EEF

Metrologinių uždavinių sprendimui skirtų matavimo sistemų, technologijų ir metodų, kontrolės ir priežiūros valdymo procesų kūrimas.
Aprašymas:

Bet kokiam specifiniam matavimui technologiniame procese ar laboratorijoje, matavimo priemonėms ir matavimo technologiniams įrenginiams prižiūrėti, reikalinga matavimo arba etaloninė įranga, nauji matavimo metodai. Ši įranga kuriama atsižvelgiant į technologinio proceso techninius parametrus, eksploatuojamų matavimo priemonių metrologinius parametrus, jų eksploatavimo sąlygas. Atlikus paklaidų santykio skaičiavimus bei įvertinus turimų įmonės etalonų bei pagalbinių priemonių įrangos galimybes bei jų metrologines charakteristikas, nustatomos optimalios etaloninių priemonių kalibravimo charakteristikos, parenkamas kompleksinis kalibravimo būdas matavimo priemonės arba sistemos siečiai užtikrinti, pateikiamos rekomendacijos kalibravimui.

Raktažodžiai:
Sietis, etaloninės priemonės, matavimai, matavimo sistemos, metrologija

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Labai aukšto dažnio osciloskopas DSOX91304A
Oscilografas leCroy WS454
Generatorius AFG3102
Aukštų dažnių signalų generatorius N5183A
Aukšto dažnio osciloskopas HRO 66Zi
Užklausos forma