EVF
Ieškoti

Įrangos rezultatai (1)

Aprašymas:

Naudojantis Boomberg professional terminalais verslo profesionalai gali surasti informaciją labai greitai, susisteminti duomenys pateikiami išmaniąja vartotojo sąsaja. Duomenų tarpusavio palyginamumą garantuoja teikėjas (Bloomberg Professional). 

Techninė specifikacija:

Bloomberg Professional platforma yra vienas pažangiausių finansų pasaulyje naudojamų įrankių, kuriuo naudojasi daugiau nei 315000 verslo objektų. Tai yra įprastas CEO, finansų vadovo ar ekonomisto darbo įrankis verslo korporacijose.

 

Taikymo sritys: Finansai, marketingas, ekonomika, didžiųjų duomenų analitika, verslo aplinka

Raktažodžiai: Realaus laiko prognozavimas, Bloomberg professional platforma

Paslaugų rezultatai (284)

Aprašymas: Efektyvus logistikos procesų ir veiksmų optimizavimas yra aktualus daugeliui įmonių, veikiančių ne tik transporto paslaugų srityje, bet ir kitose srityse, tokiose kaip prekyba, gamyba, statyba, paslaugų teikimas. Racionali logistinė veikla yra svarbus faktorius, suteikiantis įmonėms ne tik konkurencinį pranašumą, bet ir leidžiantis mažinti veiklos kaštus bei gerinti visuminius veiklos rezultatus. Kaip pasiekti efektyviausią logistinės veiklos lygį įmonėse? Kaip optimizuoti šią veiklą? Atsakymas - taikant logistinės veiklos kompleksinę vertinimo sistemą, pagrįstą specializuotu logistikos auditu, kartu savyje jungiančią būtinų tobulinimų, pertvarkos bei pokyčių programos parengimą ir jos įgyvendinimo mechanizmą.

Raktažodžiai: Logistikos veiklos vertinimas ir tobulinimas

Aprašymas:

Įmonės veiksmų auditas

Raktažodžiai: Įmonės veiksmų auditas

Aprašymas:

1.      Pateikti nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo literatūros analizę ir pagrindines koncepcijas;

2.      Išanalizuoti nekilnojamojo turto ekonominiam nuvertėjimui nustatyti naudojamus metodus;

3.      Identifikuoti ekonominio nuvertėjimo nustatymo svarbą ir taikymo sritis Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje;

4.      Identifikuoti ir ištirti kriterijus ir veiksnius, kurie daro reikšmingą įtaką nekilnojamojo turto ekonominiam nuvertėjimui Lietuvos rinkoje;

5.      Ekonominio nuvertėjimo kriterijų ir veiksnių matavimo, jų reikšmių parinkimo šaltiniai ir skaičiavimo būdų taikymo Lietuvoje galimybių apžvalga;

6.      Suformuluoti ir pateikti informaciją bei rekomendacijas, kurios padėtų vertintojams priimti sprendimus, susijusius su ekonominio nuvertėjimo nustatymo metodų parinkimu:

6.1.   Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

6.2.   Komercinės paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

6.3.   Gamybos ir sandėliavimo paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

 

7.      Pateikti ekonominio nuvertėjimo nustatymo pavyzdžius.

Raktažodžiai: Nekilnojamas turtas, metodika, ekonominis nuvertėjimas

Raktažodžiai: įmonė, strategija, vertinimas

Aprašymas: Įvertinamos galimybės taikyti sužaidybinimą įmonės verslo procesuose. Pateikiamos rekomendacijos sužaidybinimo taikymui konkrečiuose verslo procesuose. Parengiami konkrečių verslo procesų sužaidybinimo scenarijai, apimant siūlomus taikyti žaidimo elementus (žaidimo komponentus, mechanikas ir dinamikas).

Raktažodžiai: sužaidybinimas

Raktažodžiai: ligoninė, registratūra, darbo procesų optimizavimas

Aprašymas: Identifikuojama analizuojamos prekės vieta tarp konkuruojančių prekių. Charakterizuojami tam tikrai tikslinei rinkai skirtų prekių pirkimo ir vartojimo įpročiai. Nustatomi analizuojamos prekės atributai, lemiantys jos patrauklumą tikslinei rinkai.

Aprašymas: Atliekama „Y“/ „Z“ kartų vartotojų charakteristikų analizė, nustatomi jų sprendimų priėmimo stiliai ir parengiami elgsenos modeliai.

Aprašymas: Atliekama sveiko gyvenimo stiliaus elementų raiškos tam tikros prekių / paslaugų kategorijos, pavyzdžiui, maisto prekių, vartotojų elgsenoje analizė. Identifikuojamos jų nulemtos vartotojų elgsenos pasekmės.

Aprašymas: Analizuojami vartotojų sprendimą kainos požiūriu lemiantys principai bei įvairiose situacijose pasireiškiantys efektai. Identifikuojamos iracionalaus kainos suvokimo prielaidos ir apibrėžiamos sąsajos su vartotojų elgsena.

Aprašymas: Atliekama tvaraus vartojimo elgseną darbo vietoje ir asmeniniame gyvenime lemiančių veiksnių analizė. Identifikuojamos tokią elgseną skatinančios ir ribojančios įmonių iniciatyvos bei vartotojo lygmens veiksniai

Aprašymas: Finansinė apskaita yra privaloma kiekvienai įmonei. Nors finansines ataskaitas rengia įmonių buhalteriai, tačiau už finansines ataskaitas yra atsakingi įmonių vadovai. Todėl įmonių vadovams, ypač SVV, yra aktualu turėti finansinių apskaitos žinių (ne apskaitos

Aprašymas: Taikant kiekybinius ir / ar kokybinius tyrimo metodus išgryninamas organizacijai aktualių bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų sąrašas.Parengiamas kompetencijų modelis, kuriame pateikiami kompetencijų aprašai bei jų lygiai. Taip pat pateikiama vadovavimo ir bendrųjų kompetencijų bei pareiginių šeimų ir hierarchijos lygių priklausomybės matrica, kurioje detalizuojama kokioje pareigybių šeimoje, atsižvelgiant į hierarchijos lygį kokios kompetencijos ir koks jų lygis yra reikalingas.

Aprašymas: Atliekamas žmogiškųjų išteklių auditas ir, įvertinant organizacijos strategiją, identifikuojamos kritinės žmogiškųjų išteklių sritys, pateikiant jų sprendimo alternatyvas.

Aprašymas: B kategorijos lošimo automatams keliamų naujų reikalavimų ekonominio – finansinio vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas

Raktažodžiai: B kategorijos lošimo automatai reikalavimai ekonominis – finansinis vertinimas metodika sukūrimas taikymas

Aprašymas: Miestai ir regionai tarpusavyje konkuruoja skirtinguose ekonominiuose sektoriuose ar veiklos rūšyse (pramonė, paslaugos, aukštosios technologijos, turizmas ir pan.) ir skirtingais lygiais (regioninis, nacionalinis, tarptautinis) dėl žmogiškojo kapitalo, investicijų, naujų technologijų, turistų, nacionalinių projektų, preferencinių politikų ir pan. Daugelis miestų ir regionų pastoviai ieško perspektyvių nišų, kuriose turėtų ar galėtų plėtoti konkurencinį pranašumą ir tokiu būdu įtvirtinti savo statusą tarp kitų miestų ir regionų, pritraukti kapitalą (žmogišką, finansinį) bei būti patraukliu gyventi, dirbti ar kurti verslą. Tik žinant savo konkurencinius pranašumus ir poziciją kitų miestų ar regionų atžvilgiu galima sufomruoti efektyvias konkuravimo strategijas, užtikrinančias ūkio plėtrą ne tik artimiausiu, bet ir tolimesnėje ateityje.

Aprašymas: Naujausioje literatūroje bei strateginiuose dokumentuose vis dažniau sutinkama sumanios ekonomikos (angl. smart economy) sąvoka, kuri naudojama įvairaus pobūdžio kontekste: sumanaus miesto kūrime, ekonomikos plėtroje, strateginiame planavime, miestų išskirtinumo akcentavime (reklamavime). Sumani ekonomika yra viena iš sumanaus miesto komponenčių. Aiškaus suvokimo apie sumanią ekonomiką nebuvimas ir jos kiekybinės bei kokybinės raiškos vertinimo rezultatų nežinojimas akademiniame, politiniame ar verslo lygmenyje neleidžia pakankamai tiksliai suprasti sumanios ekonomikos koncepcijos specifiškumo ir strategiškai tikslingai nukreipti veiksmus į šios ekonomikos mieste atsiradimą ir skatinimą, o tuo pačiu ir miesto konkurencingumo didinimą globaliu mastu.

Raktažodžiai: įmonės vertė , valdymas

Raktažodžiai: vertė, veiklos matavimo sistemos

Raktažodžiai: analizės sistemos, verslo sistemos,

Raktažodžiai: socialinis finansavimas, socialinio finansavimo platformos

Raktažodžiai: rizikos finansai, socialinis finansavimas, vertinimas

Raktažodžiai: Study of implementation of business analysis tools.

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, valdymo apskaita, veiklos vertinimas

Raktažodžiai: Informacinė sistema, veiklos efektyvumas, sprendimų priėmimas

Raktažodžiai: Socialinė atskaitomybė, metodikos

Raktažodžiai: Socialinis auditas, užtikrinimas, kokybė

Raktažodžiai: Socialinė atskaitomybė, švietimo sektorius

Raktažodžiai: Inovacijos, turtas, vertinimas

Raktažodžiai: Veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema, verslo aplinka

Raktažodžiai: Duomenų analizė, modeliavimas

Raktažodžiai: Apskaitos valdymo sistemos, apskaitos sistemos

Raktažodžiai: euras, įvedimas

Raktažodžiai: įmonės, steigimas

Raktažodžiai: Mokesčiai, apmokestinimas, įmonių teisinės formos

Raktažodžiai: Ekonominis saugumas; saugumo sistemos

Raktažodžiai: Šešėlinė ekonomika, šešėlinės ekonomikos lygis

Raktažodžiai: Vartotojų pasitenkinimas, vartotojų lojalumas

Raktažodžiai: Turizmo paslaugos, vartotojų pasitenkinimas

Raktažodžiai: Optimali prekės kaina

Aprašymas: Labai dažnai parengtas įmonės verslo planas ir jo finansinė dalis reikalauja papildomo vertinimo iš šalies. Toks vertinimas – ekspertizė yra reikalinga, kada verslo plano finansinės dalies rengimą atlieka ne finansų ar konsultuojantys specialistai. Verslo savininkams prašant paramos, skolinantis ar priimant valdymo sprendimus reikalinga ir išorinio, planą nerengusio, eksperto nuomonė, kuri padeda atrasti tam tikras silpnąsias verslo plano vietas arba įsitikinti parengtos verslo plano finansinės dalies kokybe.

Raktažodžiai: verslo planas, finansinė ekspertizė

Aprašymas: Planuojant įmonės veiklą ir numatant investicijas, kritiškai svarbu įvertinti kokią naudą investicijos duos įmonei. Atsižvelgiant į planuojamus pokyčius, modeliuojamos finansinės ataskaitos, įvertinami įmonės pinigų srautai ir atliekamas įmonės investicijų efektyvumo vertinimas. Investicijų efektyvumo vertinimas atskiram projektui parodo projekto kuriamą naudą. Atskirų projektų efektyvumo vertinimas leidžia reitinguoti, ranguoti projektus ir tokiu būdu formuoti prioritetinių projektų sąrašus.

Raktažodžiai: investicijų vertinimas

Raktažodžiai: Efektyvumas, procedūrinis teisingumas, auditas

Aprašymas: Šiuolaikinėje konkurencinėje rinkoje ilgalaikių santykių su varotojais kūrimo ir palaikymo svarba yra neginčijama. Tačiau norint priimti vartotojų lojalumo ugdymo sprendimus, visų pirma svarbu išsiaiškinti, kas lemia vartotojų lojalumą, koks pasitenkinimo bei jį įtakojančių veiksnių vaidmuo plėtojant ilgalaikius santykius su vartotojais.

Raktažodžiai: Vartotojų pasitenkinimas, vartotojų lojalumas

Aprašymas: Labai dažnai organizacijos planuojančios gauti paramą iš ES fondų rengia investicinius projektus savo pajėgomis ar perka investicinių projektų/galimybių studijų rengimo paslaugas. Toks parengtas dokumentas gali reikalauti papildomo vertinimo iš šalies. Projektą tiesiogiai nerengusio eksperto nuomonė, gali padėti atrasti tam tikras silpnąsias projekto vietas arba įsitikinti parengto projekto investicinės dalies kokybe.

Raktažodžiai: ES paramos investiciniai projektai

Aprašymas: Kaštų – naudos (angl. cost – benefit) analizės finansinis vertinimas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus investicijų projektų pagrindimui. Finansinis vertinimas šiame kontekste yra reikalingas siekiant įvertinti projekto finansinį gyvybingumą. Įvertinant kuriamos infrastruktūros planuojamas investicijas, įplaukas ir išlaidas yra modeliuojamas projekto ir jo pareiškėjo veiklos finansinis rezultatas, projekto finansavimo struktūra, veikslo finansinis tęstinumas po projekto įgyvendinimo laikotarpio. Galimybių studijų / investicinių projektų finansinis vertinimas taip pat leidžia nustatyti ir projekto finansavimo poreikį iš išorinių finansavimo šaltinių. Toks finansinis vertinimas yra privalomas teikiant viešojo sektoriaus investicinių projektų ES paramai gauti paraiškas.

Raktažodžiai: galimybių studijos, investiciniai projektai

Aprašymas: Kaštų – naudos (angl. cost – benefit) analizės ekonominis ir socialinis vertinimas gali būti atliekamas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus investicijų projektų pagrindimui. Ekonominis ir socialinis vertinimas šiame kontekste yra reikalingas siekiant įvertinti projekto sukuriamą ilgalaikę naudą visuomenei. Įvertinant kuriamos infrastruktūros planuojamas investicijas, įplaukas ir išlaidas yra modeliuojamas projekto ir jo pareiškėjo veiklos finansinis rezultatas, bei ekonominė ir socialinė nauda (miesto, regiono, šalies ir kt. mastu) parodanti projekto poveikį. Galimybių studijų / investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas taip pat leidžia nustatyti ir projekto sukuriamos naudos dydį makro ar mezo ekonominiu aspektu. Toks ekonominis ir socialinis vertinimas yra privalomas teikiant viešojo sektoriaus investicinių projektų ES paramai gauti paraiškas.

Raktažodžiai: investiciniai projektai, ekonominis ir socialinis vertinimas

Aprašymas: Lygios konkuravimo sąlygos, kurios saugo, vertina ir stiprina konkurenciją, skatina šalies ekonomikos augimą, diegti inovacijas, ieškoti pažangių veiklos metodų ir būdų bei tiesiogiai prisideda prie ekonomikos konkurencingumo didėjimo. Pagrindinis konkurencijos politikos tikslas - apsaugoti konkurencijos laisvę ir sudaryti sąlygas konkuruoti, siekiant užtikrinti tarp ūkio subjektų veiksmingą, sąžiningą konkurenciją, kuri vartotojams teiktų didžiausią galimą naudą, gerintų verslo sąlygas, skatintų ekonomikos augimą. Visa tai koreliuoja su viešuoju interesu. Lygių konkurencinių sąlygų nebuvimas rinkoje sudaro sąlygas piktnaudžiauti savo padėtimi ir pažeisti konkurenciją, kas daro didelę žalą kitiems rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, vartotojams, šalies ekonomikos plėtrai ir konkurencingumui.

Raktažodžiai: Kartelis, antikonkurencinė strategija, įmonių horizontalus ir vertikalus jungimas

Aprašymas: Šiuolaikinis verslas veikia dinamiškoje ir aršios konkurencijos aplinkoje. Paprastai įmonės tai suvokia, tačiau nesiima reikiamų veiksmų sėkmingam konkuravimui rinkoje. Dažnai tai būna kompetencijos, žinių bei laiko problema. Verslo aplinkos pokyčius dauguma įmonių pasitinka nepasiruošiuosios, nes didžiausias dėmesnys yra skiriamas įmonės vidiniams procesams ir tik minimalus išorinei aplinkai. Sėkminga įmonės veikla gali būti užtikritna tik tada, kai įmonė sugeba analizuoti savo verslo aplinką, ją prognozuoti bei laiku reaguoti į jos pokyčius.

Raktažodžiai: verslo aplinka, prognozavimas

Aprašymas: Verslui sudėtinga susigaudyti įstatymų, instrukcijų, potvarkių  gausoje. Verslo pasaulis vis geriau supranta būtinybę suvokti valdžios institucijų funkcionavimą ne paviršutiniškai, o iš esmės – tai yra suprasti, kaip politika formuojama, kaip ji įgyvendinama ir kaip vertinami politikos įgyvendinimo rezultatai.  

Raktažodžiai: verslas, steigimas, reguliavimas

Aprašymas: Kaip verslininkui nepaklysti įstatymų gausoje, kokios verslo priežiūros reformos vykdomos, kaip vykdyti savo verslą, kokie pokyčiai laukia.

Raktažodžiai: Institucijos, verslo priežiūra

Aprašymas: Įmonėms padedama parengti verslo planą.

Raktažodžiai: verslo planas, rengimas

Aprašymas: Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai įvertina šakos/įmonių grupės galimybes konkuruoti vietinėje ir globalioje rinkose, išryškina silpnąsias ir stipriąsias konkuravimo puses, numato konkurencingumo didinimo strategines kryptis.

Raktažodžiai: Pramonės konkurencingumas

Aprašymas: Nuolat augantis pirkimo vietų skaičius ir įvairovė skatina prekybos įmones geriau pažinti savo pirkėjus, jų poreikius. Tokio pobūdžio tyrimai leidžia mažmenininkams išsiaiškinti, kokie prioritetai lemia vartotjų apsisprendimą dėl pirkimo vietos pasirinkimo. Tyrimuose analizuojami tokie veiksniai kaip vietos patogumas, asortimentas, aptarnavimas, kainų lygis ir kt. Tokie tyrimai gali būti taikomi tiek prekybos centrų, tiek prekybos tinklų ar pavienų parduotuvių veiklos tobulinimui ir konkurencinio pranašumo didinimui.

Raktažodžiai: Mažmeninė prekyba, vietos parinkimas

Aprašymas: Šiais laikais vartotojas iš visų pusių yra apsuptas komunikacijos triukšmo. Reklama TV ekrane, mobiliaisiai telefonais, spaudoje, lauko stenduose, socialiniuose tinkluose, įvairios pardavimų skatinimo akcijos ir t.t. lemia vartotojų apatiją ir pritaukti jų dėmesį tampa vis sudėtingiau. Tuo pačiu naujos technologijos, medijos fragmentacija, didelės reklamos kainos ir kt. apsunkina įmonės pastangas, planuojant savo marketingo komunikaciją. Įmonės marketingo komunikacijos galimybių studija leistų nustatyti tikslinių vartotojų profilį, jiems priimtiniausius medija kanalus, komunikacijos priemones, suderinti šią informaciją su įmonės galimybėmis bei resursais, ir pasiūlyti tikslingos marketingo komunikacijos gaires.

Raktažodžiai: Marketingo komunikacijos

Raktažodžiai: Resrach of value chain and cost management inovations

Aprašymas: Potencialių užsienio rinkų ir įėjimo į užsienio rinką būdų parinkimo tyrimai grindžiami tarptautinių rinkų segmentavimo (naudojant klasterinę arba regresinę analizes) bei tikslinių užsienio rinkų atrankos procedūromis (taikant regresinę analizę).  Prekės kilmės šalies efekto įvertinimas, pateikiant prekės kilmės šalies stereotipų valdymo marketingo sprendimus.

Raktažodžiai: Marketingas, tarptautinė rinka

Aprašymas: Prekės ženklo vertės vartotojui didinimas. Prekės ženklo įvaizdžio formavimo sprendimai: pozicionavimas, identitetas, marketingo komunikacijos. Prekės ženklo išplėtimo ir modifikavimo sprendimai.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, vertė vartotojams

Aprašymas: Prekei (paslaugai), turinčiai ribotas diferencijavimo galimybes ar orientuotai į jautrų kainai pirkėjų segmentą, efektyviausias konkuravimo būdas yra patraukli kaina. Kaip rodo praktika, pardavėjai ir pirkėjai skirtingai suvokia tos pačios prekės kainos lygį. Siekiant nustatyti tokią kainą, kuri atitiktų pardavėjo galimybes ir pirkėjų lūkesčius, tikslinga atlikti pirkėjų suvokiamos prekės (paslaugos) kainos tyrimą. Tokio pobūdžio tyrimas leidžia išsiaiškinti, kaip pirkėjams svarbi kaina renkantis prekę kitų pasirinkimą lemiančių veiksnių atžvilgiu, ir kiek yra pasirengę mokėti tikslinės rinkos pirkėjai už tiriamąją prekę.

Raktažodžiai: Suvokiama kainos vertė, vartotojai

Aprašymas: Turizmo klasterio išvystymo lygio vertinimas. Turizmo klasterio narių bendradarbiavimo santykių kokybės vertinimas.Potencialių innovatyvių (nišinių) turizmo tipų nustatymas.

Raktažodžiai: Turizmo klasteris, turizmo tipai

Aprašymas: Šalies turizmo pramonės veiklos sąlygas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turizmo pramonės paklausos sąlygas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turizmo klasterio formavimosi prielaidas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turimzo įmonių konkurencingumą didinančių strategijos ir konkurencjos veiksnių nustatymas. Yra galimybė tirti miestą ir regioną.

Raktažodžiai: Turizmo pramonė, konkurencingumas

Aprašymas: Inovatyvių įmonių marketingo planavimas. Vartotojų reakcijos į naujoves vertinimas. Komunikacijos (pagrįstos mažu biudžetu ir kūrybiškumu) sprendimai.

Raktažodžiai: Antreprenerystė, marketingas

Aprašymas: Įmonės finansų valdymo sprendimai turi prisidėti prie įmonės vertės kūrimo. Kiekvienas strateginis valdymo sprendimas darantis poveikį įmonės finansiniams rezultatams gali būti matuojamas. Nustatytas įmonės vertės pokytis atsirandantis dėl priimamo valdymo sprendimo leidžia geriau pagrįsti priimamą sprendimą arba jo atsisakyti, jei vertės prieaugis yra per mažas įmonės savininkams. Modeliuojant atskirus sprendimo priėmimo scenarijus, galima atsirinkti tuos sprendimus, kurie turėtų daryti didžiausią poveikį įmonės vertei.

Raktažodžiai: įmonės finansų valdymas

Aprašymas: Pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, vis didėja nefinansinės informacijos atskleidimo svarba įvairioms suinteresuotųjų grupėms bei įmonės vertės kūrimui ilguoju laikotarpiu. Atsiranda modernios atskaitomybės formos (integruota, socialinė, socialinės atsakomybės). Tokiu būdu socialiai atsakingai veikiančiai įmonei tampa aktualu suvokti nefinansinių ataskaitų teikiamą naudą, taikyti/pasirinkti tinkamiausias ataskaitos formas priklausomai nuo įmonės strategijos, sistemiškai integruoti finansinę ir nefinansinę informaciją, gebėti vertinti pateiktą informaciją.

Raktažodžiai: Integruota atskaitomybė, investuotojai

Aprašymas: Vykstantys globalizacijos, žinių visuomenės ir ekonomikos procesai veikia tiek atskirų individų, organizacijų, tiek ir valstybių gyvavimą. Vienas iš pagrindinių katalizatorių – sparti informacinių technologijų raida, keičianti nusistovėjusias verslo struktūras, bendradarbiavimo būdus, verslo procesų bei veiklų organizavimą ir kt. Žinių ekonomikos sąlygomis stebima organizacijų priklausomybė nuo specializuotų žinių ir informacijos intensyvumo, ekonominį verslo procesų efektyvumą apsprendžia objektyvios, savalaikės informacijos, kurią privalo užtikrinti funkcionuojanti apskaitos sistema, pateikimas įmonės vadovybei. Informacijos reikšmė ir svarba nūdienos organizacijos veiklos tęstinumui bei sėkmei yra visuotinai pripažinta. Taigi verslo procesų apskaitos kokybės savybių tyrimai leidžia įvertinti esamą situaciją, identifikuoti tobulintinas verslo procesų apskaitos kokybės tobulintinas sritis.

Raktažodžiai: Apskaitos kokybės savybės, verslo procesų kokybės vertinimas

Aprašymas: Didžioji dalis organizacijoje cirkuliuojančios informacijos yra apskaitos informacija. Informacinės technologijos pakeitė tradicinių apskaitos sistemų darbą. Vis daugiau ir daugiau elektroniniu būdu pateikiamos informacijos turi būti apdorota, saugoma bei pateikiama informacinėmis technologijomis paremtose apskaitos sistemose. Informacinių technologijų naudojimas verslo procesų apskaitai leido drastiškai padidinti apdorojamos apskaitos informacijos kiekius, sumažinti rutininio darbo apimtis, juos automatizuoti, gauti ataskaitas ir reikalingus duomenis tuoj pat ir nepriklausomai nuo buvimo vietos ir t.t., tačiau tuo pačiu lėmė būtinybę skirti vis daugiau išteklių su sistemų priežiūra ir problemų sprendimu (apsauga nuo įsibrovimų, virusų; klaidų paieška ir tvarkymas ir pan.) susijusiems klausimams spręsti, iškėlė kai kuriuos kitus iššūkius, su kuriais tradicinės apskaitos sistemos nebuvo susidūrusios ir viena tokių yra apskaitos kokybė. Taigi, minėti pokyčiai organizacijose bei išorinėje aplinkoje verčia atsigręžti ir skirti ypatingą dėmesį verslo procesų apskaitos, kaip pagrindinės varomosios organizacijos jėgos – informacijos – tiekėjos, kokybei, jos vertinimui.

Raktažodžiai: Apskaitos kokybė, vertinimas

Aprašymas: Šiandien organizacijos sėkmė priklauso nuo jos sugebėjimo išlikti rinkoje, o tai savo ruožtu sąlygoja visa eilė veiksnių. Visuotinai pripažįstama, jog organizacija turi būti lanksti, prisitaikanti prie besikeičiančių rinkos sąlygų bei vartotojų poreikių. Didelį vaidmenį šiuolaikinių organizacijų veikloje vaidina verslo valdymo sistemos (VVS), aprūpinančios vadovus verslo valdymui reikalinga informacija. Verslo valdymo sistemų tyrimai leidžia atsakyti į tokius svarbus klausimus, kaip ar turima VVS tenkina informacinius poreikius? ar reikia pasirinkti ir diegti kitą? jei taip - kaip pasirinkti? ir pan.

Raktažodžiai: Verslo valdymo sistemos

Aprašymas: Pati didžiausia klaida yra priimti sprendimus neturint informacijos. Tyrimai leidžia gauti marketingo sprendimams pagrįsti reikalingą informaciją. Tai pats geriausias grįžtamojo ryšio įrankis - leidžia įmonėms sužinoti ir suprasti rinkos (klientų, vartotojų, kt.) reakciją į įmonės pastangas; padeda įmonei planuoti, organizuoti ir kontroliuoti savo marketingo strategijas ir taktikas. Tuo pačiu, tyrimai gali padėti atskleisti naujas galimybes konkrečiose rinkose.

Raktažodžiai: Marketingo tyrimai

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, informacijos kokybė

Aprašymas: Kiekviena įmonė turi sekto savo veiklos efektyvumą apibūdinančius rodiklius. Finansinių ataskaitų horizontali (dinaminė), vertikali (struktūrinė), santykinių rodiklių analizė gali padėti atskleisti įmonės veiklos finansines problemas. Atlikta išsami analizė leidžia gautus rezultatus panaudoti efektyvių valdymo sprendimų priėmimui. Gauti analizės rezultatai leidžia palyginti organizaciją atitinkamo pramonės sektoriaus ar tam tikrų įmonių (bendradarbiaujančių, konkuruojančių ar listinguojamų ir pan.) kontekste.

Raktažodžiai: finansinė analizė

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, laikas, valdymo apskaita, veiklos vertinimas, inovacijos

Raktažodžiai: Kaštų apskaitos sistemos, sistemos modeliavimas

Raktažodžiai: Įmonių socialinė atsakomybė ir atskaitomybė

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė

Raktažodžiai: Apskaita, finansai, tyrimai

Raktažodžiai: Valdymo apskaita, tyrimai

Raktažodžiai: Vidaus auditas, tyrimai

Raktažodžiai: Vidaus kontrolė, tyrimai

Raktažodžiai: Duomenų bazė (DB), lokali DB, globali DB, integracija, efektyvumas

Raktažodžiai: Duomenų bazė (DB), duomenų analizė, integracija, vizualizacija

Raktažodžiai: Informacinės komunikacinės technologijos (IKT), veiklos efektyvumas, optimizacija

Raktažodžiai: Veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema, verslo aplinka

Aprašymas: Finansinė apskaita yra privaloma kiekvienai įmonei. Nors finansines ataskaitas rengia įmonių buhalteriai, tačiau už finansines ataskaitas yra atsakingi įmonių vadovai. Todėl įmonių vadovams, ypač SVV, yra aktualu turėti finansinių apskaitos žinių (ne apskaitos standartų ar ataskaitų sudarymo taisyklių prasme), tačiau ataskaitų "skaitymo"ir vertinimo sprendimų priėmimui. Tokiu būdu finansinių ataskaitų straipsniai yra suvokiami indukciniu ir dedudkciniu būdu, jų sąsajos su pagrindiniais veiklą nusakančiais rodikliais.

Raktažodžiai: Smulkus ir vidutinis verslas, veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema

Raktažodžiai: Socialinė atsakomybė, vartotojų elgsena

Raktažodžiai: Paslaugų vartotojai, patirtis

Raktažodžiai: Paslaugų verslas, santykių vertė

Raktažodžiai: Marketingo komunikacija, efektyvumas

Raktažodžiai: Pakopinis modelis; spartus verslas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; metodologija

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas

Raktažodžiai: Strateginių verslo transformacijos

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijų generavimas

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijos

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų veiksmų modeliavimas

Raktažodžiai: Žmogiškasis potencialas, žmonių ištekliai, žmonių išteklių auditas

Raktažodžiai: Žinių valdymas, žinių valdymo procesų auditas

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, konkurencinis išskirtinumas, marketingo strategijos formavimo prielaidos

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, optimali strategijos struktūra

Raktažodžiai: Marketingas vaikams, marketingo vaikams strategija

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, marketingo strategijos auditas

Raktažodžiai:  Kūrybiškumas, kūrybiškumas organizacijoje, kūrybiškumo sąlygos

Raktažodžiai:  Kūrybiškumas organizacijoje, kūrybiškumo potencialas, kūrybiškumo auditas

Raktažodžiai:  Organizacijos tinklumas, tinklumo strategija, strateginė tinklumo plėtra

Raktažodžiai:  Organizacijos tinklumas, tinklumo prielaidos, prielaidų kūrimas

Raktažodžiai:  Auditas, organizacijos tinlumas, tinklumo auditas

Raktažodžiai: Prekių kilmės identitetas, marketingo strategijos

Raktažodžiai: Vartotojų elgsena, etnocentristinės nuostatos, rinka

Raktažodžiai: Darbdavio reputacija

Aprašymas: Santykinai mažas vidaus rinkos dydis, būdingas daugeliui nedidelių atvirų ekonomikų valstybėms, verčia Lietuvos įmones išlaikyti ir stiprinti savo konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Šiame kontekste  įmonių eksporto marketingo strateginiai sprendimai, kaip vienas svarbiausių įmonių veiklos rezultatų determinantų, tampa ypač aktualūs. Atsižvelgiant į vidinių ir išorinių veiksnių poveikį, nustatomas eksporto marketingo strategijos standartizacijos-adaptacijos lygis, optimizuojantis įmonės veiklos rezultatus tarptautinėje rinkoje.

Raktažodžiai: Eksporto strategija, standartizacija, adaptatacija

Aprašymas: Vietos marketingo teorinėmis nuostatomis pagrįsta miesto, šalies ar kitos vietovės įvaizdžio studija, kuriai atlikti naudojama penkias įvaizdžio dedamąsias - verslą ir investicijas, turizmą, kultūrą ir paveldą, žmonių darbus ir vertybes, valdžios, organizacijų ir jų atstovų aktyvumą - apimanti metodika.

Raktažodžiai: Miesto įvaizdis

Aprašymas: Šiuolaikinių patirtimi grįsto vartojimo tendencijų kontekste neišvengiamai kyla poreikis pažinti hedonistinės pirkėjų elgsenos ypatumus ir gebėti priimant marketingo sprendimus pasinaudoti ne tik pirkėjo suvokiama funkcine, bet ir hedonistine verte. Tyrimais siekiama atsakyti į klausimą - kokie veiksniai lemia pirkėjų suvokiamą hedonistinę vertę ir kaip priklausomai nuo jų varijuoja elgsena? Išskiriami keturi tyrimų etapai: 1. hedonizmo reiškinio pirkėjų suvokiamos vertės kontekste apibūdinimas, atskleidžiant socialinės, estetinės bei emocinės vertės veiksnių raišką; 2. pirkėjų suvokiamos hedonistinės vertės ir elgsenos sąsajų pagrindimas ir modelio parengimas; 3.sudaryto modelio taikymas pasirinkto mažmeninės prekybos sektoriaus pirkėjų pavyzdžiu; 4. rekomendacijų Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos atstovams ir vartotojų elgsenos tyrėjams pateikimas.

Raktažodžiai: Hedonistinė, utilitarinė, vertė, vartotojas

Aprašymas: Viešieji ryšiai, kaip svarbi komunikacijos sritis, įgyja vis svaresnę reikšmę siekiant išskirtinumo komunikacijos sprendimų įvairovės perpildytoje rinkoje. Faktai, tikslai, auditorijos ir joms adresuojamos žinutės turi būti itin atsakingai parinktos, siekiant paveikių VR sprendimų konkrečioje situacijoje. Tai pasiekiama pasitelkiant patikimų situacijos tyrimų rezultatus, identifikuojant svarbiausias tikslines auditorijas ir joms aktualią komunikacijos žinutę bei parenkant tinkamus VR strateginius ir taktinius sprendimus. Viešųjų ryšių efektyvumas grindžiamas, vertinant pasiektus konkrečiai situacijai numatytų efektyvumo rodiklių pokyčius.

Raktažodžiai: Viešieji ryšiai, planavimas

Aprašymas: Žiniasklaidos svarumas ir galimybės komunikuoti žinią bei taip formuoti visuomenės nuomonę, organizacijas skatina nuolat domėtis įvaizdžio situacija žiniasklaidoje. Joje organizacijos, jos vadovo (-ų), prekių ženklų, verslo, personalo ar kt. įvaizdis formuojamas neutraliu, negatyviu ar pozityviu kontekstu. Kiekybinės ir kokybinės analizės duomenimis, pasitelkiant įvaizdžio tyrimo metodikas, pagrįstomis tiek klasikiniais tyrimų metodais, tiek naujausių mokslinių tyrimų patirtimi, tiksliai identifikuojama įvaizdžio situacija, įvardinamos galimos jo grėsmės ar galimybės.

Raktažodžiai: Organizacijos įvaizdis, žiniasklaida

Aprašymas: Ilgalaikių konkurencinių pranašumų įgalinančių sveikatingumo paslaugų įmonės išlikti konkurencingumis galimybių tyrimai

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, ilgalaikis konkurencinis pranašumas

Aprašymas: Grupinių portalų paslaugų ir produktų paklausos tyrimai bei galimybių suformuoti pasiūlą idetifikavimas

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų galimybių studija

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų vertės pasiūlymo projektavimas, bei modeliavimas, panaudojant ekonominę, funkcinę, socialinę bei psichologinę vertės vartotojui simbiozę

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų veiksmų modeliavimas

Aprašymas: Konkretaus sveikatingumo klasterio/regiono galimybių įvertinimas bei strateginių pozicijų konkrečiai verslui suformavimas

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugų verslo galimybių konkrečiose teritorijose (regionuose) galimybių studija

Aprašymas: Grupinių portalų vartotojų elgesnos, motyvų pirkti, pirkti pakartotinai tyrimai

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu vartotojų elgsenos tyrimas

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų vartotojų kokybės metodologijos sukūrimas/adaptavimas konkrečiai verslo įmonei, tyrimų realizavimas bei kokybių parametrų identifikavimas bei pririotetų versle sukūrimas

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, vartotojai, kokybės vertinimas

Aprašymas: Aplinkos pokyčiai, konkurencija kuria naujus iššūkius Lietuvos verslo įmonėms, siekiančioms plėsti veiklą už šalies ribų. Atliekami įmonių plėtros galimybių užsienio rinkose tyrimai bei parengiama internacionalizacijos strategija.

Raktažodžiai: Internacionalizacijos strategijos, konkurencingumas

Aprašymas: Greitai augančių rinkų specifinių parametrų vertinimas, verslo vystymo ypatumų pasirinktose augančiose rinkose identifikavimas, bei tinkamiausių verslo modelių augančiose rinkose rekomendacijos. Remiantis konkrečios rinkos bei organizacijos išteklių charakteristikomis parengiama organizacijos internacionalizacijos strategija.  

Raktažodžiai: Internacionalizacijos strategijos greitai augančiose rinkose

Aprašymas: Veiklos greitai augančiose užsienio rinkose vystymo, konkurencingumo didinimo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Augančios rinkos, veiklos vystymas, konkurencingumo didinimas

Aprašymas: Tarptautinės vertės kūrimo grandinės valdymo tyrimai

Raktažodžiai: Vertės kūrimo grandinės

Aprašymas: Strateginių sprendimų priėmimo procesas, tinkamiausių sprendinių mažoms ir vidutinėms antrepreneriškoms įmonėms, siekiančioms sparčios plėtros užsienio rinkose, tyrimai 

Raktažodžiai: Gimusios globaliomis įmonės, antrepreneriškos įmonės, strateginiai sprendimai

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų įmonių konkurencinių pranašumų identifikavimo bei panaudojimo siekiant išlaikyti konkurencines pozicijas tyrimai

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, konkurencinio pranašumo įgalinimas

Raktažodžiai: Darbdavio reputacija, formavimo kryptys

Raktažodžiai: Prekės ženklas, rizikos veiksniai

Raktažodžiai: Prekės ženklas, pažeidžiamumas

Raktažodžiai: Auditas, prekės ženklas, valdymas

Raktažodžiai: Prekės ženklas, valdymo procesa

Raktažodžiai: Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimas, komunikavimo sistemos auditas

Raktažodžiai: Organizacijos komunikacijos vystymas, vidinė komunikacija, išorinė komunikacija, komunikacijos auditas, komunikacijos sitemos tyrimai

Raktažodžiai: Organizacijos komunikacijos vystymas, vidinė komunikacija, išorinė komunikacija, komunikacijos auditas, komunikacijos sitemos tyrimai

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, auditas

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, valdymas, auditas

Raktažodžiai: Viešas intelektinis kapitalas

Raktažodžiai: Intelektinis kapitalas, akreditacija

Raktažodžiai: Prekės ženklas, pažeidžiamumas, valdymas

Raktažodžiai: Marketingas, strategija, organizacija

Raktažodžiai: Strateginio vystymosi kryptys

Raktažodžiai: Žmonių išteklių valdymas; organizacijos inovatyvumas

Raktažodžiai: Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimas

Raktažodžiai: Pasirengimas klasterizacija

Raktažodžiai: Darbuotojų lojalumas

Raktažodžiai: Verslo valdymas

Raktažodžiai: Pokyčių, inovacijų valdymo sistemos

Raktažodžiai: Valdymo sistemų transformacijos

Raktažodžiai: Verslo diversifikavimas

Raktažodžiai: Organizacijos kultūra; įmonės inovatyvumas

Raktažodžiai: Bendradarbiavimo modeliavimas

Raktažodžiai: Procesų projektavimas, valdymas, tobulinimas

Raktažodžiai: Kokybės kultūra

Raktažodžiai: Verslo procesų optimizavimas

Raktažodžiai: Žinių valdymas, inovacijos

Raktažodžiai: Virtuali organizavija, rinka

Raktažodžiai: Kiekybiniai tyrimai

Raktažodžiai: Miesto erdvinė struktūra, socialiniai procesai

Aprašymas: Organizacijoje identifikuojami turimi apsaugoti/neapsaugoti intelektinės nuosavybės objektai (prekės ženklai, dizainas, patentai, išradimai). Priklausomai nuo įmonės strateginių krypčių, esamų ir potencialių konkurentų, pateikiami sprendimai kaip intelektinės nuosavybės objektus apsaugoti, pasirenkant apsaugos mechanizmus pagal regionus (Lietuvos, Europos Sąjungos, Pasauliniu lygiu), pagal apsaugos priemones (prekės ženklo registracija, dizaino registracija, išradimo patentavimas, gamybos paslapties neatskleidimas) ir pagal intelektinės nuosavybės objektus.

Raktažodžiai: Intelektinės nuosavybės valdymas

Aprašymas: Organizacijų procesų tobulinimas, siekiant pagerinti operacines charakteristikas: padidinti kokybę, greitį, sumažinti veiklos kaštus. Procesų optimizavimo galimybių studijų rengimas. Procesų tobulinimo sprendimų, grindžiamų įvairių tobulinimo metodų įžvalgų, įrankių bei, jei reikia, technologinių sprendimų, derinių parengimas ir įgyvendinimas.

Raktažodžiai: Verslo procesų optimizavimas

Aprašymas: Lean principų ir praktikų pritaikymas žinioms imlioms organizacijoms (pavyzdžiui, IT įmonėms, universitetams, kolegijoms, ligoninėms), projektinėms įmonėms (pavyzdžiui, statybos, inžinerinių projektų įmonėms), paslaugas teikiančios įmonėms (pavyzdžiui, maitinimo paslaugas teikiančioms, prekybos įmonėms, viešosioms įstaigoms).

Raktažodžiai: Lean metodika

Aprašymas: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 ir kitų serijų standartų reikalavimais grįstų vadybos sistemų kūrimas, siekiant aukšto reikalavimų adaptavimo įmonės specifikai lygio.

Raktažodžiai: Vadybos sistemų kūrimas

Aprašymas: Nekūrybingos, nelanksčios organizacijos šiandieniniame verslo pasaulyje yra pasmerktos išnykimui, tačiau ir nuolatinė konkurencinė kova yra sudėtinga sekant paskui kažkieno jau įgyvendintas idėjas. Organizacijos dažnai savyje turi potencialą, kurį galėtų išnaudoti verslumo didinimui. Tenkinant rinkos poreikius nepanaudojama organizacijų galimybė juos kurti. Ir tam puikiai gali pasitarnauti tinkamas organizacijos vystymas – tai darbas su jos žmonės ir juos supančia vidine organizacijos aplinka. Organizacijos verslumo didinimo institucinių veiksnių pagrindu galimybių kompleksinė analizė apima organizacijos verslumo, verslumo kultūros, vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu ir verslumą palaikančių organizacijos sistemų tyrimus. Jos metu atliekamas esamos būklės identifikavimas, palyginimas su įvairiais apibendrintais Lietuvos ir JAV organizacijų profiliais bei suformuluojamos rekomendacijos organizacijos verslumo potencialo panaudojimui.

Raktažodžiai: Verslumo didinimas

Aprašymas: Nepalaikanti užsibrėžtų strateginių tikslų organizacijos kultūra trukdo jų siekimui, net jei šis procesas vyksta nepastebimai. Organizacijos dažnai deklaruoja vienas vertybes, tačiau gyvena kitomis. Net identifikavus trukdančius organizacijos sėkmei jos kultūros elementus, kyla sunkumų ieškant norimo jos modelio, o vėliau – ir diegiant jį. Verslumo kultūros tyrimas organizacijoje skirtas organizacijoms, kurios siekia turėti verslumą palaikančią organizacijos kultūrą. Jis susideda iš esamos organizacijos kultūros identifikavimo ir palyginimo su verslumo kultūrai būdingomis charakteristikomis. Palyginus gautus rezultatus su Lietuvos ir JAV organizacijų verslumo kultūros profiliais ir bendru organizacijos verslumu, kartu su organizacija pasirenkamas siektinas organizacijos verslumo kultūros modelis ir sumodeliuojamas jo įdiegimas. Organizacijai pateikiami tyrimo rezultatai ir rekomendacijos verslumo kultūros diegimui/tobulinimui.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Aprašymas: Kuo didesnė organizacija, tuo jos bendram verslumo lygiui didesnę įtaką turi ne aukščiausio lygio, o vidurinio ir žemesnio lygio vadovai. Jų nuostatos atsispindi elgesyje, kurį darbuotojai labai greit pastebi ir įvertina labai tiksliai. Taigi, organizacijos gali susidurti su keliomis problemos, mažinančiomis jos verslumą –vadovai gali palaikyti darbuotojų verslumą ir verslumą bendrai, bet to nesugebėti išreikšti savo elgesyje; vadovai gali nepalaikyti verslumo dėl savo neigiamų nuostatų jo atžvilgiu, nors ir deklaruoja priešingai; jie gali laikytis nuostatos nepalaikyti verslumo ir taip pat elgtis. Be to, tyrimai rodo, kad vadovų nuostatos verslumo atžvilgiu turi didelę įtaką verslumo kultūrai organizacijoje ir jos valdymo sistemoms. Vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu tyrimas leis identifikuoti vadovų turimas nuostatas verslumo atžvilgiu bei atvers organizacijai galimybę jas keisti. Tyrimo metu bus palygintas organizacijos vadovų nuostatos verslumo atžvilgiu su Lietuvos ir JAV organizacijų vadovų nuostatų profiliais, identifikuotos tobulintinos vadovų nuostatos ir numatytos nuostatų tobulinimo priemonės.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Aprašymas: Tiek augančios, tiek vidutinės ir didelės organizacijos susiduria su sunkumais kurdamos įvairias organizacines sistemas. Neatitikimas tarp deklaruojamų ir egzistuojančių sistemų gali sukelti nepageidaujamų efektų. Kaip sėkmingai darbuotojai dirbs komandose, jei organizacija garsiai skelbs palaikanti tokią darbo organizavimo formą, o atlygio sistemoje vertinimo kriterijus atsižvelgs tik į individualius rezultatus? Tinkamai veikiančios organizacinės palaikymo sistemos reikalingos ir organizacijos verslumui. Šis kompleksinis organizacijos verslumo palaikymo sistemų tyrimas apima organizacinės struktūros, strateginės kontrolės, išteklių valdymo ir atlygio sistemų, labiausiai susijusių su organizacijos verslumu, tyrimus. Kompleksinio tyrimo metu identifikuojamos stipriosios ir silpnosios organizacijos verslumo atžvilgiu sistemų vietos, pateikiamas palyginimas su skirtingų organizacijos raidos stadijų Lietuvos ir JAV organizacijų sistemomis ir jų ryšiais su organizacijų verslumu. Tyrimo pabaigoje parengiamos esamų organizacijos sistemų tobulinimo rekomendacijos organizacijos verslumo palaikymui.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Aprašymas: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų reikalavimų sąsajų su organizacijos veika modeliavimas, kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų stebėsenos rodiklių nustatymas

Raktažodžiai: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ų saugos sistemos

Aprašymas: Atliekamas gamybos procesų auditas, identifikuojamos silpnosios gamybos vietos. Nustatomi gamybos procesų optimizavimo būdai pagrįsti LEAN sistemos įrankiais ir metodais. 

Raktažodžiai: Galybos procesai

Aprašymas: Atliekmai tyrimai susiję CE ženklinimo galimybių vertinimu. Parengiamas CE ženklinimo planas ir reikalinga dokumnetacija. 

Raktažodžiai: CE ženklinimas

Aprašymas: Atliekama vertę kuriančių veiklų analizė, nustatomi su kokybę susiję nuostoliai, numatomos kokybės tobulinimo priemonės apskaičiuojant realias investicijas laiko, kaštų ir žmogiškųjų išteklių aspketais.

Raktažodžiai: Kokybės kaštų struktūra

Aprašymas: Organizacijose, grįstose projektų valdymu, atliekamas bendradarbiavimą lemiančių veiksnių tyrimas tiek iš individo (darbuotojo) , tiek iš komandos bei organizacijos pusių. Pateikimos rekomendacijos leis sumažinti projektų rizikas bei sparčiau ir efektyviau pasiekti projektų rezultatų.

Raktažodžiai: Bendradarbiavimo veiksniai

Raktažodžiai: Kokybės kaštų sistemos

Raktažodžiai: Darnaus vystymosi vertinimas

Raktažodžiai: pokyčių valdymas

Raktažodžiai: E.paslaugos, interneto svetainės kokybė

Raktažodžiai: Interneto svetainės, komunikacijos strategija, virtuali erdvė, kultūrinė adaptacija, internacionalizacija

Raktažodžiai: E.komercija, potencialas

Raktažodžiai: Internetiniai sprendimai, emocinis poveikis

Aprašymas: Pateikiama socialinio verslo koncepcija, analizuojami socialinio verslo ypatumai įvairiose šalyse.

Raktažodžiai: socialinis verslas

Aprašymas: Supažindinama su socialinės atsakomybės vertinimo rodikliais, padedama įmonėms įvertinti socialinės atsakomybės pasiektus elementus, nagrinėjami gerosios praktikos pavyzdžiai, analizuojami įmonėje galimi socialinės atsakomybės rodikliai. Supažindinama su nauju Europos Komisijos socialinės atsakomybės traktavimu. 

Raktažodžiai: socialinė atsakomybė, vertinimo rodikliai

Aprašymas: "Analizuojamos individų elgsenos koncepcijos, atlikti tyrimai, parodoma kaip energijos efektyvus vartojimas keičiant gyventojų elgseną įtakoja darnaus regiono (miesto) sprendimus "

Raktažodžiai: energijos taupimas, namų ūkiai

Aprašymas: Įvertinama įmonės išorinė ir vidinė aplinka, palanki socialieni atsakomybei. Derinant mikro ir makro lygius išskiriami socialinės atsakomybės įmonės vertei ypatumai, paskaičiuojama galima įmonės vertė dėl socialinės atsakomybės elementų diegimo

Raktažodžiai: socialinė atsakomybė, įmonės vertė

Aprašymas: Gamtinių ir kultūrinių išteklių vertinimas, turizmo paslaugų ir pramogų potencialo vertinimas, aplinkos kokybės vertinimas, turizmo informacijos ir rinkodaros veiklos vertinimas, turizmo rinkų identifikavimas, miesto (regiono) investicijų į turizmą analizė, vertinimas ir turistų srautų prognozė iki 2020 m. SSGG analizė, nustatomos potencialios turizmo vystymosi kryptys.

Raktažodžiai: Turizmas, plėtra, strategija

Aprašymas: Siekiant parengti vartotojams patrauklų vertės pasiūlymą, tradiciškai iškyla klausimai - su kokiomis problemomis susiduria vartotojai, kokio jiems reikia sprendimo, kokia nauda turi būti pasiūlyta bei kokios prekės, paslaugos ir procesai ją sukurtų ir perteiktų vartotojams. Atsakymus į šiuos klausimus gali suteikti sisteminis požiūris į vartotojų sprendimų priėmimą, kuriam atskleisti atliekama vartotojų sprendimų priėmimo proceso diagnostika ir sudaromi tyrimų rezultatais pagrįsti vartotojų elgsenos modeliai. Šie modeliai varijuoja priklausomai nuo vartotojų įsitraukimo lygio, problemų sprendimo tipo ar skirtingoms kartoms būdingų elgsenos charakteristikų.. Todėl vartotojų sprendimų priėmimo proceso tyrimai specifikuojami pagal skirtingas prekių kategorijas, vartojimo kontekstus ar vartotojų grupes. Nepaisant minėtų skirtumų, esminiai tokių modelių kintamieji yra vartotojų poreikio šaltiniai, informacijos paieškos ir alternatyvų vertinimo charakteristikos, pirkimo ir po pirkiminės elgsenos bruožai.

Raktažodžiai: Sprendimo priėmimo procesas, vartotojas

Aprašymas: Pristatoma verslo statistinė apžvalga, numatomos tendencijos, kryptys.

Raktažodžiai: smulkus ir vidutinis verslas

Aprašymas: Įmonės vykdydamos veiklą daro poveikį aplinkai ir kartu yra veikiamos daugelio jų veiklą suinteresuotųjų šalių. Jų gausa ir nevienodas galios bei įtakos laipsnis sukelia įmonėms problemų jas identifikuojant ir atsirenkant, kurioms iš jų turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Skirtingos suinteresuotųjų šalių grupės turi skirtingus įmonių socialinės atsakomybės informacijos poreikius ir poveikį atskleidžiamos informacijos kokybei. Pagrindinė įmonės funkcija, atskleidžiant socialinės atsakomybės informaciją yra atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir pagal galimybes juos įgyvendinti. Kokybiškai atskleista informacija yra ta, kuri yra išsami ir kurią lengvai gali perskaityti bei interpretuoti bet kuri suinteresuotoji šalis.

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, suinteresuotosios šalys

Aprašymas:

Realaus laiko prognozavimas (angl. nowcasting) pirmiausiai pradedamas turimos dabartinės informacijos rinkimu. Atliekamas rinkos ekonomikos procesų modeliavimas naudojant informacinių technologijų metodus bei taikomosios statistikos metodus, verslo sistemų matematinius modeliavimą. Naudojama laiko eilučių analizė, daugiamatė statistinė analizė, diskretieji ir tolydieji finansų matematikos modeliai, matematinė optimaliųjų procesų teorija, Kalmano filtras. Atskleidžiamas prognozavimo daugiadimensiškumas, tiriamos procesų ir instrumentų taikymo galimybės atsižvelgiant į duomenų prieinamumą ir patikimumą Bloomberg professional terminaluose. Pateikiama teorinė realaus laiko prognozavimo metodikos koncepcija, įvertinamas technologijų lygio ir inovacijų įtakos prognozavimo metodikų raidai mechanizmas. Atliekami prognozavimo rizikos ekonominis ir finansiniai vertinimai įvairiose rinkose, siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio vystymosi.

Raktažodžiai: Realaus laiko prognozavimas, Bloomberg professional platforma

Aprašymas:

Parenkama efektyviausia eksporto strategija, atliekami strateginių sprendimų užsienio rinkose tyrimai.

Raktažodžiai: Eksporto strategija, užsienio rinka, rinkos tyrimai

Aprašymas:

Atliekama mokslinės informacijos apžvalga – kokie tyrimai šioje srityje atliekami, kokios metodikos naudojamos darbo užmokesčio sistemų tyrimams. Atliekami esamos įmonės darbo užmokesčio sistemos moksliniai tyrimai. Pastoviosios darbo užmokesčio sistemos dalies modeliavimas, kintamos darbo užmokesčio sistemos dalies modeliavimas, darbo užmokesčio sistemos metodikos sukūrimas.

Raktažodžiai: darbo užmokestis, bazinis darbo užmokestis, kintamas darbo užmokestis

Aprašymas:

Investicinių projektų, galimybių studijų, strateginių planų rengimas

Raktažodžiai: Investicinis projektas, galimybių studija, strateginis plėtros planas

Aprašymas:

1.      Socialinio ir ekonominio lošimų verslo poveikio rinkai vertinimo metodikos suformavimas.

2.      Politinė ir teisinė lošimų rinkos Lietuvoje aplinka.

3.      Lietuvos lošimų rinkos struktūra, dydis, rinkos dalyvių finansinė analizė.

4.      Lošimų rinkos vystymosi pasaulinės tendencijos, įvairių šalių patirties apžvalga.

5.      Lošimų veiklos sumokami mokesčiai ir kitos valstybės pajamos.

6.      Lošimo rinkos veiklos vystymo investicijos/išlaidos.

7.      Lošimų rinkos įtaka Lietuvos ekonomikai (turizmas, darbo vietos, socialinės išlaidos ir sukuriama nauda).

 

Raktažodžiai: Lošimų rinka, socialinis poveikis, ekonominis poveikis

Aprašymas:

1.      Socialinio ir ekonominio lošimų verslo poveikio rinkai vertinimo metodikos suformavimas.

2.      Politinė ir teisinė lošimų rinkos Lietuvoje aplinka.

3.      Lietuvos lošimų rinkos struktūra, dydis, rinkos dalyvių finansinė analizė.

4.      Lošimų rinkos vystymosi pasaulinės tendencijos, įvairių šalių patirties apžvalga.

5.      Lošimų veiklos sumokami mokesčiai ir kitos valstybės pajamos.

6.      Lošimo rinkos veiklos vystymo investicijos/išlaidos.

7.      Lošimų rinkos įtaka Lietuvos ekonomikai (turizmas, darbo vietos, socialinės išlaidos ir sukuriama nauda).

 

Raktažodžiai: Lošimų rinka, socialinis poveikis, ekonominis poveikis

Aprašymas:

Stacionaro gydytojų darbo laiko sąnaudų problematikos identifikavimas vertės kūrimo aspektu.

Stacionaro gydytojų darbo procesų ir laiko sąnaudų analizė:

Gydytojų darbo procesus ir laiko sąnaudas reglamentuojančių dokumentų analizė;

Gydytojų darbo procesų analizė iš turinio ir laiko perspektyvos;

 Darbo pasidalijimo ir kooperavimo analizė;

Darbo procesų informacinio ir materialinio aprūpinimo analizė;

Darbo krūvio ir darbo laiko panaudojimo analizė.

Stacionaro gydytojų darbo procesų probleminių sričių išskyrimas ir vertinimas.

 

Rekomendacijos stacionaro gydytojų darbo procesų ir laiko sąnaudų panaudojimo optimizavimui.

Raktažodžiai: gydytojas, darbas, procesai, sąnaudos, tyrimai