EVF
Ieškoti

Apskaitos kokybės vertinimas
Aprašymas: Didžioji dalis organizacijoje cirkuliuojančios informacijos yra apskaitos informacija. Informacinės technologijos pakeitė tradicinių apskaitos sistemų darbą. Vis daugiau ir daugiau elektroniniu būdu pateikiamos informacijos turi būti apdorota, saugoma bei pateikiama informacinėmis technologijomis paremtose apskaitos sistemose. Informacinių technologijų naudojimas verslo procesų apskaitai leido drastiškai padidinti apdorojamos apskaitos informacijos kiekius, sumažinti rutininio darbo apimtis, juos automatizuoti, gauti ataskaitas ir reikalingus duomenis tuoj pat ir nepriklausomai nuo buvimo vietos ir t.t., tačiau tuo pačiu lėmė būtinybę skirti vis daugiau išteklių su sistemų priežiūra ir problemų sprendimu (apsauga nuo įsibrovimų, virusų; klaidų paieška ir tvarkymas ir pan.) susijusiems klausimams spręsti, iškėlė kai kuriuos kitus iššūkius, su kuriais tradicinės apskaitos sistemos nebuvo susidūrusios ir viena tokių yra apskaitos kokybė. Taigi, minėti pokyčiai organizacijose bei išorinėje aplinkoje verčia atsigręžti ir skirti ypatingą dėmesį verslo procesų apskaitos, kaip pagrindinės varomosios organizacijos jėgos – informacijos – tiekėjos, kokybei, jos vertinimui.

Raktažodžiai: Apskaitos kokybė, vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma