EVF
Ieškoti

Vartotojų suvokiamos hedonistinės/utilitarinės vertės tyrimai
Aprašymas: Šiuolaikinių patirtimi grįsto vartojimo tendencijų kontekste neišvengiamai kyla poreikis pažinti hedonistinės pirkėjų elgsenos ypatumus ir gebėti priimant marketingo sprendimus pasinaudoti ne tik pirkėjo suvokiama funkcine, bet ir hedonistine verte. Tyrimais siekiama atsakyti į klausimą - kokie veiksniai lemia pirkėjų suvokiamą hedonistinę vertę ir kaip priklausomai nuo jų varijuoja elgsena? Išskiriami keturi tyrimų etapai: 1. hedonizmo reiškinio pirkėjų suvokiamos vertės kontekste apibūdinimas, atskleidžiant socialinės, estetinės bei emocinės vertės veiksnių raišką; 2. pirkėjų suvokiamos hedonistinės vertės ir elgsenos sąsajų pagrindimas ir modelio parengimas; 3.sudaryto modelio taikymas pasirinkto mažmeninės prekybos sektoriaus pirkėjų pavyzdžiu; 4. rekomendacijų Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos atstovams ir vartotojų elgsenos tyrėjams pateikimas.

Raktažodžiai: Hedonistinė, utilitarinė, vertė, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma