinti, kokie prioritetai lemia vartotjų apsisprendimą dėl pirkimo vietos pasirinkimo. Tyrimuose analizuojami tokie veiksniai kaip vietos patogumas, asortimentas, aptarnavimas, kainų lygis ir kt. Tokie tyrimai gali būti taikomi tiek prekybos centrų, tiek prekybos tinklų ar pavienų parduotuvių veiklos tobulinimui ir konkurencinio pranašumo didinimui.

Raktažodžiai: Mažmeninė prekyba, vietos parinkimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų galimybių studija

Aprašymas: Šiais laikais vartotojas iš visų pusių yra apsuptas komunikacijos triukšmo. Reklama TV ekrane, mobiliaisiai telefonais, spaudoje, lauko stenduose, socialiniuose tinkluose, įvairios pardavimų skatinimo akcijos ir t.t. lemia vartotojų apatiją ir pritaukti jų dėmesį tampa vis sudėtingiau. Tuo pačiu naujos technologijos, medijos fragmentacija, didelės reklamos kainos ir kt. apsunkina įmonės pastangas, planuojant savo marketingo komunikaciją. Įmonės marketingo komunikacijos galimybių studija leistų nustatyti tikslinių vartotojų profilį, jiems priimtiniausius medija kanalus, komunikacijos priemones, suderinti šią informaciją su įmonės galimybėmis bei resursais, ir pasiūlyti tikslingos marketingo komunikacijos gaires.

Raktažodžiai: Marketingo komunikacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo sprendimai įmonių tarptautinės veiklos kontekste

Aprašymas: Potencialių užsienio rinkų ir įėjimo į užsienio rinką būdų parinkimo tyrimai grindžiami tarptautinių rinkų segmentavimo (naudojant klasterinę arba regresinę analizes) bei tikslinių užsienio rinkų atrankos procedūromis (taikant regresinę analizę).  Prekės kilmės šalies efekto įvertinimas, pateikiant prekės kilmės šalies stereotipų valdymo marketingo sprendimus.

Raktažodžiai: Marketingas, tarptautinė rinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo sprendimai kuriant vertę vartotojams

Aprašymas: Prekės ženklo vertės vartotojui didinimas. Prekės ženklo įvaizdžio formavimo sprendimai: pozicionavimas, identitetas, marketingo komunikacijos. Prekės ženklo išplėtimo ir modifikavimo sprendimai.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, vertė vartotojams

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų suvokiamos prekės (paslaugos) kainos tyrimai

Aprašymas: Prekei (paslaugai), turinčiai ribotas diferencijavimo galimybes ar orientuotai į jautrų kainai pirkėjų segmentą, efektyviausias konkuravimo būdas yra patraukli kaina. Kaip rodo praktika, pardavėjai ir pirkėjai skirtingai suvokia tos pačios prekės kainos lygį. Siekiant nustatyti tokią kainą, kuri atitiktų pardavėjo galimybes ir pirkėjų lūkesčius, tikslinga atlikti pirkėjų suvokiamos prekės (paslaugos) kainos tyrimą. Tokio pobūdžio tyrimas leidžia išsiaiškinti, kaip pirkėjams svarbi kaina renkantis prekę kitų pasirinkimą lemiančių veiksnių atžvilgiu, ir kiek yra pasirengę mokėti tikslinės rinkos pirkėjai už tiriamąją prekę.

Raktažodžiai: Suvokiama kainos vertė, vartotojai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šalies turizmo pramonės konkurencingumo tyrimai

Aprašymas: Šalies turizmo pramonės veiklos sąlygas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turizmo pramonės paklausos sąlygas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turizmo klasterio formavimosi prielaidas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turimzo įmonių konkurencingumą didinančių strategijos ir konkurencjos veiksnių nustatymas. Yra galimybė tirti miestą ir regioną.

Raktažodžiai: Turizmo pramonė, konkurencingumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Turizmo plėtros ir strategijų planai ir studijos

Aprašymas: Gamtinių ir kultūrinių išteklių vertinimas, turizmo paslaugų ir pramogų potencialo vertinimas, aplinkos kokybės vertinimas, turizmo informacijos ir rinkodaros veiklos vertinimas, turizmo rinkų identifikavimas, miesto (regiono) investicijų į turizmą analizė, vertinimas ir turistų srautų prognozė iki 2020 m. SSGG analizė, nustatomos potencialios turizmo vystymosi kryptys.

Raktažodžiai: Turizmas, plėtra, strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Eksporto strategijos standartizacijos/adaptacijos įtakos įmonės veiklos rezultatams tyrimai

Aprašymas: Santykinai mažas vidaus rinkos dydis, būdingas daugeliui nedidelių atvirų ekonomikų valstybėms, verčia Lietuvos įmones išlaikyti ir stiprinti savo konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Šiame kontekste  įmonių eksporto marketingo strateginiai sprendimai, kaip vienas svarbiausių įmonių veiklos rezultatų determinantų, tampa ypač aktualūs. Atsižvelgiant į vidinių ir išorinių veiksnių poveikį, nustatomas eksporto marketingo strategijos standartizacijos-adaptacijos lygis, optimizuojantis įmonės veiklos rezultatus tarptautinėje rinkoje.

Raktažodžiai: Eksporto strategija, standartizacija, adaptatacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas

Aprašymas: Siekiant parengti vartotojams patrauklų vertės pasiūlymą, tradiciškai iškyla klausimai - su kokiomis problemomis susiduria vartotojai, kokio jiems reikia sprendimo, kokia nauda turi būti pasiūlyta bei kokios prekės, paslaugos ir procesai ją sukurtų ir perteiktų vartotojams. Atsakymus į šiuos klausimus gali suteikti sisteminis požiūris į vartotojų sprendimų priėmimą, kuriam atskleisti atliekama vartotojų sprendimų priėmimo proceso diagnostika ir sudaromi tyrimų rezultatais pagrįsti vartotojų elgsenos modeliai. Šie modeliai varijuoja priklausomai nuo vartotojų įsitraukimo lygio, problemų sprendimo tipo ar skirtingoms kartoms būdingų elgsenos charakteristikų.. Todėl vartotojų sprendimų priėmimo proceso tyrimai specifikuojami pagal skirtingas prekių kategorijas, vartojimo kontekstus ar vartotojų grupes. Nepaisant minėtų skirtumų, esminiai tokių modelių kintamieji yra vartotojų poreikio šaltiniai, informacijos paieškos ir alternatyvų vertinimo charakteristikos, pirkimo ir po pirkiminės elgsenos bruožai.

Raktažodžiai: Sprendimo priėmimo procesas, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų suvokiamos hedonistinės/utilitarinės vertės tyrimai

Aprašymas: Šiuolaikinių patirtimi grįsto vartojimo tendencijų kontekste neišvengiamai kyla poreikis pažinti hedonistinės pirkėjų elgsenos ypatumus ir gebėti priimant marketingo sprendimus pasinaudoti ne tik pirkėjo suvokiama funkcine, bet ir hedonistine verte. Tyrimais siekiama atsakyti į klausimą - kokie veiksniai lemia pirkėjų suvokiamą hedonistinę vertę ir kaip priklausomai nuo jų varijuoja elgsena? Išskiriami keturi tyrimų etapai: 1. hedonizmo reiškinio pirkėjų suvokiamos vertės kontekste apibūdinimas, atskleidžiant socialinės, estetinės bei emocinės vertės veiksnių raišką; 2. pirkėjų suvokiamos hedonistinės vertės ir elgsenos sąsajų pagrindimas ir modelio parengimas; 3.sudaryto modelio taikymas pasirinkto mažmeninės prekybos sektoriaus pirkėjų pavyzdžiu; 4. rekomendacijų Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos atstovams ir vartotojų elgsenos tyrėjams pateikimas.

Raktažodžiai: Hedonistinė, utilitarinė, vertė, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos viešųjų ryšių planavimas

Aprašymas: Viešieji ryšiai, kaip svarbi komunikacijos sritis, įgyja vis svaresnę reikšmę siekiant išskirtinumo komunikacijos sprendimų įvairovės perpildytoje rinkoje. Faktai, tikslai, auditorijos ir joms adresuojamos žinutės turi būti itin atsakingai parinktos, siekiant paveikių VR sprendimų konkrečioje situacijoje. Tai pasiekiama pasitelkiant patikimų situacijos tyrimų rezultatus, identifikuojant svarbiausias tikslines auditorijas ir joms aktualią komunikacijos žinutę bei parenkant tinkamus VR strateginius ir taktinius sprendimus. Viešųjų ryšių efektyvumas grindžiamas, vertinant pasiektus konkrečiai situacijai numatytų efektyvumo rodiklių pokyčius.

Raktažodžiai: Viešieji ryšiai, planavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos įvaizdžio žiniasklaidoje tyrimai

Aprašymas: Žiniasklaidos svarumas ir galimybės komunikuoti žinią bei taip formuoti visuomenės nuomonę, organizacijas skatina nuolat domėtis įvaizdžio situacija žiniasklaidoje. Joje organizacijos, jos vadovo (-ų), prekių ženklų, verslo, personalo ar kt. įvaizdis formuojamas neutraliu, negatyviu ar pozityviu kontekstu. Kiekybinės ir kokybinės analizės duomenimis, pasitelkiant įvaizdžio tyrimo metodikas, pagrįstomis tiek klasikiniais tyrimų metodais, tiek naujausių mokslinių tyrimų patirtimi, tiksliai identifikuojama įvaizdžio situacija, įvardinamos galimos jo grėsmės ar galimybės.

Raktažodžiai: Organizacijos įvaizdis, žiniasklaida

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų verslo galimybių konkrečiose teritorijose (regionuose) galimybių studija.

Aprašymas: Konkretaus sveikatingumo klasterio/regiono galimybių įvertinimas bei strateginių pozicijų konkrečiai verslui suformavimas

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugų verslo galimybių konkrečiose teritorijose (regionuose) galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų galimybių studija.

Aprašymas: Grupinių portalų paslaugų ir produktų paklausos tyrimai bei galimybių suformuoti pasiūlą idetifikavimas

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Intelektinės nuosavybės (prekės ženklo, dizaino, patentų) valdymo organizacijose tyrimai.

Aprašymas: Organizacijoje identifikuojami turimi apsaugoti/neapsaugoti intelektinės nuosavybės objektai (prekės ženklai, dizainas, patentai, išradimai). Priklausomai nuo įmonės strateginių krypčių, esamų ir potencialių konkurentų, pateikiami sprendimai kaip intelektinės nuosavybės objektus apsaugoti, pasirenkant apsaugos mechanizmus pagal regionus (Lietuvos, Europos Sąjungos, Pasauliniu lygiu), pagal apsaugos priemones (prekės ženklo registracija, dizaino registracija, išradimo patentavimas, gamybos paslapties neatskleidimas) ir pagal intelektinės nuosavybės objektus.

Raktažodžiai: Intelektinės nuosavybės valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų optimizavimas derinant įvairių tobulinimo metodų (BMP, TQM, 6 sigma, Lean, TOC, Reinžineringo ir pan.) elementus.

Aprašymas: Organizacijų procesų tobulinimas, siekiant pagerinti operacines charakteristikas: padidinti kokybę, greitį, sumažinti veiklos kaštus. Procesų optimizavimo galimybių studijų rengimas. Procesų tobulinimo sprendimų, grindžiamų įvairių tobulinimo metodų įžvalgų, įrankių bei, jei reikia, technologinių sprendimų, derinių parengimas ir įgyvendinimas.

Raktažodžiai: Verslo procesų optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aukšto suderinamumo su įmonės veiklos charakteristikosmis ISO vadybos sistemų kūrimas.

Aprašymas: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 ir kitų serijų standartų reikalavimais grįstų vadybos sistemų kūrimas, siekiant aukšto reikalavimų adaptavimo įmonės specifikai lygio.

Raktažodžiai: Vadybos sistemų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos verslumo didinimo institucinių veiksnių pagrindu galimybių analizė: organizacijos verslumo, verslumo kultūros, vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu ir verslumą palaikančių organizacijos sistemų tyrimai.

Aprašymas: Nekūrybingos, nelanksčios organizacijos šiandieniniame verslo pasaulyje yra pasmerktos išnykimui, tačiau ir nuolatinė konkurencinė kova yra sudėtinga sekant paskui kažkieno jau įgyvendintas idėjas. Organizacijos dažnai savyje turi potencialą, kurį galėtų išnaudoti verslumo didinimui. Tenkinant rinkos poreikius nepanaudojama organizacijų galimybė juos kurti. Ir tam puikiai gali pasitarnauti tinkamas organizacijos vystymas – tai darbas su jos žmonės ir juos supančia vidine organizacijos aplinka. Organizacijos verslumo didinimo institucinių veiksnių pagrindu galimybių kompleksinė analizė apima organizacijos verslumo, verslumo kultūros, vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu ir verslumą palaikančių organizacijos sistemų tyrimus. Jos metu atliekamas esamos būklės identifikavimas, palyginimas su įvairiais apibendrintais Lietuvos ir JAV organizacijų profiliais bei suformuluojamos rekomendacijos organizacijos verslumo potencialo panaudojimui.

Raktažodžiai: Verslumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslumo kultūros tyrimas organizacijoje ir vystymo modeliavimas

Aprašymas: Nepalaikanti užsibrėžtų strateginių tikslų organizacijos kultūra trukdo jų siekimui, net jei šis procesas vyksta nepastebimai. Organizacijos dažnai deklaruoja vienas vertybes, tačiau gyvena kitomis. Net identifikavus trukdančius organizacijos sėkmei jos kultūros elementus, kyla sunkumų ieškant norimo jos modelio, o vėliau – ir diegiant jį. Verslumo kultūros tyrimas organizacijoje skirtas organizacijoms, kurios siekia turėti verslumą palaikančią organizacijos kultūrą. Jis susideda iš esamos organizacijos kultūros identifikavimo ir palyginimo su verslumo kultūrai būdingomis charakteristikomis. Palyginus gautus rezultatus su Lietuvos ir JAV organizacijų verslumo kultūros profiliais ir bendru organizacijos verslumu, kartu su organizacija pasirenkamas siektinas organizacijos verslumo kultūros modelis ir sumodeliuojamas jo įdiegimas. Organizacijai pateikiami tyrimo rezultatai ir rekomendacijos verslumo kultūros diegimui/tobulinimui.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu tyrimas ir tobulinimo galimybės

Aprašymas: Kuo didesnė organizacija, tuo jos bendram verslumo lygiui didesnę įtaką turi ne aukščiausio lygio, o vidurinio ir žemesnio lygio vadovai. Jų nuostatos atsispindi elgesyje, kurį darbuotojai labai greit pastebi ir įvertina labai tiksliai. Taigi, organizacijos gali susidurti su keliomis problemos, mažinančiomis jos verslumą –vadovai gali palaikyti darbuotojų verslumą ir verslumą bendrai, bet to nesugebėti išreikšti savo elgesyje; vadovai gali nepalaikyti verslumo dėl savo neigiamų nuostatų jo atžvilgiu, nors ir deklaruoja priešingai; jie gali laikytis nuostatos nepalaikyti verslumo ir taip pat elgtis. Be to, tyrimai rodo, kad vadovų nuostatos verslumo atžvilgiu turi didelę įtaką verslumo kultūrai organizacijoje ir jos valdymo sistemoms. Vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu tyrimas leis identifikuoti vadovų turimas nuostatas verslumo atžvilgiu bei atvers organizacijai galimybę jas keisti. Tyrimo metu bus palygintas organizacijos vadovų nuostatos verslumo atžvilgiu su Lietuvos ir JAV organizacijų vadovų nuostatų profiliais, identifikuotos tobulintinos vadovų nuostatos ir numatytos nuostatų tobulinimo priemonės.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos verslumo palaikymo sistemų tyrimai ir jų tobulinimo galimybės

Aprašymas: Tiek augančios, tiek vidutinės ir didelės organizacijos susiduria su sunkumais kurdamos įvairias organizacines sistemas. Neatitikimas tarp deklaruojamų ir egzistuojančių sistemų gali sukelti nepageidaujamų efektų. Kaip sėkmingai darbuotojai dirbs komandose, jei organizacija garsiai skelbs palaikanti tokią darbo organizavimo formą, o atlygio sistemoje vertinimo kriterijus atsižvelgs tik į individualius rezultatus? Tinkamai veikiančios organizacinės palaikymo sistemos reikalingos ir organizacijos verslumui. Šis kompleksinis organizacijos verslumo palaikymo sistemų tyrimas apima organizacinės struktūros, strateginės kontrolės, išteklių valdymo ir atlygio sistemų, labiausiai susijusių su organizacijos verslumu, tyrimus. Kompleksinio tyrimo metu identifikuojamos stipriosios ir silpnosios organizacijos verslumo atžvilgiu sistemų vietos, pateikiamas palyginimas su skirtingų organizacijos raidos stadijų Lietuvos ir JAV organizacijų sistemomis ir jų ryšiais su organizacijų verslumu. Tyrimo pabaigoje parengiamos esamų organizacijos sistemų tobulinimo rekomendacijos organizacijos verslumo palaikymui.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CE ženklinimo galimybių tyrimai

Aprašymas: Atliekmai tyrimai susiję CE ženklinimo galimybių vertinimu. Parengiamas CE ženklinimo planas ir reikalinga dokumnetacija. 

Raktažodžiai: CE ženklinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės kaštų struktūros tyrimai ir analizė.

Aprašymas: Atliekama vertę kuriančių veiklų analizė, nustatomi su kokybę susiję nuostoliai, numatomos kokybės tobulinimo priemonės apskaičiuojant realias investicijas laiko, kaštų ir žmogiškųjų išteklių aspketais.

Raktažodžiai: Kokybės kaštų struktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atsakomybės vertinimo rodikliai

Aprašymas: Supažindinama su socialinės atsakomybės vertinimo rodikliais, padedama įmonėms įvertinti socialinės atsakomybės pasiektus elementus, nagrinėjami gerosios praktikos pavyzdžiai, analizuojami įmonėje galimi socialinės atsakomybės rodikliai. Supažindinama su nauju Europos Komisijos socialinės atsakomybės traktavimu. 

Raktažodžiai: socialinė atsakomybė, vertinimo rodikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atsakomybės įtaka įmonės vertei

Aprašymas: Įvertinama įmonės išorinė ir vidinė aplinka, palanki socialieni atsakomybei. Derinant mikro ir makro lygius išskiriami socialinės atsakomybės įmonės vertei ypatumai, paskaičiuojama galima įmonės vertė dėl socialinės atsakomybės elementų diegimo

Raktažodžiai: socialinė atsakomybė, įmonės vertė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Integruotos apskaitos ir atskaitomybės tyrimai

Aprašymas: Pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, vis didėja nefinansinės informacijos atskleidimo svarba įvairioms suinteresuotųjų grupėms bei įmonės vertės kūrimui ilguoju laikotarpiu. Atsiranda modernios atskaitomybės formos (integruota, socialinė, socialinės atsakomybės). Tokiu būdu socialiai atsakingai veikiančiai įmonei tampa aktualu suvokti nefinansinių ataskaitų teikiamą naudą, taikyti/pasirinkti tinkamiausias ataskaitos formas priklausomai nuo įmonės strategijos, sistemiškai integruoti finansinę ir nefinansinę informaciją, gebėti vertinti pateiktą informaciją.

Raktažodžiai: Integruota atskaitomybė, investuotojai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų apskaitos kokybės savybių tyrimai

Aprašymas: Vykstantys globalizacijos, žinių visuomenės ir ekonomikos procesai veikia tiek atskirų individų, organizacijų, tiek ir valstybių gyvavimą. Vienas iš pagrindinių katalizatorių – sparti informacinių technologijų raida, keičianti nusistovėjusias verslo struktūras, bendradarbiavimo būdus, verslo procesų bei veiklų organizavimą ir kt. Žinių ekonomikos sąlygomis stebima organizacijų priklausomybė nuo specializuotų žinių ir informacijos intensyvumo, ekonominį verslo procesų efektyvumą apsprendžia objektyvios, savalaikės informacijos, kurią privalo užtikrinti funkcionuojanti apskaitos sistema, pateikimas įmonės vadovybei. Informacijos reikšmė ir svarba nūdienos organizacijos veiklos tęstinumui bei sėkmei yra visuotinai pripažinta. Taigi verslo procesų apskaitos kokybės savybių tyrimai leidžia įvertinti esamą situaciją, identifikuoti tobulintinas verslo procesų apskaitos kokybės tobulintinas sritis.

Raktažodžiai: Apskaitos kokybės savybės, verslo procesų kokybės vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apskaitos kokybės vertinimas

Aprašymas: Didžioji dalis organizacijoje cirkuliuojančios informacijos yra apskaitos informacija. Informacinės technologijos pakeitė tradicinių apskaitos sistemų darbą. Vis daugiau ir daugiau elektroniniu būdu pateikiamos informacijos turi būti apdorota, saugoma bei pateikiama informacinėmis technologijomis paremtose apskaitos sistemose. Informacinių technologijų naudojimas verslo procesų apskaitai leido drastiškai padidinti apdorojamos apskaitos informacijos kiekius, sumažinti rutininio darbo apimtis, juos automatizuoti, gauti ataskaitas ir reikalingus duomenis tuoj pat ir nepriklausomai nuo buvimo vietos ir t.t., tačiau tuo pačiu lėmė būtinybę skirti vis daugiau išteklių su sistemų priežiūra ir problemų sprendimu (apsauga nuo įsibrovimų, virusų; klaidų paieška ir tvarkymas ir pan.) susijusiems klausimams spręsti, iškėlė kai kuriuos kitus iššūkius, su kuriais tradicinės apskaitos sistemos nebuvo susidūrusios ir viena tokių yra apskaitos kokybė. Taigi, minėti pokyčiai organizacijose bei išorinėje aplinkoje verčia atsigręžti ir skirti ypatingą dėmesį verslo procesų apskaitos, kaip pagrindinės varomosios organizacijos jėgos – informacijos – tiekėjos, kokybei, jos vertinimui.

Raktažodžiai: Apskaitos kokybė, vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų internacionalizacijos strategijos formavimas, greitai augančiose užsienio rinkose verslo modeliavimas.

Aprašymas: Greitai augančių rinkų specifinių parametrų vertinimas, verslo vystymo ypatumų pasirinktose augančiose rinkose identifikavimas, bei tinkamiausių verslo modelių augančiose rinkose rekomendacijos. Remiantis konkrečios rinkos bei organizacijos išteklių charakteristikomis parengiama organizacijos internacionalizacijos strategija.  

Raktažodžiai: Internacionalizacijos strategijos greitai augančiose rinkose

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų teikėjų konkurencinių pranašumų įgalinimo konkurencinėje rinkoje tyrimai

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų įmonių konkurencinių pranašumų identifikavimo bei panaudojimo siekiant išlaikyti konkurencines pozicijas tyrimai

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, konkurencinio pranašumo įgalinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Smulkių ir vidutinių įmonių veiklos vertinimo sistemos tyrimai

Aprašymas: Finansinė apskaita yra privaloma kiekvienai įmonei. Nors finansines ataskaitas rengia įmonių buhalteriai, tačiau už finansines ataskaitas yra atsakingi įmonių vadovai. Todėl įmonių vadovams, ypač SVV, yra aktualu turėti finansinių apskaitos žinių (ne apskaitos standartų ar ataskaitų sudarymo taisyklių prasme), tačiau ataskaitų "skaitymo"ir vertinimo sprendimų priėmimui. Tokiu būdu finansinių ataskaitų straipsniai yra suvokiami indukciniu ir dedudkciniu būdu, jų sąsajos su pagrindiniais veiklą nusakančiais rodikliais.

Raktažodžiai: Smulkus ir vidutinis verslas, veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Taikomieji tyrimai įmonės marketingo veiklos problemų identifikavimui ir sprendimui; vartotojų tyrimai

Aprašymas: Pati didžiausia klaida yra priimti sprendimus neturint informacijos. Tyrimai leidžia gauti marketingo sprendimams pagrįsti reikalingą informaciją. Tai pats geriausias grįžtamojo ryšio įrankis - leidžia įmonėms sužinoti ir suprasti rinkos (klientų, vartotojų, kt.) reakciją į įmonės pastangas; padeda įmonei planuoti, organizuoti ir kontroliuoti savo marketingo strategijas ir taktikas. Tuo pačiu, tyrimai gali padėti atskleisti naujas galimybes konkrečiose rinkose.

Raktažodžiai: Marketingo tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
kaštų valdymas, vertės grandinė, veikomis grįsta kaštų apskaita

Raktažodžiai: Resrach of value chain and cost management inovations

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės informacijos atskleidimo, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius, tyrimas

Aprašymas: Įmonės vykdydamos veiklą daro poveikį aplinkai ir kartu yra veikiamos daugelio jų veiklą suinteresuotųjų šalių. Jų gausa ir nevienodas galios bei įtakos laipsnis sukelia įmonėms problemų jas identifikuojant ir atsirenkant, kurioms iš jų turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Skirtingos suinteresuotųjų šalių grupės turi skirtingus įmonių socialinės atsakomybės informacijos poreikius ir poveikį atskleidžiamos informacijos kokybei. Pagrindinė įmonės funkcija, atskleidžiant socialinės atsakomybės informaciją yra atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir pagal galimybes juos įgyvendinti. Kokybiškai atskleista informacija yra ta, kuri yra išsami ir kurią lengvai gali perskaityti bei interpretuoti bet kuri suinteresuotoji šalis.

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, suinteresuotosios šalys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbuotojų motyvacijos sistemų rengimas ir diegimas.

Raktažodžiai: Motyvacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Logistinės veiklos bei jos procesų, apimančių planavimą, organizavimą, valdymą, koordinavimą, kontrolę ir analizę, veiklos vertinimo ir audito metodų kūrimas ir taikymas

Aprašymas: Efektyvus logistikos procesų ir veiksmų optimizavimas yra aktualus daugeliui įmonių, veikiančių ne tik transporto paslaugų srityje, bet ir kitose srityse, tokiose kaip prekyba, gamyba, statyba, paslaugų teikimas. Racionali logistinė veikla yra svarbus faktorius, suteikiantis įmonėms ne tik konkurencinį pranašumą, bet ir leidžiantis mažinti veiklos kaštus bei gerinti visuminius veiklos rezultatus. Kaip pasiekti efektyviausią logistinės veiklos lygį įmonėse? Kaip optimizuoti šią veiklą? Atsakymas - taikant logistinės veiklos kompleksinę vertinimo sistemą, pagrįstą specializuotu logistikos auditu, kartu savyje jungiančią būtinų tobulinimų, pertvarkos bei pokyčių programos parengimą ir jos įgyvendinimo mechanizmą.

Raktažodžiai: Logistikos veiklos vertinimas ir tobulinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika