CTF

Laboratorinis reaktorius (MVLab)
Aprašymas:

Naujų savybių polivinil acetatinių diaspersijų (PVAD) ir karbamido-formaldehidinių dervų (KFD) sukūrimas ir savybių tyrimai

Raktažodžiai:
Laboratorinis reaktorius, klijų gamybos procesai, MVLab

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Laboratorinis reaktorius su įranga klijų gamybos procesams modeliuoti

Taikymo sritys:
Naujų savybių polivinil acetatinių diaspersijų (PVAD) ir karbamido-formaldehidinių dervų (KFD) sukūrimas ir savybių tyrimai
Užklausos forma