EVF
Ieškoti

Verslo procesų apskaitos kokybės savybių tyrimai
Aprašymas: Vykstantys globalizacijos, žinių visuomenės ir ekonomikos procesai veikia tiek atskirų individų, organizacijų, tiek ir valstybių gyvavimą. Vienas iš pagrindinių katalizatorių – sparti informacinių technologijų raida, keičianti nusistovėjusias verslo struktūras, bendradarbiavimo būdus, verslo procesų bei veiklų organizavimą ir kt. Žinių ekonomikos sąlygomis stebima organizacijų priklausomybė nuo specializuotų žinių ir informacijos intensyvumo, ekonominį verslo procesų efektyvumą apsprendžia objektyvios, savalaikės informacijos, kurią privalo užtikrinti funkcionuojanti apskaitos sistema, pateikimas įmonės vadovybei. Informacijos reikšmė ir svarba nūdienos organizacijos veiklos tęstinumui bei sėkmei yra visuotinai pripažinta. Taigi verslo procesų apskaitos kokybės savybių tyrimai leidžia įvertinti esamą situaciją, identifikuoti tobulintinas verslo procesų apskaitos kokybės tobulintinas sritis.

Raktažodžiai: Apskaitos kokybės savybės, verslo procesų kokybės vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma