EVF
Ieškoti

Ūkio šakos įmonių santykių analizė (horizontalus, vertikalus jungimasis, karteliniai susitarimai, antikonkurencines strategijos).
Aprašymas: Lygios konkuravimo sąlygos, kurios saugo, vertina ir stiprina konkurenciją, skatina šalies ekonomikos augimą, diegti inovacijas, ieškoti pažangių veiklos metodų ir būdų bei tiesiogiai prisideda prie ekonomikos konkurencingumo didėjimo. Pagrindinis konkurencijos politikos tikslas - apsaugoti konkurencijos laisvę ir sudaryti sąlygas konkuruoti, siekiant užtikrinti tarp ūkio subjektų veiksmingą, sąžiningą konkurenciją, kuri vartotojams teiktų didžiausią galimą naudą, gerintų verslo sąlygas, skatintų ekonomikos augimą. Visa tai koreliuoja su viešuoju interesu. Lygių konkurencinių sąlygų nebuvimas rinkoje sudaro sąlygas piktnaudžiauti savo padėtimi ir pažeisti konkurenciją, kas daro didelę žalą kitiems rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, vartotojams, šalies ekonomikos plėtrai ir konkurencingumui.

Raktažodžiai: Kartelis, antikonkurencinė strategija, įmonių horizontalus ir vertikalus jungimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma