EVF
Ieškoti

Smulkių ir vidutinių įmonių veiklos vertinimo sistemos tyrimai
Aprašymas: Finansinė apskaita yra privaloma kiekvienai įmonei. Nors finansines ataskaitas rengia įmonių buhalteriai, tačiau už finansines ataskaitas yra atsakingi įmonių vadovai. Todėl įmonių vadovams, ypač SVV, yra aktualu turėti finansinių apskaitos žinių (ne apskaitos standartų ar ataskaitų sudarymo taisyklių prasme), tačiau ataskaitų "skaitymo"ir vertinimo sprendimų priėmimui. Tokiu būdu finansinių ataskaitų straipsniai yra suvokiami indukciniu ir dedudkciniu būdu, jų sąsajos su pagrindiniais veiklą nusakančiais rodikliais.

Raktažodžiai: Smulkus ir vidutinis verslas, veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma