EEF
Ieškoti

Įtampą žeminančiojo DC/DC (5-30A, 400-520V) keitiklio modelio ir principinės schemos sudarymas ir charakteristikų tyrimas
Aprašymas:

Skirtas eksperimentiniam viršįtampių modeliavimui ir diagnostikai. Susideda iš: Oscilografo Agikut infiniium DS08064A (KT1003406M), Emuliavimo plokštės Xilinx ML405Board

Raktažodžiai: Viršįtampiai, izoliacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

200 kV; 120 kV; 6,3 kV įtampa; 500 kV impulsas

Taikymo sritys: Eksperimentinis viršįtampių modeliavimas ir izoliacijos diagnostika
Užklausos forma