EEF

Inovatyvaus alkoholio lygio matavimo įtaiso prototipo sukūrimas

Aprašymas:
Inovatyvaus alkoholio lygio matavimo įtaiso prototipo sukūrimas

EMC ir GSM harmonikų matavimas

Aprašymas:

EMC ir GSM harmonikų matavimas

Plokščių litavimas

Aprašymas:

Plokščių litavimas

Į eterį išspinduliuotų emisijų matavimas EMC

Aprašymas:

Elektromagnetinis spinduliavimas į eterį yra dažna naujų gaminių problema. Standartai nustato griežtas ribas, kurias draudžiama viršyti. Mūsų turima GTEM celė ir EMI imtuvas leidžia atlikti elektromagnetinio spinduliavimo į eterį matavimus iki 6GHz.

Atsparumo elektromagnetiniams laukams tyrimas EMC IEC 61000-4-3

Aprašymas:

Naudojant GTEM celę galima patikrinti gaminių atsparumą įvairių dažnių elektromagnetiniams laukams. Homogeniško lauko stipris iki 10V/m. Matuojama GTEM celėje pagal IEC 61000-4-3 metodiką. Galimi analizuoti pastovų poveikį, bei AM ir PM moduliuotą poveikį.

EMC. Atsparumo kondukuotiems trikdžiams tyrimas BCI metodu EMC pagal ISO11452

Aprašymas:

BCI metodu aukštadažnė srovė srovės žnyplių metodu įvedama į testuojamo gaminio kabelius ir stebima gaminio reakcija. Dažniausiai šis metodas naudojamas automobilinėje technikoje. Matuojame pagal ISO 11452 metodiką.

Elektrinio lauko matavimas

Aprašymas:

Elektrinio lauko matavimas izotropiniu Narda sensoriumi. Tinka erdviniams matavimams. Sensorius turi x, y ir z matavimo kryptis, todėl gali sinchroniškai matuoti tris lauko kryptis. Sensorius belaidis (duomenys perduodami optiniu kabeliu), todėl neiškraipo lauko matavimo rezultatų.

Aukštadažnių grandinių ir įtaisų matavimai vektoriniu grandinių analizatoriumi VNA matavimai

Aprašymas:

Atspindžių, perdavimo, slopinimo matavimai.

Kabelių slopinimo, filtrų, stiprintuvų, antenų matavimai iki 14GHz.

Aparatūra: Keysight FieldFox

UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ karšto vandens netekčių, susidarančių pastatų karšto vandens sistemose, atitikimo karšto vandens kainų nustatymo metodikoje keliamiems tikslams analizės, tyrimo ir studijos paslauga

Aprašymas:

UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ karšto vandens netekčių, susidarančių pastatų karšto vandens sistemose, atitikimo karšto vandens kainų nustatymo metodikoje keliamiems tikslams analizės, tyrimo ir studijos paslauga

EMC. Laidininkais sklindančių kondukuotų emisijų elektromagnetinio suderinamumo matavimas EMC

Aprašymas:

Kondukuoti trikdžiai sklinda laidininkais ir dažniausiai matuojami kaip prietaiso emisijos į elektros tinklą. Matavimui naudojamas specialus įtampos filtras LISN (Line impedance stabilization network), kuris gali išfiltruoti triukšmus ir pamatuoti juos 50 Ohm impedanso aplinkoje. 

Šie EMC testai svarbūs visiems į įtampos tinklą jungiamimes prietaisams.

Matavimams naudojamas vienos fazės R&S ENV216 įtampos filtras. Dažnių diapazonas 9kHz - 30MHz. Atitinka CISPR16-1 reikalavimus.

Įrankiams, kurie naudojami laikant rankoje turime galimybe matuoti "Artificial hand" metodu.

EMC. Atsparumo kondukuotiems trikdžiams tyrimas pagal EN 61000-4-6 (EMC, elektromagnetinis suderinamumas)

Aprašymas:

Šie EMC bandymai atliekami pagal EN 61000-4-6 standartą. Šis bandymas dažniausiai reikalingas prietaisams jungiamiems prie tinklų (elektros tinklo, LAN ir t.t.). 

Naudojant CDN trikdžio signalas įvedamas į prietaiso tinklo jungtį ir stebimas poveikis.

CDN: M2, T2, T4, T8, S1, S25, USBC, USBP

Dujų analizatorių DELTAsmart ir OPTIMA7 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Dujų analizatorių DELTAsmart ir OPTIMA7 atitikties įvertinimas

Fasuotų produktų kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų produktų kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Metrologinių uždavinių sprendimui skirtų matavimo sistemų, technologijų ir metodų, kontrolės ir priežiūros valdymo procesų kūrimas.

Aprašymas:

Bet kokiam specifiniam matavimui technologiniame procese ar laboratorijoje, matavimo priemonėms ir matavimo technologiniams įrenginiams prižiūrėti, reikalinga matavimo arba etaloninė įranga, nauji matavimo metodai. Ši įranga kuriama atsižvelgiant į technologinio proceso techninius parametrus, eksploatuojamų matavimo priemonių metrologinius parametrus, jų eksploatavimo sąlygas. Atlikus paklaidų santykio skaičiavimus bei įvertinus turimų įmonės etalonų bei pagalbinių priemonių įrangos galimybes bei jų metrologines charakteristikas, nustatomos optimalios etaloninių priemonių kalibravimo charakteristikos, parenkamas kompleksinis kalibravimo būdas matavimo priemonės arba sistemos siečiai užtikrinti, pateikiamos rekomendacijos kalibravimui.

Temperatūrinis tyrimas termo drėgmės kameroje (klimatiniai testai)

Aprašymas:

Galimi įvairūs elektronikos gaminių, prototipų, komponentų matavimai ir tyrimai skirtingose temperatūros bei drėgmės sąlygose.

Norint užtikrinti tinkamą aparatūros veikimą reikalinga įvertinti ar ji veiks įvairiose specifikuotose sąlygose. Dažniausi temperatūriniai darbo diapazanai:

  •  Komercinis: 0 °C iki 85 °C
  •  Industrinis: −40 °C iki 100 °C
  •  Automobilinis: −40 °C to 125 °C
  •  Išplėstas: −40 °C to 125 °C
  •  Karinis: −55 °C to 125 °C

Mūsų turima drėgmės kamera gali užtikrinti temperatūrą nuo  -45 laipsnių iki 150 laipsnių ir drėgmę nuo 10% iki 99%.

 

Nuo temperatūros labai priklauso dažnio generatorių kokybiškas veikimas, triukšmai ir stiprintuvų stiprinimo koeficientas. Dažnai pasitaiko, kad tam tikruose temperatūros ruožuose prietaiso veikimas išeina iš užduotų ribų ar tiesiog sutrinka, todėl testai reikalingi netik norint įsitikinti ar suprojektuotas gaminys veikia gerai visame temperatūrų ruože, bet ir tikrinant serijinius gaminius, norint praplėsti temperatūrų ruožą (nuo gamintojo užduoto) ar vertinant pagaminimo kokybę.

 

Temperatūriniai testai naudojami ir pagreitinto sendinimo technikai, norint įvertinti kiek laiko gaminys gali veikti ar kaip bloges jo veikimas senstant. Priimta manyti, kad padidinus temperatūrą 10 laipsnių visos reakcijos pagreitėja 2 kartus, todėl per sąlyginai trumpą laiką gaminys gali būti specialiai pasendintas.

Masės skirtumo cilindrinėje talpoje matavimo neapibrėžties skaičiavimas ir priklausomybės nuo talpos aukščio situacijos modeliavimas

Aprašymas:

Masės skirtumo cilindrinėje talpoje matavimo neapibrėžties skaičiavimas ir priklausomybės nuo talpos aukščio situacijos modeliavimas

Izoliacijos varžos matuoklio METREL TeraOhm 5 kV atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Izoliacijos varžos matuoklio METREL TeraOhm 5 kV atitikties įvertinimas

Specialiosios patikros metodikos SPM 121793694-xx:2020 „Transporto priemonių vidutinio greičio matavimo sistema PASScam“ ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Specialiosios patikros metodikos SPM 121793694-xx:2020 „Transporto priemonių vidutinio greičio matavimo sistema PASScam“ ekspertinis vertinimas

Specialiosios patikros metodikos SPM 120229395-XX:2020 „GREIČIO MATAVIMO SISTEMA ITC EYE COMPACT 300 AVERAGE SPEED“ ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Specialiosios patikros metodikos SPM 120229395-XX:2020 „GREIČIO MATAVIMO SISTEMA ITC EYE COMPACT 300 AVERAGE SPEED“ ekspertinis vertinimas

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių serijos TAC051, 0,5S tikslumo klasės atitikties įvertinimas

Aprašymas:

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių serijos TAC051, 0,5S tikslumo klasės atitikties įvertinimas

Specialiosios patikros metodikos SPM 120229395-XX:2020 „Automobilių stovėjimo apmokestinimo sistema CP-PARK V202 V2“ ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Specialiosios patikros metodikos SPM 120229395-XX:2020 „Automobilių stovėjimo apmokestinimo sistema CP-PARK V202 V2“ ekspertinis vertinimas

Įtampos transformatorių VPU, modifikacija VPU-420 ir srovės transformatorių AGU, modifikacija AGU-420 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Įtampos transformatorių VPU, modifikacija VPU-420 ir srovės transformatorių AGU, modifikacija AGU-420 atitikties įvertinimas

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ rekomendacinių teisinei metrologijai priskirtų talpyklų laiko intervalų tarp periodinių patikrų pakeitimo parengimas

Aprašymas:

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ rekomendacinių teisinei metrologijai priskirtų talpyklų laiko intervalų tarp periodinių patikrų pakeitimo parengimas

Transporto priemonių greičio matavimo sistemos Gatso T-Series atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Transporto priemonių greičio matavimo sistemos Gatso T-Series atitikties įvertinimas

Slėgio keitiklio UNIK 5000 tipo įvertinimas

Aprašymas:

Slėgio keitiklio UNIK 5000 tipo įvertinimas

Elektros energijos skaitiklių SmartESOX... atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Elektros energijos skaitiklių SmartESOX... atitikties įvertinimas

Transporto priemonių greičio matavimo sistemos EUNOMIA SM21 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Transporto priemonių greičio matavimo sistemos EUNOMIA SM21 atitikties įvertinimas

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių serijos TAC033, 0,2; 0,2S ir 0,5S tikslumo klasės atitikties įvertinimas

Aprašymas:

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių serijos TAC033, 0,2; 0,2S ir 0,5S tikslumo klasės atitikties įvertinimas

EMC. Elektronikos prietaiso srovės kitimų, svyravimų bei mirgėjimo matavimas pagal IEC 61000-3-3

Aprašymas:

Prietaiso vartojamos srovės kitimai gali sukelti mirgėjimo efektą (anlg. flicker), kuris dėl maitinimo tinklo transfrormatoriaus sukuria įtampos kitimus įtakojančius kitų prietaisų darbą. Šie pokyčiai gali sukelti mirgėjimo efektą apšvietimo technikoje ir sutrikdyti sveikatą migrena sergantiems žmonėms. Mirgėjimo limitų matavimą aprašo EMC IEC 61000-3-3 standartas.

Galimybė matuoti vienfazius prietaisus iki 6kW.

EMC. Elektronikos prietaisų atsparumo įtampos kryčiams, trumpiesiems trūkiams ir pokyčiams bandymai pagal IEC 61000-4-11

Aprašymas:

Elektromagnetinio suderinamumo testavimas elektronikos prietaisams jungiemiems prie įtampos tinklo pagal IEC 61000-4-11 standartą.

Bandymo metu įvertinamas prietaiso veikimas įtampos tinkle esant įtampos trūkiams, trikdžiams bei pokyčiams.

Matavimas atliekamas vienos fazės prietaisams iki 6kW

Produkto „Respiratorinių virusų (COVID-19) perdavimo oro lašeliniu būdu užkardymas, teikiant odontologijos paslaugas“ bandomoji partija

Aprašymas:

Produkto „Respiratorinių virusų (COVID-19) perdavimo oro lašeliniu būdu užkardymas, teikiant odontologijos paslaugas“ bandomoji partija

Paviršinės taršos matuoklio Mirion RDS-80 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Paviršinės taršos matuoklio Mirion RDS-80 atitikties įvertinimas

Greičio matavimo sistemos Stalker DSR 2X atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Greičio matavimo sistemos Stalker DSR 2X atitikties įvertinimas

Skaitmeninio slėgmačio DPI 705E tipo įvertinimas

Aprašymas:

Skaitmeninio slėgmačio DPI 705E tipo įvertinimas

EMC. Elektronikos prietaiso atsparumo įtampos harmonikoms ir tarpinėms harmonikoms (interharmonikoms) tyrimas pagal IEC 61000-4-13

Aprašymas:

Darbinėje aplinkoje prietaisai susiduria su tinklo įvade esančiomis harmonikomis (50 Hz), sukeliamomis netoliese dirbančių prietaisų netiesiško srovės vartojimo.

Atsparumo harmonikoms ir tarpinėms harmonikoms, įskaitant signalizavimo signalus kintamosios srovės tinklo įvade, žemųjų dažnių srityje bandymai vykdomi pagal IEC 61000-4-13.

EMC. Srovės harmonikų (harmoninių srovių) matavimas pagal IEC 61000-3-2 standartą

Aprašymas:

Iš elektros tinklo maitinamiems prietaisams priklausomai nuo galios keliamas reikalavimas jų kuriamų harmoninių srovių limitams. Tai aktualu maitinimo šaltiniams, variklių valdikliams, LED ir kitų apšvietimo tipų valdikliams ir maitinimo šaltiniams, lempų balastams ir t.t.

Matavimas vykdomas iki 40-os harmonikos ir stebimas jų kitimas laike vertinant maksimalią ir vidutinę reikšmę.

Galimybė matuoti vienfazius prietaisus iki 6kW.

Vandens skaitiklių duomenų perdavimo į nuotolinį serverį panaudojant LPWAN tinklus su NB IoT technologija galimybių studija

Aprašymas:

Vandens skaitiklių duomenų perdavimo į nuotolinį serverį panaudojant LPWAN tinklus su NB IoT technologija galimybių studija

EMC. Elektromagnetinio suderinamumo konsultacijos ir sprendimai

Aprašymas:

Konsultuojame elektromagnetinio suderinamumo klausimais. 

Padedame išspręsti elektromagnetinio suderinamumo problemas, analizuojame elektronines sistemas bei spausdinto montažo plokštes ir siūlome sprendimus padedančius atitikti EMC standartams. 

EMC laboratorijoje turime elektromagnetinio spinduliavimo, kondukuotų emisijų, ESD, atsparumo spinduliuojamiems trikdžiams, BCI, srovės harmonikų matavimo įrangą ir terpes, todėl pasiūlytus psrendimus galime iškart patikrinti.

Bendradarbiaujame su Wurth electronics, todėl dauguma Jūsų elektronikos prietaisui reikalingų komponentų galime pasiūlyti iš savo komponentų bazės.

EMC. Prietaiso galios parametrų matavimai

Aprašymas:

Maitinimo šaltinių, lempų valdiklių, LED maitinimo šaltinių, variklių valdiklių bei kitų tinklo įtampa maitinamų elektronikos prietaisų matavimai:

Galios (aktyvinės, reaktyvinės) vatų (W), voltamperų (VA), varų (VAr)

Galios faktoriaus (power factor, PF)

Formos faktoriaus (įtampos ir srovės)

Crest faktoriaus (įtampos ir srovės) 

 

Galimybė atlikti matavimusprie skirtingų įtampų (1V - 311V)

Galia iki 6kW

 

Tinklo parametrų matavimas,

Standby galios matavimas pagal IEC 62301 standartą

Aprašymas:

Energy Star, Blue Angel, EcoDesign, Top Runner ir Nordic Swan ženklinimas riboja elektronikos prietaiso suvartojamą galią "miego" standby rėžime. 

Galios matavimas esant itin mažam galios suvartojimui sudėtingas dėl impulsinio pobūdžio. Mūsų turima N4L aparatūra leidžia atlikti šiuos matavimus įvairiuose maitinimo įtampos diapazonuose.

Medienos apskaitos sistemos Finnos Fusion G3X atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimams

Aprašymas:

Medienos apskaitos sistemos Finnos Fusion G3X atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimams

Automobilių stovėjimo apmokestinimo sistemos CP-PARK V202 V2, UAB „Kitoks miestas“ specialiosios patikros metodikos projekto ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

 

Automobilių stovėjimo apmokestinimo sistemos CP-PARK V202 V2, UAB „Kitoks miestas“ specialiosios patikros metodikos projekto

ekspertinis vertinimas

LCD monitorių techninio parametro „LCD monitoriaus reakcijos laikas“ apibrėžimo, matavimo ar įvertinimo būdo su nuorodomis į galiojančius standartus ekspertinis išaiškinimas

Aprašymas:

LCD monitorių techninio parametro „LCD monitoriaus reakcijos laikas“ apibrėžimo, matavimo ar įvertinimo būdo su nuorodomis į galiojančius standartus ekspertinis išaiškinimas

APATOR. S.A. gamybos NORAX3 (ekvivalentas CORAX3`) elektros energijos tiesioginio jungimo skaitiklio atitikties įvertinimas

Aprašymas:

APATOR. S.A. gamybos NORAX3 (ekvivalentas CORAX3`) elektros energijos tiesioginio jungimo skaitiklio atitikties įvertinimas

Apmokėjimo už automobilių stovėjimą automato PSA 1256 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Apmokėjimo už automobilių stovėjimą automato PSA 1256 atitikties įvertinimas

Trench Italia S.r.l. (Italija) įtampos transformatorių VEOT 123 ir srovės transformatorių IOSK 123 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Trench Italia S.r.l. (Italija) įtampos transformatorių VEOT 123 ir srovės transformatorių IOSK 123 atitikties įvertinimas

APATOR. S.A. gamybos smartEMU3 elektros energijos tiesioginio jungimo skaitiklio atitikties įvertinimas

Aprašymas:

APATOR. S.A. gamybos smartEMU3 elektros energijos tiesioginio jungimo skaitiklio atitikties įvertinimas

Respiratorinių virusų (Covid-19) perdavimo oro lašeliniu būdu užkardymo, teikiant odontologines paslaugas, prototipas

Aprašymas:

Respiratorinių virusų (Covid-19) perdavimo oro lašeliniu būdu užkardymo, teikiant odontologines paslaugas, prototipas

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių TAT 101 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių TAT 101 atitikties įvertinimas

Paslauga „Vektorinio analizatoriaus nuoma“

Aprašymas:

Paslauga „Vektorinio analizatoriaus nuoma“

BPM 6686068-26:2022 įvertinimas

Aprašymas:

BPM 6686068-26:2022 įvertinimas

METREL d.d. (Slovėnija) izoliacijos varžos matuoklių MI3121 ir MI3121H atitikties įvertinimas, siekiant pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą

Aprašymas:

METREL d.d. (Slovėnija) izoliacijos varžos matuoklių MI3121 ir MI3121H atitikties įvertinimas, siekiant pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą

Laiko apskaitos sistemos TPLAS-3 tipo patvirtinimo pratęsimo paslauga

Aprašymas:

Laiko apskaitos sistemos TPLAS-3 tipo patvirtinimo pratęsimo paslauga

Srovės transformatoriaus GSWS-12D tipo įvertinimo, patvirtinimo ir įrašymo į LR MP registrą dokumentų rengimas

Aprašymas:

Srovės transformatoriaus GSWS-12D tipo įvertinimo, patvirtinimo ir įrašymo į LR MP registrą dokumentų rengimas

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių TAT101XXXXXX papildomų modifikacijų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių TAT101XXXXXX papildomų modifikacijų atitikties įvertinimas

Bendrosios patikros metodikos BPM 8871101-80:2004 „Vandens skaitikliai atviriems kanalams“ projekto parengimas, derinimas ir tvirtinimas

Aprašymas:

Bendrosios patikros metodikos BPM 8871101-80:2004 „Vandens skaitikliai atviriems kanalams“ projekto parengimas, derinimas ir tvirtinimas

Magnetinių sistemų (2vnt.) kuriamo magnetinio lauko srauto tankio pasiskirstymo erdvėje matavimas

Aprašymas:

Magnetinių sistemų (2vnt.) kuriamo magnetinio lauko srauto tankio pasiskirstymo erdvėje matavimas

Triukšmo lygio matuoklių Sinus Tango ir Tango Plus tipo įvertinimo, patvirtinimo ir įrašymo į LR MP registrą dokumentų rengimas

Aprašymas:

Triukšmo lygio matuoklių Sinus Tango ir Tango Plus tipo įvertinimo, patvirtinimo ir įrašymo į LR MP registrą dokumentų rengimas

Įžeminimo varžos matuoklio METREL MI 2124 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Įžeminimo varžos matuoklio METREL MI 2124 atitikties įvertinimas

Mokymo paslaugos pagal programą „Matavimo priemonių metrologinė priežiūra“

Aprašymas:

Mokymo paslaugos pagal programą „Matavimo priemonių metrologinė priežiūra“

Parkavimo automato PSA1256 monetų atpažinimo sistemos įvertinimas

Aprašymas:

Parkavimo automato PSA1256 monetų atpažinimo sistemos įvertinimas

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių TAT101XXXXXX papildomų modifikacijų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių TAT101XXXXXX papildomų modifikacijų atitikties įvertinimas

Jutimo prietaiso, pagrįsto „elektroninės nosies“ technologijomis, kūrimo ir pritaikymo geriamojo vandens organiniams teršalams, tokiems kaip įvairūs organiniai junginiai, E.coli bakterijos, legionelės, pseudomonas, aptikti galimybių studija

Aprašymas:

Jutimo prietaiso, pagrįsto „elektroninės nosies“ technologijomis, kūrimo ir pritaikymo geriamojo vandens organiniams teršalams, tokiems kaip įvairūs organiniai junginiai, E.coli bakterijos, legionelės, pseudomonas, aptikti galimybių studija

Dozimetro NRF 54 (Gamintojas Fuji Electric Co. Ltd.) atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Dozimetro NRF 54 (Gamintojas Fuji Electric Co. Ltd.) atitikties įvertinimas

Magnetinių sistemų (2vnt.) kuriamo magnetinio lauko srauto tankio pasiskirstymo erdvėje matavimas

Aprašymas:

Magnetinių sistemų (2vnt.) kuriamo magnetinio lauko srauto tankio pasiskirstymo erdvėje matavimas

Izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklio MI3205 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklio MI3205 atitikties įvertinimas

BPM 8871101-69:2014 keitimas

Aprašymas:

BPM 8871101-69:2014 keitimas

Srovės transformatorių ENT.AB ir ENT.A30K tipo įvertinimas

Aprašymas:

Srovės transformatorių ENT.AB ir ENT.A30K tipo įvertinimas

Įžeminimo kontūro varžos matuoklio C.A 6418 atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Įžeminimo kontūro varžos matuoklio C.A 6418 atitikties įvertinimas