EEF

Tyrimo stendas servo pavaros su bešepetiniu varikliu MD1AE965MR
Aprašymas:

Stendas skirtas servo pavaros tyrimui ir jos parametrų derinimui. Pavaroje panaudotas bešepetinis kintamosios srovės variklis ir dažnio keitiklis. Valdymo sistema sudaryta hierarchinio valdymo principu. Pavaros derinimas atliekamas naudojant programinį paketą WMEMOC. Tyrinėjama reguliatorių parametrų įtaka pereinamiesiems procesams. (Vieta: Studentų g. 48-329)

Raktažodžiai:
Servo, pavara, MD1AE965MR, variklis

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

BSH0551T11F1A, 0.5Nm, 8000rpm, 0.4kW

Taikymo sritys:
Servo pavaros su MD1AE965MR varikliu stendas
Užklausos forma