EVF
Ieškoti

Investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas;
Aprašymas: Kaštų – naudos (angl. cost – benefit) analizės ekonominis ir socialinis vertinimas gali būti atliekamas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus investicijų projektų pagrindimui. Ekonominis ir socialinis vertinimas šiame kontekste yra reikalingas siekiant įvertinti projekto sukuriamą ilgalaikę naudą visuomenei. Įvertinant kuriamos infrastruktūros planuojamas investicijas, įplaukas ir išlaidas yra modeliuojamas projekto ir jo pareiškėjo veiklos finansinis rezultatas, bei ekonominė ir socialinė nauda (miesto, regiono, šalies ir kt. mastu) parodanti projekto poveikį. Galimybių studijų / investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas taip pat leidžia nustatyti ir projekto sukuriamos naudos dydį makro ar mezo ekonominiu aspektu. Toks ekonominis ir socialinis vertinimas yra privalomas teikiant viešojo sektoriaus investicinių projektų ES paramai gauti paraiškas.

Raktažodžiai: investiciniai projektai, ekonominis ir socialinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma