EVF
Ieškoti

Galimybių studijų / investicinių projektų finansinis vertinimas;
Aprašymas: Kaštų – naudos (angl. cost – benefit) analizės finansinis vertinimas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus investicijų projektų pagrindimui. Finansinis vertinimas šiame kontekste yra reikalingas siekiant įvertinti projekto finansinį gyvybingumą. Įvertinant kuriamos infrastruktūros planuojamas investicijas, įplaukas ir išlaidas yra modeliuojamas projekto ir jo pareiškėjo veiklos finansinis rezultatas, projekto finansavimo struktūra, veikslo finansinis tęstinumas po projekto įgyvendinimo laikotarpio. Galimybių studijų / investicinių projektų finansinis vertinimas taip pat leidžia nustatyti ir projekto finansavimo poreikį iš išorinių finansavimo šaltinių. Toks finansinis vertinimas yra privalomas teikiant viešojo sektoriaus investicinių projektų ES paramai gauti paraiškas.

Raktažodžiai: galimybių studijos, investiciniai projektai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma