CTF

Fotofizikinių savybių tyrimas
Aprašymas:

Fluorescencijos, fosforescencijos spektrų registravimas, emisijos gyvavimo trukmių matavimas, kietų bandinių ir tirpalų emisijos kvantinės išeigos matavimas, singletinės ir tripletinės energijų skirtumų nustatymas fluorescenciniu spektrometru FLS980 (Edinburgh instruments).

Raktažodžiai:
fluorescencija, fosforescencija, kvantinė išeiga, gyvavimo trukmė

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Fluorescencinis spektrometras FLS980 (Edinburgh instruments)
Užklausos forma